YASMİN SALFATİ | Konkordato Takip Konkordato ilanı

YASMİN SALFATİ | Konkordato Takip Konkordato İlanı

Konkordato ilanları bölümümüzde ülkemizizn ekonomik gidişatına paralel olarak yakın zamanda konkordato koruma tedbiri ve kararı almış firmaları güncel olarak sizlere sunuyoruz.

Adi / SOYADI / UNVANI: YASMİN SALFATİ

VERGİ NUMARASI / VERGİ DAİRESİ: BİREYSEL

TİCARET SİCİL NUMARASI / KAYIT YERİ: BİREYSEL

DOSYA Esas NO: 2019/64

Duyuru METNİ

KİNG PAZARLAMA VE DIŞ TİCARET A.Ş.FANİ ROSO, SABİ ROSO, YASMİN SALFATİ

KONKORDATO KOMİSERLİĞİNDEN

(İstanbul 2. Asliye Ticaret Mahkemesinin 2019/64 E. Sayılı Dosyası)

Duyuru İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünün 194473 numarasına kayıtlı, “İbrahimağa Mah.2. Emintaş San Sit. No:20/2 Bayrampaşa İstanbul” adresinde Etkinlik gösteren King Pazarlama ve Dış Ticaret A.Ş., Fani Roso, Sabi Roso ve Yasmin Salfati’ye, İstanbul 2. Asliye Ticaret Mahkemesinin 2019/64 E. sayılı dosyasında 10/07/2019 tarihinden başlamak üzere 1 yıllık garanti mühlet verildiği, garanti mühlet kararıyla birlikte, geçici mühlet kararıyla konkordato geçici komiser heyeti olarak görevlendirilen Naci Uzunok, Behiye Buçan, Songül Opak’dan oluşan heyetimizin, konkordato komiser heyeti olarak görevinin devamına hükmedildiği, Sayın Mahkemece 02.10.2020 tarihli Ara kararla garanti mühletin 05.10.2020 tarihinden itibaren 6 ay süre ile uzatılmasına karar verildiği,Komiser heyetimizce, İİK. m. 299 uyarınca alacaklılara alacaklarını bildirmeleri için Çağrı gerçekleştirildiği, alacak kayıtlarının tamamlanmasından sonra İİK. m. 300 uyarınca alacak kayıtları hakkında borçlunun beyanının alındığı, alacaklılar toplantısı yapılabilmesi için gerekli Bütün işlemler tamamlanmış olduğundan, Komiser Heyetimizce İİK. m. 301 uyarınca 05/01/2021 günü saat 13.00′ de Orta Mahalle Anıt Sok. No:1 Bayrampaşa /İstanbul adresinde bulunan Double Tree by Hilton İstanbul otelinde borçlunun konkordato teklifini müzakere etmek üzere alacaklılar toplantısı yapılmasına karar verildiği,

Toplantıya bizzat katılacakların yanlarında kimlik ve kimlik fotokopisi, tüzel kişileri temsilen katılacakların yanlarında ise kimlik ve imza sirküleri fotokopisi bulunması gerektiği,
Vekil vasıtası ile toplantıya katılacakların Avukatlık Kanununun 35. maddesi uyarınca yalnızca avukatla temsil edilebileceği, konkordatoyu kabul yönünde Oy kullanacak vekillerin, Hukuk Muhakemeleri Kanununun 74. maddesi gereğince, konkordatoyu kabul konusunda Hususi olarak yetkilendirilmesinin Mecburi olduğu,

Toplantıya katılım sağlamayan alacaklıların, İcra ve İflas Kanununun 302. maddesinin 7. fıkrası gereğince, toplantının bitimini takip eden yedi günlük iltihak süresi içerisinde Komiserliğimizin “Caferağa Mah. Mühürdar Cad. No: 69 Saray Apt. Kat: 2 D: 4 Kadıköy/İstanbul” adresine bizzat gelerek veya iadeli taahhütlü posta yoluyla(toplantıda ibraz edilmesi gereken belgeler eklenmek şartıyla)konkordatonun kabulü veya reddi yönünde Oy kullanabilecekleri,
Toplantıya katılmayan ve iltihak süresi içerisinde konkordatonun kabulü yönünde Oy kullanmayan alacaklıların konkordato teklifini reddetmiş sayılacakları,

Alacaklıların alacaklılar toplantısından önceki yedi gün içinde Komiserliğimizin uhdesinde bulunan belgeleri” Caferağa Mah. Mühürdar Cad. No: 69 Saray Apt. Kat: 2 D: 4 Kadıköy/İstanbul adresinde inceleyebilecekleri ilan olunur.

Konkordato Komiser Heyeti
Naci Uzunok Behiye Buçan Songül Opak
YMM Bağımsız Denetçi Hukukçu Mali Müşavir

Duyuru ADRESİ: https://www.ilan.gov.tr/ilan/704814/iflas-hukuku-davalari/konkordato-ve-muhlet-iik-288inci-md-/konkordato-komiserliginden-alacaklilar-toplantisina-Çağrı


YASMİN SALFATİ | Konkordato Takip Konkordato ilan etti.

Unutmayın, konkordato geçici bir koruma tedbiridir. Konkordato, iflas ve iflas erteleme tamamen farklı kavramlar ve tanımlardır. Konkordato alan firmalar ekonomik sebeplerden Dolayı geçici olarak koruma tedbiri alırlar ve konkordato ilanı iflas yada firmanın batması anlamına kesinlikle gelmemektedir.

Zenpara – Para ve Forex Konularında Güvenilir Kaynak.

Zenpara.com hiçbir yatırım tavsiyesi sunmaz, kişileri maddi ve manevi konularda yönlendirmez, yalnızca Genel bilgi verir.

Zenpara, saygı ve sevgilerimizle.

Zenpara hakkında 1676 makale
Zenpara Araştırma Grubu, ekonomi, finans ve birçok parasal konuda istatistikleri değerlendirerek analizler gerçekleştirir ve bunları yazıya dökerek paylaşır. Para ile ilgili birçok konu araştırma konusu olabilir. Zenpara.com ekibi yalnızca bilgilendirme amacıyla içerik üretir, yatırım tavsiyesi vermez.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*