TEKNOFOR İNŞAAT TAAHHÜT LİMİTED ŞİRKETİ Konkordato ilanı

TEKNOFOR İNŞAAT TAAHHÜT LİMİTED ŞİRKETİ Konkordato İlanı

Konkordato ilanları bölümümüzde ülkemizizn ekonomik gidişatına paralel olarak yakın zamanda konkordato koruma tedbiri ve kararı almış firmaları güncel olarak sizlere sunuyoruz.

Adi / SOYADI / UNVANI: TEKNOFOR İNŞAAT TAAHHÜT LİMİTED ŞİRKETİ

VERGİ NUMARASI / VERGİ DAİRESİ: 8360134173

TİCARET SİCİL NUMARASI / KAYIT YERİ: 29861 / GEBZE / KOCAELİ

DOSYA Esas NO: .

Duyuru METNİ

T.C. İstanbul Anadolu 3. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

Sayı : 2018/1146 Esas

Duyuru

Davacı EKNOFOR İNŞAAT TAAHHÜT LİMİTED ŞİRKETİ’nin mahkememizde görülmekte olan Konkordato (Adi Konkordatodan Kaynaklanan (İİK 285 İla 308/h)) davası nedeniyle; Mahkememizin 25/11/2020 tarihli celsesinde İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü’ne 425652/0 sicil numarası ile kayıtlı TEKNOFOR İNŞAAT TAAHHÜT LİMİTED ŞİRKETİ’nin KONKORDATO TALEBİNİN KABULÜNE;

Adi alacaklılar yönünden İİK.nun 305,305/2 md. uyarınca tasdikten itibaren 6 ay ödemesiz, sonrasında 24 ay eşit taksitler ödenmek üzere KONKORDATONUN TASDİKİNE,

komiser heyetinin 13/11/2020 tarihli rapor ekinde yer alan, 4 sayfalık ödeme tablosunun kararın EKİ SAYILMASINA;

ilk taksidin 01/06/2021 tarihinden başlamasına;Bütün Adi alacaklı ve Adi alacak taksitlerinin bu tabloya göre izlenmesine; imtiyazlı alacaklılar yönünden, tasdikten itibaren Vakıfbank TAO yönünden 50 ay, Başka Bütün rehinli alacaklar yönünden 54 ay eşit taksitlerle ödenmek üzere İİK.nun 305,305/2,308/h maddeleri uyarınca KONKORDATONUN TASDİKİNE;

komiser heyetinin 13/11/2020 tarihli raporunun ekinde imtiyazlı alacaklar için oluşturulmuş toplam 6 sayfanın kararın eki sayılmasına; rehinli alacaklılar Kuveyttürk Katılım Bankası Aş, T. Vakıflar Bankası TAO, T. İş bankası Aş, Yapı Kredi Bankası Aş, Orfin FinansAŞ’nin alacaklarının taksitlerinin bu tabloya göre izlenmesine; konkordatonun tasdiki kararının, gerekçeli kararın kesinleşmesi beklenmeksizin, 2004 s. İİK’nin 308/c maddesi gereğince Hemen bağlayıcı hale gelmesine; garanti mühletin sona ermesi ile garanti mühlet kararı ile doğan ve İİK 294,295,296 ve 297. Maddesinde düzenlenen Bütün sonuçların ve mühlet boyunca verilen Bütün konkordato tedbirlerinin KALDIRILMASINA,

konkordato komiserinin görevine Nihayet verilmesine; İİK.nun 306/2 maddesi uyarınca Onay edilen konkordatonun yerine getirilmesini sağlamak için gerekli gözetim, yönetim ve tasfiye tedbirlerini almakla görevli olarak mali müşavir Hızır Okutucu’nun Onay karar tarihi itibari ile göreve başlamak üzere projeyi Denetim kayyım olarak görevlendirilmesine, Kayyım tarafından borçlunun işletmesinin durumu ve proje uyarınca borçlarını ödeme kabiliyetini muhafaza edip etmediği konusunda iki ayda bir Mahkememize rapor sunulmasına, Kayyıma aylık 2.750,00 TL ücret takdirine, kayyımın göreve başlama tarihinden itibaren ödenecek ücretin konkordato talep eden şirket tarafından karşılanmasına, geçici mühlet tarihi olan 04/10/2018 Önlem tarihinden sonra doğan alacaklar konkordato kapsamında olmadığından bu alacaklar yönünden takip ve dava yapılmasına engel bir Durum olmadığı hususunda keyfiyetin alacaklılara ihtarına; İİK 308/b maddesi uyarınca alacakları itiraza uğramış olan Bütün alacaklılara Onay kararının ilanı tarihinden itibaren 1 ay içerisinde dava açabileceklerinin İHTARINA,

İİK 306/Nihayet maddesi uyarınca hüküm fıkrasının İİK 288 maddesi uyarınca ilanına ve ilgili yerlere bildirilmesine, geçici mühlet öncesi başlatılmış Adi takiplerde henüz paraya çevrilmemiş olan Bütün hacizlerin İİK.nun 308/ç maddesi uyarınca DÜŞTÜĞÜNÜN TESPİTİNE;

İİK.nun 307. maddesine göre rehinli malların muhafaza altına alınması ve satışının ertelenmesine yer olmadığına; finansal kiralama konusu malların iadesinin ertelenmesine yer olmadığına; yargılama sırasında komiser denetimi ve onayı ile satışına izin verilmiş ancak henüz satış işlemleri tamamlanamamış taşınmaz veya taşınır mallara ilişkin işlemlerin, bu Oturum komiserlerin görevlerine Nihayet verilmiş olması sebebiyle, kayyım denetimi ve gözetiminde icrasına karar verilmiş olup, İİK’nun 288.maddesi hükmünce ilan olunur. 26/11/2020

Duyuru ADRESİ: https://www.ilan.gov.tr/ilan/707727/iflas-hukuku-davalari/konkordato-ve-muhlet-iik-288inci-md-/konkordato-tum-tedbirlerin-kaldirilmasina-iliskin-teblig

TEKNOFOR İNŞAAT TAAHHÜT LİMİTED ŞİRKETİ Konkordato ilan etti.

Unutmayın, konkordato geçici bir koruma tedbiridir. Konkordato, iflas ve iflas erteleme tamamen farklı kavramlar ve tanımlardır. Konkordato alan firmalar ekonomik sebeplerden Dolayı geçici olarak koruma tedbiri alırlar ve konkordato ilanı iflas yada firmanın batması anlamına kesinlikle gelmemektedir.

Zenpara – Para ve Forex Konularında Güvenilir Kaynak.

Zenpara.com hiçbir yatırım tavsiyesi sunmaz, kişileri maddi ve manevi konularda yönlendirmez, yalnızca Genel bilgi verir.

Zenpara, saygı ve sevgilerimizle.

Zenpara hakkında 1683 makale
Zenpara Araştırma Grubu, ekonomi, finans ve birçok parasal konuda istatistikleri değerlendirerek analizler gerçekleştirir ve bunları yazıya dökerek paylaşır. Para ile ilgili birçok konu araştırma konusu olabilir. Zenpara.com ekibi yalnızca bilgilendirme amacıyla içerik üretir, yatırım tavsiyesi vermez.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*