Varlık Barışı için Müracaat süreci başladı

Varlık Barışı için başvuru süreci başladı

Gömü ve Maliye Bakanlığı'nın Gelir İdaresinin Ekonomiye Bazı Varlıkların Art Kazanılmasına İlişkin Genel Tebliği Resmi Gazete'de yayımlandı. yurtdışındaki gerçek ve tüzel kişilerin para, altın, döviz, Göç eder kıymetler ve Başka Kapital piyasası araçlarının Memleket ekonomisine getirilmesine ilişkin Varlık Sulh uygulamasının uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir.

Yönetmelik ile yerli, sadece ilgili para kayıtlarında yer almayan, altın, döviz, Göç eder kıymetler ve Başka Kapital piyasası araçları ve taşınmaz mallar yasal defter kayıtlarında tescil edilecek vergi dairesine beyan edilecektir. sağlanmak.

31 Aralık 2019 geçmişine kadar Türkiye'deki banka yada aracı kurumları bilgilendiren gerçek ve tüzel kişiler, varlıkların serbestçe tutum edebileceğini söylemiş oldu.

Varlıkların bildirimi, üç ay içinde Türkiye'ye getirilmesi şartıyla bildirimin yapıldığı tarihte yapılacak, bu varlıkları, mal varlığının maddi karşılığın hiçbir önemi olamayacağını belirten yurtdışından yararlanma anlamında olması.

Yurtdışındaki varlıklar yada ilgili Göç eder kıymetler ve Başka Kapital piyasası araçlarını bankalara oluşturur. Gerçek ve tüzel kişiler, vergi makamları varlıklar hakkında herhangi bir izahat yapmazlar.

Hiçbir koşulda raporlanan varlıklar sebebiyle vergi denetimi ve vergi değerlendirmesi yapılmayacaktır. Bu, verginin vade geçmişine kadar ödenen yargı ve varlıklardan yararlanabilmek, Türkiye'ye suç duyurusu tarihinden itibaren 3 ay içinde getirilmek yada burada bankalar yada aracı kurumlarda açılmak suretiyle bir hesaba aktarılması gerekmektedir. [19659004] Yurtdışında bulunan, Vatan haricinde bulunan bankalar yada finansal kuruluşlardan olan varlıklar, yasal kayıtlarda kullanılan ve kayıtlı olan kredileri en geç 19 Aralık geçmişine kadar 31 Aralık geçmişine kadar kullanacaklardır. Bu durumda sicilden mahsup edilir, borcun ödenmesinde kullanılan mallar için Türkiye'ye getirilme zorunluluğu aranmaz.

Yurtdışında bulunan sadece kapsamına girmeyen Yıl sonuna kadar varlığa dönüştürülen taşınmaz mallar şeklinde varlıklar Türkiye'ye dönebilecek.

Bankalar ve aracı kurumlar, kendilerine bildirilen varlıklar üstünden hesaplanan verginin yüzde 1'i, vergi makamının beyanını izleyen ayın 15'ini akşamına kadar vergi dairesine beyan edeceklerdir. Vergi söz mevzusu dönemde bankalar ve aracı kurumlar tarafınca ödenecektir.

TÜRKİYE'DEKİ VARLIKLAR

taşınmaz mallar 31 Aralık'a kadar gelir vergisi yada kurumlar vergisi ile bağlı olduğu vergi dairelerine direkt ve elektronik olarak beyan edilebilir.

Vergi daireleri tarafınca vergi dairelerine beyan edilen varlıkların değerleri üstünden yüzde 1 vergi uygulanacaktır. Bu şekilde hesaplanan vergi, değerlendirme ayını takip eden ayın sonuna kadar ödenir.

Gerçeğe uygun değerden taşınmamış rapor edilen varlıklar ve altın, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz kurları, Hisse senetleri, var ise piyasa kıymeti, piyasa kıymeti yada Var piyasa kıymeti ile değerlendirilecektir.

Bildirimler yada beyanlar, söz mevzusu varlıkların Türk Lirası karşılığı olarak belirlenecektir.

VİDEO: BORÇ İNŞAAT PLANINDAN İŞ DÜNYASI BEKLİYOR NEDİR? (İSTANBUL YAKLAŞIMINA KARŞI)

Zenpara – Para, Finans, Iktisat ve Forex Mevzularında Güvenilir Kaynak.

Zenpara.com hiçbir yatırım tavsiyesi sunmaz, kişileri maddi ve tinsel mevzularda yönlendirmez, yalnızca Genel data verir.

Zenpara, saygı ve sevgilerimizle.

Zenpara hakkında 1668 makale
Zenpara Araştırma Grubu, ekonomi, finans ve birçok parasal konuda istatistikleri değerlendirerek analizler gerçekleştirir ve bunları yazıya dökerek paylaşır. Para ile ilgili birçok konu araştırma konusu olabilir. Zenpara.com ekibi yalnızca bilgilendirme amacıyla içerik üretir, yatırım tavsiyesi vermez.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*