TOKANA UNLU MAMULLERİ ÜRETİM GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş. Konkordato ilanı

TOKANA UNLU MAMULLERİ ÜRETİM GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş. Konkordato İlanı

Konkordato ilanları bölümümüzde ülkemizizn ekonomik gidişatına paralel olarak yakın zamanda konkordato koruma tedbiri ve kararı almış firmaları güncel olarak sizlere sunuyoruz.

Adi / SOYADI / UNVANI: TOKANA UNLU MAMULLERİ ÜRETİM GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.

VERGİ NUMARASI / VERGİ DAİRESİ: 8460471194 / PENDİK VERGİ DAİRESİ / İSTANBUL

TİCARET SİCİL NUMARASI / KAYIT YERİ: 77579-5 / İSTANBUL

DOSYA Esas NO: 2020/6

Duyuru METNİ

TOKANA UNLU MAMÜLLERİ ÜRETİM GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.

KONKORDATO KOMİSERLİĞİNDEN

(İSTANBUL ANADOLU 1.ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI’NIN 2020-6 E SAYILI DOSYASI)

ALACAKLILARI ALACAKLARINI BİLDİRMEYE Çağrı İLÂNI

1. İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünde 532748 sicil numarasında kayıtlı “Mecidiye Mah. Demokrasi Cad. Tokana Apt. No: 325/1 Sultanbeyli/ İstanbul” (merkez) adresinde Etkinlik gösteren TOKANA UNLU MAMÜLLERİ ÜRETİM GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.’ne İstanbul Anadolu 1. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin 2020-6 E sayılı dosyasında, 11.09.2020 tarihinden, başlamak üzere 1 yıllık garanti mühlet kararı verildiği; garanti mühlet kararıyla birlikte, geçici mühlet kararıyla konkordato geçici komiseri olarak görevlendirilen Prof.Dr Atilla UYANIK ve Öğr. Gör. Dr. Gül BÜYÜKKILIÇ’ın konkordato komiseriolarak görevinin devamına hükmedildiği,

2. Yukarıda ünvanı yazılı şirketten alacaklı olanların, alacaklarının dayanaklarını (sözleşme, temlikname, fatura, irsaliye, mutabakat mektubu, hesap ekstresi, çek, senet vb.) gösteren belgelerin aslı veya onaylı suretlerini bir dilekçeye ekleyerek, İcra ve İflas Kanunu’nun 299. maddesi gereğince ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde, konkordato komiserliğimizin “Mecidiye mah. Mecidiye cad. No.17 Sultanbeyli / İstanbul” adresine, tatil günleri Dış 10:00-12:30; 13.30-17:30 saatleri arasında bizzat (gerçek kişilerde kimlik fotokopisi, tüzel Kişi alacak kayıtlarında ise noter onaylı imza sirküleri fotokopisi ile) veya vekilleri aracılığıyla kayıt yaptırabilecekleri

3. Vekil vasıtası ile kayıt yaptıracakların Avukatlık Kanunu’nun 35.maddesi gereği yalnızca avukatla temsil edilebileceği,

4. Alacak kaydı sırasında, geçici mühlet tarihi olan 14.01.2020’den Evvel ve varsa mühletten sonra doğan alacak (Kanun’un imkân tanıdığı alacaklılar bakımından ve işleyen faiz tutarının ayrıca belirtilmesi suretiyle), yabancı para alacakların da alacak bildirimi yapıldığı tarihteki T.C. Merkez bankası efektif satış kuru üzerinden Türk Lirası karşılığının, alacağın paradan başka bir şey olması halinde, bildirim tarihindeki para olarak değerinin gösterildiği, inceleme ve denetime elverişli hesap dökümünün sunulmasının Mecburi olduğu,

5. İİK m.299, f.1, c.2 gereğince ilân metninin bir örneğinin adresi belli olan alacaklılara iadeli taahhütlü posta ile gönderileceği, ancak bu alacaklılar bakımından da 15 günlük sürenin Tekrar işbu ilan tarihinden itibaren başlayacağı,

6. Alacaklarını bildirmeyen alacaklıların, TOKANA UNLU MAMÜLLERİ ÜRETİM GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş’nin bilançosunda kayıtlı olmadıkça konkordato projesinin müzakerelerine kabul edilmeyeceği, ilân olunur.

KONKORDATO KOMİSERLERİ
Prof. Dr.Atilla UYANIK Öğr. Gör. Dr. Gül BÜYÜKKILIÇ

Duyuru ADRESİ: https://www.ilan.gov.tr/ilan/704071/iflas-hukuku-davalari/konkordato-ve-muhlet-iik-288inci-md-/konkordato-komiserliginden-alacaklilara-Çağrı


TOKANA UNLU MAMULLERİ ÜRETİM GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş. Konkordato ilan etti.

Unutmayın, konkordato geçici bir koruma tedbiridir. Konkordato, iflas ve iflas erteleme tamamen farklı kavramlar ve tanımlardır. Konkordato alan firmalar ekonomik sebeplerden Dolayı geçici olarak koruma tedbiri alırlar ve konkordato ilanı iflas yada firmanın batması anlamına kesinlikle gelmemektedir.

Zenpara – Para ve Forex Konularında Güvenilir Kaynak.

Zenpara.com hiçbir yatırım tavsiyesi sunmaz, kişileri maddi ve manevi konularda yönlendirmez, yalnızca Genel bilgi verir.

Zenpara, saygı ve sevgilerimizle.

Zenpara hakkında 1656 makale
Zenpara Araştırma Grubu, ekonomi, finans ve birçok parasal konuda istatistikleri değerlendirerek analizler gerçekleştirir ve bunları yazıya dökerek paylaşır. Para ile ilgili birçok konu araştırma konusu olabilir. Zenpara.com ekibi yalnızca bilgilendirme amacıyla içerik üretir, yatırım tavsiyesi vermez.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*