Taşerondan Kadroya Geçen İşçilere (4/D) Toplu Sözleşmeden Maaşlara Zam Yapılacak Mı? Kadrolu Taşeron İşçi Maaşı Ne Kadar?

KamuAjans.Com – Yüksek Tahkim Kurulu tarafından idareler tarafından taşeron personele geçişi tamamlayan işçilere uygulanacak kararlaştırılan toplu iş sözleşmesi hükümleri 31 Ekim tarihine kadar yayınlandı. 2020. Buna göre, beklenen 2 yıllık maaş zamları, izinler ve eğitim yangınları gibi ek ücretler açıklandı. İşçilerin ve hükümet temsilcilerinin ikinci kez bir araya geldiği toplantıda, 3 bin 500 altında 60 TL, ilk 6 ayda yüzde 5, İkinci 6 ayda yüzde 4 artış ve enflasyon farkı Öneri edildi. İlk toplantıda, taşerondaki işçilerin durumu tablonun durumunun olup olmadığını açıklamadı. Yönetim Kurulu Başkanı Hak İş, bir Sıra karar aldı ve kamuoyu ile paylaştı. Hak İş'in açıkladığı talepler arasında, taşerondan personele geçen işçilerin Mühim beklentilerinden oluşan tayin, terfi ve Çağ hakkı bulunmaktadır. Hak İş ayrıca geçici işçilerin çalışma süresinde bir sorun olduğunu ve bu alanlarda adım atmak istediğine dikkat çekti.

Hak Is 'ın taşeronundan taşeron işçiler Hak İş’in çalışmalarında Ağırbaşlı sorunlar olduğunu belirterek, bu sorunları ve çözümleri şöyle özetledi;

Taşeron işçilerin Ahenk sorunları konusunda gerekli Ahenk eğitimleri verilmelidir. Bu çalışanlara gerekli koşulları sağlamaları durumunda transfer, atama ve terfi araçları sağlanmalıdır. Sendikalı olan ancak toplu iş sözleşmesi olmayan çalışanlara CBA yapma hakkı verilmelidir.

Taşeron işçilere ilişkin Hususi bir çerçeve sözleşme imzalanmalıdır. Bütün taşeron işçiler için, özellikle KİT'lerde çalışanlar için, Bakanlık ile ortak çalışmalıdırlar.

Konuya İlişkin Ulusal Eğitim Bakanlığı'ndan Name

1 Ocak 2019 Tarihinde 9 Ocak 2019 tarihli ve 21525590-903.99-E sayılı 696 sayılı Kararname ile İşlenen Personelin Ücret Artışı Hakkında Resmi Yazısı . Ulusal Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından .612300

Bilindiği üzere, 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren geçerli olan yeni asgari ücret 27 Aralık 20118 tarihli ve 30638 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı. [19659012] 696 Sayılı Olağanüstü Durum Halinde Belli Düzenlemeler Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname kapsamında, geçici veya geçici işçi olan işçilerimizin tabi olduğu toplu iş sözleşmesi uyarınca asgari ücret ve ücretin anlaşıldığı anlaşılmaktadır. Aynı tarihte geçerli olan zamlar (1 Ocak 2019 tarihinden itibaren) tereddüt edilir.

Kanun Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararnamede İstihdam Edilen İşçilerle İlgili

Her şeyden Evvel, aylık / günlük brüt asgari ücretin (2,558.40 TL / Ay, 85.28 TL / Gün) altındaki ücretler, bu tutarın uygulanacağı toplu iş sözleşmesi uyarınca 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren geçerlidir. asgari ücret seviyesine yükseltilebilir. % 4 artış yapılacak.

1 Ocak 2019 tarihinden itibaren brüt günlük / aylık asgari ücretin üzerinde ücret alanlara% 4'lük bir artış yapılacak.

Bu işçilere geçmeden Evvel, aşçılar, sürücüler, teknik personel ısıtma, hostes, hostes ve benzeri görevler 1 Nisan 2019 tarihinden itibaren asgari ücretin% 20,% 30 ve% 40'ının Çok ödenmesi nedeniyle 1 Ocak 2019 itibariyle geçerli olan ücretlerde% 4 oranında bir artış yapılacaktır. Bu tutarlardaki artış nedeniyle 2 Nisan 2018 tarihi itibariyle personel kadrosuna transfer edilir. Başka bir deyişle, bu kapsamdaki işçilerin ücretleri, tabi oldukları ihale sözleşmelerindeki oranları artırarak yeni asgari ücrete uygulanamaz.

