ÜÇEL ECZA DEPOSU ANONİM ŞİRKETİ Konkordato ilanı

ÜÇEL ECZA DEPOSU ANONİM ŞİRKETİ Konkordato İlanı

Konkordato ilanları bölümümüzde ülkemizizn ekonomik gidişatına paralel olarak yakın zamanda konkordato koruma tedbiri ve kararı almış firmaları güncel olarak sizlere sunuyoruz.

Adi / SOYADI / UNVANI: ÜÇEL ECZA DEPOSU ANONİM ŞİRKETİ

VERGİ NUMARASI / VERGİ DAİRESİ: 9040029896

TİCARET SİCİL NUMARASI / KAYIT YERİ: 17557 / TRABZON

DOSYA Esas NO: 2019/438

Duyuru METNİ

ÜÇEL ECZA DEPOSU ANONİM ŞİRKETİ

KONKORDATO KOMİSER HEYETİ

ALACAKLILARA ALACAKLARINI BİLDİRMEYE Çağrı

Trabzon Asliye Ticaret Mahkemesinin 2019/438 Esas sayılı dava dosyasında, Trabzon Ticaret Sicil Müdürlüğünün 17557 Sicil numarasında kayıtlı Üçel Ecza Deposu Anonim Şirketi (Vergi No:9040029896) Konkordato talepli davası yönünden Trabzon Asliye Ticaret Mahkemesince 04.11.2019 tarihinden itibaren 3 Ay Süre İle Geçici Mühlet kararı verilmiş, 20.01.2020 tarihinde Geçici Mühletin 2 Ay Süre İle Uzatılmasına ve devamında 18.06.2020 tarihinde 1 Sene Süre İle garanti Mühlet kararı verilerek geçici mühlet kararı ile konkordato komiser heyeti olarak görevlendirilmiş olan YMM Hülya ŞİMŞEK, SMMM Mümtaz DİLEK ve Av.Bilal KIZILBAĞ’ın görevinin devamına karar verilmiştir.
2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 299.maddesi gereğince ÜÇEL ECZA DEPOSU ANONİM ŞİRKETİ‘nden alacağı bulunan alacaklıların iş bu ilan tarihinden itibaren ONBEŞ GÜN içerisinde alacaklarını bildirmeleri gerekmektedir.Bu nedenlerle alacağı bulunan alacaklıların; (inceleme ve denetime elverişli olacak şekilde)

  • Kaydettirmek istedikleri alacağı tesvik ve ispat eden belgelerin (sözleşme, temlikname, fatura, irsaliye, mutabakat mektubu, hesap ekstresi, çek-senet vs.) aslı veya tasdikli suretlerini,
  • Muaccel, müeccel, rehinli, imtiyazlı veya geciktirici koşula bağlı alacakların dayandığı hukuki nedenlerini,
  • Alacağın miktarı ile rehinli alacaklar ve kanunun imkan tanıdığı alacaklılar Dış olmak üzere garanti mühletin verildiği Vakit olan 18.06.2020 tarihine kadar işleyen faiz miktarını ve faiz oranını gösterir hesap tablosunu,
  • Alacağın yabancı para olması halinde, alacak bildirimi yapıldığı tarihteki T.C.Merkez Bankası efektif alış kuru üzerinden Türk Lirası karşılığının ne olduğunu,
  • Alacağın paradan başka bir şey olması halinde parasal değerinin ne olduğunu,

İş bu ilan tarihinden itibaren ONBEŞ GÜN içerisinde, konkordato komiser heyetimizin “Gülbaharhatun Mahallesi İnönü Caddesi Birinci İşhanı (İl Karşısı) No:85/26 Ortahisar/TRABZON” adresine (SMMM Mümtaz DİLEK-04622308032 – 05362489334) tatil günleri Dış 09:30-12:00 /13:30-16:00 saatleri arasında bizzat (gerçek kişilerde kimlik fotokopisi, tüzel kişilerde noter onaylı imza sirküsü fotokopisi) yada vekilleri aracılığı ile veya yetkili olduklarını gösterir noter tasdikli imza sirküleri veya vekaletname ile birlikte iadeli taahhütlü postayoluyla ulaştırmaları, İİK.nun 299.maddesi gereğince ilan metninin bir örneğinin adresi belli olan alacaklılara iadeli taahhütlü posta yolu ile gönderileceği ancak adresi belli olan bu alacaklılar yönünden de 15 günlük sürenin iş bu ilan tarihi itibariyle başlayacağıalacaklarını bildirmeyen alacaklıların, bilançoda kayıtlı olmadıkça konkordato projesinin müzakerelerine kabul edilmeyecekleri İcra İflas Kanununun 299.maddesi uyarınca Duyuru olunur.
KONKORDATO KOMİSER HEYETİ
YMM Hülya ŞİMŞEK, SMMM Mümtaz DİLEK ve Av.Bilal KIZILBAĞ

Duyuru ADRESİ: https://www.ilan.gov.tr/detay-iflas-hukuku-davalari-iik-konkordato-ve-muhlet-iik-288inci-md-konkordato-komiserliginden-alacaklilari-alacaklarini-bildirmeye-Çağrı-817456.html


ÜÇEL ECZA DEPOSU ANONİM ŞİRKETİ Konkordato ilan etti.

Unutmayın, konkordato geçici bir koruma tedbiridir. Konkordato, iflas ve iflas erteleme tamamen farklı kavramlar ve tanımlardır. Konkordato alan firmalar ekonomik sebeplerden Dolayı geçici olarak koruma tedbiri alırlar ve konkordato ilanı iflas yada firmanın batması anlamına kesinlikle gelmemektedir.

Zenpara – Para ve Forex Konularında Güvenilir Kaynak.

Zenpara.com hiçbir yatırım tavsiyesi sunmaz, kişileri maddi ve manevi konularda yönlendirmez, yalnızca Genel bilgi verir.

Zenpara, saygı ve sevgilerimizle.

Zenpara hakkında 915 makale
Zenpara Araştırma Grubu, ekonomi, finans ve birçok parasal konuda istatistikleri değerlendirerek analizler gerçekleştirir ve bunları yazıya dökerek paylaşır. Para ile ilgili birçok konu araştırma konusu olabilir. Zenpara.com ekibi yalnızca bilgilendirme amacıyla içerik üretir, yatırım tavsiyesi vermez.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*