TCMB: Para politikası davranışlarında ölçülü kalmalı

TCMB Para Politikası Kurulu (MPC) toplantı özeti, enflasyon ve kur beklentileri, cari dönemde para politikasının etkinliği açısından eleştiri öneme haiz olup, enflasyondaki düşüş eğiliminin devam etmesinin, uzun vadeli faiz oranlarındaki düşüşün bulunduğunu belirtmektedir. ve ekonomideki toparlanma

Kurulun 25 Temmuz’daki PPK toplantısı özetinde, tüketici tutarları Haziran ayında yatay olarak yüzde 0,03 oranında artmış, senelik enflasyon yüzde 2,99 puan düşerek yüzde 15,72’ye gerilemiştir.

Senelik enflasyonun alt kalemler içinde yer aldığına dikkat çeken özette, Gıda grubunda daha belirgin olmasına Rağmen, enerji tutarları da geriledi ve tüketici enflasyonuna Olumlu katkı yapmış oldu. Enerji fiyatlarının fiyat ayarlaması sebebiyle senelik bazda yükselmesi planlanıyor.

Ek olarak, geçen yıla gore yüksek baz tesiri ile Nihayet dönemdeki döviz kuru gelişimleri ve iç talebin zayıf seyretmesi çekirdek mal enflasyonundaki gerilemeyi destekledi

Çekirdek malların senelik enflasyonunda geçici bir artış görmesi beklenen raporda Mal ve otomobil sektörlerinde geçici vergi indirimlerinin sona ermesi sebebiyle, “Zayıf iç talebin hizmet enflasyonu üstündeki aşağı yönlü tesiri, Canlı gezim, bazı kalemlerdeki kümülatif maliyet artışları, gerçek işçilik maliyetleri ve geçmiş enflasyondan meydana gelmektedir.

Özette, Nihayet verilerin ekonomik faaliyetin ılımlı bir toparlanma eğilimi gösterdiği ve aşağıdaki değerlendirmelerin yapıldığı yayınlandı:

“İmalat Sanayi kapasite kullanım oranı ve Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) – anket benzer biçimde üretim göstergeleri ikinci çeyrekte göstergeler. Öte taraftan, hizmetler sektörü aktivitesi de iyileşmiş, zayıflayan küresel gelişme görünümüne Rağmen inşaat sektöründeki zayıf seyir devam ederken, mal ve hizmet ihracatı rekabet edebilirlikteki gelişmeler ve bilhassa turizmdeki Güçlü seyir sebebiyle yükseliş eğilimini sürdürmüştür. direkt ve ilgili sektörler vesilesiyle ekonomik aktivitenin desteklenmesi. Küresel gelişme görünümündeki Nihayet yavaşlama emarelerine Rağmen, bilhassa Avrupa Birliği vatanlarında, dış talep göreceli olarak Güçlü seyretmektedir. Isı ve gezi ve ulaştırma gelirlerindeki yükseliş eğilimi devam etmiş ve hizmet ihracatı büyümeyi desteklemeye devam etmiştir. Dayanıklı gezim ürünleri, bilhassa giyim ve ulaştırma hizmetleri benzer biçimde sektörler vesilesiyle ekonomiye yayılması, işgücü ve kredi piyasası görünümünden dolayı iç talebin zayıf seyrini kısmen telafi etmektedir. “

-” Cari işlemler Cari işlemler dengesindeki iyileşmenin devam etmesi planlanıyor. enflasyondaki düşüş eğiliminin ve finansal koşullardaki kısmi iyileşmenin ekonomideki kademeli iyileşmeye devam etmesi beklenmektedir. Bu görüş altında toplam talep koşullarının enflasyondaki düşüş eğilimine katkıda bulunmaya devam etmesi beklenmektedir. “

Özetle, jeopolitik gelişmeler ve küresel ekonomik Etkinlik görünümüne ilişkin süregelen belirsizliklerin yanı sıra, Kapital akımları ve dış tecim yöntemiyle büyümede düşüşe yol açtı.

“Küresel gelişme görünümüne paralel olarak, küresel enflasyona ilişkin aşağı yönlü risklerin ön plana çıkmış olduğu düşünülmektedir. Küresel ekonomik aktivitenin zayıflaması ve enflasyon üstündeki aşağı yönlü riskleri ile gelişmiş ülkelerin merkez bankalarının genişleyici para politikası adımlarını atma olasılıkları daha da artmıştır.

Bu, gelişmekte olan ülkelerin finansal varlıkları için talep ve risk iştahını destekleyerek portföy grubuna Diyar grubuna yönelik yukarı yönlü bir risk oluşturmaktadır. Öte taraftan, korumacılık önlemleri ve küresel ekonomik politikalara ilişkin Başka belirsizlikler, gelişmekte olan ülkelere portföy akışında aşağı yönlü risk faktörleri olarak öne çıkıyor. Bu faktörlerin iç ekonomik aktivite ve finansal piyasalar üstündeki tesirleri hem Kapital akımları hem de dış tecim yöntemiyle yakından takip edilmektedir.