Kullanımdaki M MEB Çalışan Ücret Bordro Modülü Kullanım bu yeni duruma göre programlanmıştır.

Konu Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan da bu konuda yorum yapması istendi. olursa

Asgari Ücret Belirleme Komisyonu Asgari Ücretin nihai kararına göre 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek, Brüt 2.558 TL / Net 2.020 TL olarak belirlendi. [19659003] Türkiye'de yaklaşık 450 bin taşeron işçisi 4d personel geçecekken, taşeron işçilerin kazandığı ve 4 / D statüsünü alma sürecinde hala kalifiye personel istihdam eden taşeron işçilerin d. Geçici Kanun Hükmünde Kararname 23 üncü madde Yüksek Tahkim Kurulu tarafından karar verilen ve süresi sona erecek alt işverenleri içeren toplu iş sözleşmesinin, ücretlerinin ve Başka mali ve sosyal haklarının belirlenmesinde Esas alınacağı düzenlenmiştir. Bu madde kapsamında idareciler Devamlı personele transfer edilir.


01.01.2019 – 30.06.2019 tarihleri ​​arasındaki ücret zammı:

01.01.2019 tarihindeki işçilerin günlük ücretlerinde% 4 (% 4) artış aynı tarihte artırıldı.

  • 01.07.2019 31.12.2019 tarihlerinde ücret zammı:

30.06.2019 tarihinde işçilerin günlük maaşları 01.07.2019 tarihinden beri% 4 (% 4) artırıldı

  • 01.01.2020 Ücretlerin artışı 30.06.2020 tarihleri ​​arasında:

2020'de aldıkları günlük ücretlerde% 4 (yüzde dört) artış sağlandı.

  • 01.07.2020 Günlük ücret artışları 31.10.2020:

Günlük İşçilerin Maaşları 30.06.2020 01.07.2020

Ocak ve Temmuz aylarında yapılan çalışmalara göre% 4 (yüzde dört) 5 Ocak – 10 Temmuz (5×2 = 10) arasında bir prim ödeniyor . Bu ödeme, çalışanın çalışma süresi bir yıldan az ise, çalışma süresi ile orantılı olarak ödenir.

  • Aylık ücretle birlikte sosyal yardımlar ödendi:

A-ÇOCUK YARDIMI:

İşçilere her çocuk için üç çocukla sınırlı olarak 25.00 (yirmi beş) TL / Ay çocuk parası verildi.

B-YEMEĞİ:

İşçilere gerçek iş günleri için bir Aş verilir. Aş verilmezse, karar tarihi itibariyle çalışılan günler için 5,00 (beş) TL / Gün yiyecek bedeli ödenir.

C-Araç YARDIMI:

Var Müracaat devam ediyor

D-YANGIN YARDIMI:

Çalışanlara her ay 30,00 (otuz) TL / ay odun verilmektedir.

E-Mesuliyet PREMI:

1) ÇALIŞMA PREMIUM:

Şoföre, operatöre ve asistanlara, çalışılan günlerde 2,00 TL (iki) TL / Gün direksiyon primi verildi.

2) ENFEKSİYON HASTALIĞI VE RİSK PREMİUM

Enfeksiyöz Hastalık ve Risk Primi

Enfeksiyöz hastalık riski taşıyan işçilere temizlik, fiili çalışma günleri için 2,00 TL (iki) TL / Gün bulaşıcı hastalık ve risk primi verilir. .

3) SİLİN KOMPANZASYONU: ​​

Görevlerini ateşli silahlarla yapan güvenlik görevlilerine fiili çalışma günleri için 2,00 TL (iki) TL / Gün ödeniyor.

  • Yıllık Ücretli Sosyal Yardımlar:

A-ÖĞRENME YARDIMI:

İşverene, çalışanın eğitimdeki her çocuk için Belge vermesi koşuluyla, Eylül ayında yılda bir kez ödeme yapılacak;

100,00 (Çehre) TL

Ortaokullar için 110,00 (Çehre) TL

Liseler ve eşdeğer okullar 120,00 (Çehre yirmi) TL.

