VULPES MAKİNE ENDÜSTRİ ANONİM ŞİRKETİ Konkordato ilanı

VULPES MAKİNE ENDÜSTRİ ANONİM ŞİRKETİ Konkordato İlanı

Konkordato ilanları bölümümüzde ülkemizizn ekonomik gidişatına paralel olarak yakın zamanda konkordato koruma tedbiri ve kararı almış firmaları güncel olarak sizlere sunuyoruz.

Adi / SOYADI / UNVANI: VULPES MAKİNE ENDÜSTRİ ANONİM ŞİRKETİ

VERGİ NUMARASI / VERGİ DAİRESİ: .

TİCARET SİCİL NUMARASI / KAYIT YERİ: 386725 / ANKARA

DOSYA Esas NO: 2018/597

Duyuru METNİ

T.C.
Ankara Batı ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN
Esas NO : 2018/597 Esas

Davacı, VULPES MAKİNE ENDÜSTRİ ANONİM ŞİRKETİ”nin mahkememizde görülmekte olan Konkordato Talebi davası nedeniyle;
Ankara Ticaret Sicil Memurluğunun 386725 nosunda kayıtlı davacı VULPES MAKİNE ENDÜSTRİ ANONİM ŞİRKETİ‘nin konkordato Onay projesi kapsamında kalan Bütün borçlarının % 100’ünün konkordato Onay kararının kesinleşmesinden itibaren ilk üç ayı ödemesiz, üç ayda bir eşit taksitler halinde üç eşit taksitte davacı tarafından alacaklılara ÖDENMESİNE,
2-Konkordato Komiserinin görevine Onay karar tarihi olan 01/09/.2020 tarihi itibariyle Nihayet VERİLMESİNE,
3-İİK’nun 306/2 maddesi uyarınca Onay edilen konkordatonun yerine getirilmesinin sağlanması için gerekli gözetim, yönetim ve tasfiye tedbirlerine almakla görevli olarak Mali Müşavir Buyruk Kemal Kutluk’un Onay karar tarihi itibariyle göreve başlamak üzere kayyım olarak GÖREVLENDİRİLMESİNE,
Kayyım tarafından borçlunun işletmesinin durumu ve proje uyarınca borçlarını ödeme kabiliyetini muhafaza edip etmediği konusunda 2 ayda bir mahkememize rapor SUNULMASINA,
Kayyıma aylık 5.000,00 TL ücret takdirine, kayyımın göreve başlama tarihinden itibaren ödenecek ücretin konkordato talep eden şirket tarafından KARŞILANMASINA,
4-garanti mühletin sona ermesi nedeniyle, garanti mühlet kararıyla doğan ve İİK’nun 294, 295, 296 ve 297. maddelerde düzenlenen sonuçların kalkmış olduğunun TESPİTİNE,
5-Mahkememizce verilen Bütün Önlem kararlarının Onay kararı tarihi itibariyle KALDIRILMASINA,
6-Konkordato projesinde çekişmeli alacaklara herhangi bir pay ayrılmadığından, çekişmeli alacaklara ilişkin payın bankaya yatırılmasına KARAR VERİLMESİNE YER OLMADIĞINA,
7-İİK’nun 308/b maddesi uyarınca; alacakları itiraz uğramış olan Bütün alacaklara Onay kararının ilanı tarihinden itibaren 1 ay içerisinde dava açabileceklerinin İHTARINA,
8-İİK’nun 306/Nihayet maddesi uyarınca; hüküm fıkrasının İİK’nun 288. maddesi uyarınca İLANINA ve ilgili yerlere BİLDİRİLMESİNE,
9-Rehinli alacaklılara ilişkin herhangi bir protokol ibraz edilmediğinden ve rehinli alacaklara ilişkin bir talep bulunmadığından rehinli alacaklara ilişkin KARAR VERİLMESİNE YER OLMADIĞINA,
Şeklinde karar verildiği ilanen tebliğ olunur.
Kayyımın İletişim Bilgileri:
EMİR KEMAL KUTLUK: Mali Müşavir,
T.C.No:11308210220- Adres: Remzi Oğuz Arık Mah. Ali Dede Cad. No:6/11 Çankaya/ANKARA
Tel no: 0532 236 00 94

Duyuru ADRESİ: https://www.ilan.gov.tr/detay-iflas-hukuku-davalari-iik-konkordato-ve-muhlet-iik-288inci-md-konkordato-projesinin-tasdikine-iliskin-mahkeme-karari-839552.html


VULPES MAKİNE ENDÜSTRİ ANONİM ŞİRKETİ Konkordato ilan etti.

Unutmayın, konkordato geçici bir koruma tedbiridir. Konkordato, iflas ve iflas erteleme tamamen farklı kavramlar ve tanımlardır. Konkordato alan firmalar ekonomik sebeplerden Dolayı geçici olarak koruma tedbiri alırlar ve konkordato ilanı iflas yada firmanın batması anlamına kesinlikle gelmemektedir.

Zenpara – Para ve Forex Konularında Güvenilir Kaynak.

Zenpara.com hiçbir yatırım tavsiyesi sunmaz, kişileri maddi ve manevi konularda yönlendirmez, yalnızca Genel bilgi verir.

Zenpara, saygı ve sevgilerimizle.

Zenpara hakkında 1700 makale
Zenpara Araştırma Grubu, ekonomi, finans ve birçok parasal konuda istatistikleri değerlendirerek analizler gerçekleştirir ve bunları yazıya dökerek paylaşır. Para ile ilgili birçok konu araştırma konusu olabilir. Zenpara.com ekibi yalnızca bilgilendirme amacıyla içerik üretir, yatırım tavsiyesi vermez.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*