Özetle, Türkiye’nin ikinci çeyrek risk primi, iç belirsizlik ve Başka gelişmekte olan ülkelerden Menfi yönde ayrışan jeopolitik faktörlerin tesiri, sadece belirsizliğin azaltılması, küresel finansal koşullar için görünümün iyileştirilmesi sıkı parasal durgunluk ve makroekonomik göstergelerin gelişmesine bağlı olarak, Haziran ortasından bu yana süratli bir düşüş gösterdiğine işaret etmektedir

İkinci çeyrekte, bankaların Vatan içi fonlama koşullarının sıkılaştığını ve bankaların Türk lirası fonlama maliyetlerini artırdığını göstermektedir. Faiz oranlarını yansıtan bu özette, aşağıdaki açıklamalar yer almıştır:

“Kredi gelişme oranları sebebiyle bu zamanda Genel ekonomik görünümün bu gelişme ve beklentileri azaldı. İstikbal dönemde, para politikasının sıkılaştırılması Kredi koşullarının ve kredi talebinin normalleşmesini destekleyici kredi paketlerinin sıkılığı ve desteklenmesi kabul edilmekte olup, kredi koşullarının normalleştirilmesinin hızı, kapsamı ve sürdürülebilirliği ekonomik Etkinlik görünümünde Önemli olacaktır. enflasyon koşulları, enflasyon beklentileri önümüzdeki dönemde enflasyon görünümünde yukarı yönlü risk meydana getirmeye devam etmektedir.Flasyon ve döviz kuru beklentileri, cari dönemde para politikasının etkinliği açısından eleştiri ehemmiyet taşımaktadır.

enflasyonun kısa vadeli görünümünü etkileyebilecek risk faktörleri Birikmiş maliyet basınçları İşlenmiş Gıda tutarları üstündeki Canlı risklerin Canlı olarak artması ve mevsimsel etkilerle Gıda hizmetleri tutarları üstünde ilave baskı yapması beklenmektedir. Öte taraftan, işlenmemiş Gıda enflasyonu, hava koşullarından dolayı artan sebze arzı sebebiyle işlenmemiş Gıda grubundaki düzeltmenin gelecekteki seyri doğrultusunda aşağı doğru revize edilebilir. Bu gelişmeler ışığında, Gıda fiyatlarının seyrinin enflasyonun kısa vadeli görünümünde yaratabileceği risklerin dengelendiği düşünülmektedir.

Diyar & # 39 görülen kademeli iyileşme; ın risk primi gelecekte de devam edeceği, şu değerlendirmeler yapılmış oldu:

” Merkez Bankası için eldeki Tüm araçları kullanmaya devam edecek Tüm makroekonomik göstergeleri, bilhassa enflasyon ve ekonomik faaliyeti dikkate alarak fiyat ve finansal istikrarı amaçlar. Para politikasının etkinliğini desteklemek ve Mümkün enflasyon-büyüme dengesizliklerini asgariye indirmek açısından, finansal oynaklığı ve risk primini azaltmaya odaklanarak makro-finansal politikaların belirlenmesi ve maliye politikasının öngörülebilirliğinin güçlendirilmesine devam edilmesi eleştiri ehemmiyet taşımaktadır. Para politikası duruşunu oluştururken, maliye politikasına Genel Nazar, para politikası ile koordine edilen, fiyat istikrarı ve makroekonomik dengeye odaklanan bir Siyaset duruşuna dayanmaktadır. Buna gore, yönetilen / yönlendirilen fiyat / vergi düzenlemelerinin geçmiş enflasyonun endeksleme davranışını azaltmaya Muavin olacak şekilde belirleneceği varsayılmıştır. Siyaset ve maliye politikası arasındaki güçlendirilmiş koordinasyonu Sürekli ve dizgesel bir yapıya dönüştürmek için ortak çabaların fiyat istikrarının sağlanmasına katkı sağlaması beklenmektedir.

Zenpara – Para, Finans, Iktisat ve Forex Mevzularında Güvenilir Kaynak.

Zenpara.com hiçbir yatırım tavsiyesi sunmaz, kişileri maddi ve tinsel mevzularda yönlendirmez, yalnızca genel bilgi verir.

Zenpara, saygı ve sevgilerimizle.

Zenpara hakkında 1664 makale
Zenpara Araştırma Grubu, ekonomi, finans ve birçok parasal konuda istatistikleri değerlendirerek analizler gerçekleştirir ve bunları yazıya dökerek paylaşır. Para ile ilgili birçok konu araştırma konusu olabilir. Zenpara.com ekibi yalnızca bilgilendirme amacıyla içerik üretir, yatırım tavsiyesi vermez.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*