Yüksek okullar ve üniversiteler için 140,00 (Çehre kırk) TL tutarında Tahsil desteği sağlar [196590054]

B-BAYRAM YARDIMI:

Ramazan ve Kurban Bayramı'ndan Evvel her Sene, her Sene 75.00 (yetmiş beş) TL.

  • Etkinlikle ilgili sosyal faydalar ve Başka sosyal yardımlar:

A-EVRİ YARDIMI:

Evlilikte çalışan işçilerin durumunda evlilik yardımlarında 140,00 (Çehre kırk) lira.

B-DOĞUM YARDIMI:

Mevzuat hükümleri uygulanır.

C-HASTALIK YARDIMI:

1. Hastalık nedeniyle özürlü işçiler 3 (üç) gün veya daha uzun süre dinlenirlerse, 3 gün veya daha uzun süre dinleniyorlarsa, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından ödenmeyen günler için Bütün ücretler ve eksik ödemeler yapıldı.

SGK’ya, işçinin hastalık nedeniyle çalışmaya devam edemediği süre boyunca ödenmeyen veya yılda 5 kereden Çok rapor edilmeyen ilk 2 gün, işveren.

2. İşçinin, işyerinden ya da işyerinden ne Vakit ayrılacağına ilişkin olaya atıfta bulunulacak başka bir yer; İşçiye istirahat etmeden ayaktan hasta tedavisine ihtiyaç duyulması durumunda, işçinin ücretli izinli olduğu kabul edilir.

D-Doğal AFET YARDIMI:

Yangın, Zerzele, sel ve benzeri felaketlerden Zarar durumunda, Doğal afet yardımı 1.000,00 (bin) TL'ye kadar verildi.

E-ÖLÜM YARDIMI:

İş kazası sonucu işçilerin ölmesi durumunda 1.200,00 TL (bin bin Çehre); normal ölümlerde 800,00 (sekiz Çehre) TL tutarında ölüm yardımı yapılmıştır. Eş, çocuk, anne ve babanın ölümü halinde 300.00 (üçyüz) TL ölüm yardımı yapılır.

Aktif askerlik nedeniyle tahsis edilen işçiye 300.00 (üç Çehre) TL askeri yardım sağlandı

  • Hafta ve Genel Tatil Çalışması ve Ücreti:

Normalde A- Hafta tatili Pazar yeri Vardiyalı çalışmanın yapıldığı yerlerde, hafta sonu çalışmanın 6. gününü takip eden 7. gündür.

Hafta tatillerinde istihdam edilen işçilere, bir sonraki haftada bir gün izin verilir. Bu haftanın tatili için toplam iki maaş için iş ödeniyor.

B- Kanunda belirtilen ulusal bayram ve resmi tatil günlerinde yapılacak işler önceden işçiye bildirilir. Resmi tatil günlerinde çalışan işçilere her tatil günü için toplam 3 (üç) günlük maaş ödenmektedir.

C- (A) ve (B) 'deki ödemeler için haftalık çalışma saatleri gerekmez.

20.00-06.00 saatleri arasındaki saatler gece çalışması. Güvenlik görevlileri Dış bu saatlerde çalışan işçilere% 10'luk ücret ödeniyor.

  • Çok Mesai Ücretleri ve Ödemeleri:

Çok mesai ücretlerine normal ücretlerin% 60'ı ödeniyor.

A-YILLIK ÖDEME İZNİ:

Yıllık ücretli izinler için Kanun hükümleri uygulanacaktır. Ancak, yıllık ücretli izin günleri şu şekilde düzenlenmiştir:

Hizmet süresi

1 ila 5 Islak arasındakiler için 16 gün,

15 yıldan kısa olanlar için 5 Sene 22 günden Çok,

[19159yıl

Zenpara – Para, Finans, Ekonomi ve Forex Konularında Güvenilir Kaynak.

Zenpara.com hiçbir yatırım tavsiyesi sunmaz, kişileri maddi ve manevi konularda yönlendirmez, yalnızca Genel bilgi verir.

Zenpara, saygı ve sevgilerimizle.

Zenpara hakkında 1668 makale
Zenpara Araştırma Grubu, ekonomi, finans ve birçok parasal konuda istatistikleri değerlendirerek analizler gerçekleştirir ve bunları yazıya dökerek paylaşır. Para ile ilgili birçok konu araştırma konusu olabilir. Zenpara.com ekibi yalnızca bilgilendirme amacıyla içerik üretir, yatırım tavsiyesi vermez.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*