ekonomist nedir ve kimdir

Ekonomist Nedir Ne İş Yapar?

Temmuz 2, 2020 Zenpara 0

Ekonomist, bir toplumun kaynakları ile üretimi veya çıktısı arasındaki ilişkiyi inceleyen ve finansal alanda araştırmalarda bulunan bir uzmandır. Ekonomistler, küçük, yerel topluluklardan tüm uluslara ve hatta küresel [Yazının Devamı]

Hesap Bakiyesi Nedir

Hesap Bakiyesi Nedir?

Aralık 19, 2019 Zenpara 0

Tanım: Bir hesap bakiyesi, cari hesap döneminde hesaba kaydedilen borçlar ve krediler ile başlangıç ​​bakiyesi arasındaki farktır. Tüm hesaplar bir hesap döneminden diğerine bakiyeleri korumaz. Geçici hesaplar  her sonunda [Yazının Devamı]

Ekonomik Büyüme Nedir

Ekonomik Büyüme Nedir?

Kasım 16, 2019 Zenpara 0

Ekonomik büyüme, bir dönemden diğerine kıyasla, ekonomik mal ve hizmet üretiminde bir artıştır. Nominal veya gerçek ( enflasyona göre düzeltilmiş ) terimlerle ölçülebilir . Geleneksel olarak, toplam ekonomik büyüme gayri safi milli hasıla (GSMH)  veya [Yazının Devamı]

Akreditif Nedir Akreditif Anlamı Tanımı

Akreditif (LOC) nedir?

Ekim 12, 2019 Zenpara 0

Tanım:  Bir akreditif, bir ithalat / ihracat işlemi sonucunda üçüncü bir tarafa yapılması gereken bir ödemeyi garanti altına almak için bir banka adına müşterileri adına verilen bir taahhüttür  . Başka bir deyişle, veren [Yazının Devamı]

ihracat nedir ne anlama gelir

İhracat Nedir?

Ekim 12, 2019 Zenpara 0

Tanım:  İhracat, ürünlerin işleneceği, kullanılacağı, satılacağı veya yeniden ihraç edileceği bir yabancı ülkeye yerli mal veya hizmetlerin sevkıyatıdır. İhracat Ne Demektir? İhracatın tanımı nedir?  İhracat, ithalatla birlikte, [Yazının Devamı]

ithalat nedir anlamı

İthalat Nedir?

Ekim 12, 2019 Zenpara 0

İthalat Nedir :  İthalat, ürünlerin işleneceği, kullanılacağı, satılacağı veya ihraç edileceği başka bir ülkede yabancı mal veya hizmetlerin getirilmesini temsil eder. İthalat Ne Demektir? İthalat tanımı [Yazının Devamı]

Tüzel Kişilik Nedir Zenpara

Tüzel Kişilik Nedir?

Ekim 12, 2019 Zenpara 0

Tarif: Tüzel kişilik, sözleşmeler, sözleşmeler, ödemeler, işlemler, yükümlülükler, cezalar ve davalarla ilgili yasal hak ve görevleri olan şahıs yada gruptur. Bu terim, ülkeyi düzenleyen belirli yasalara gore [Yazının Devamı]

İşçi Sendikası Nedir

İşçi Sendikası Nedir?

Ekim 12, 2019 Zenpara 0

Tanım: İşçi sendikası, asıl amacı işverenlerin önünde karşılıklı çıkarları olan konularla uğraşan işçi örgütüdür. Temel olarak ücretler, avantajlar ve çalışma koşulları. İşçi sendikaları, işçi haklarını geliştirmek amacıyla işverenlerle [Yazının Devamı]

emek zaman kaydı nedir

Emek Zaman Kaydı Nedir?

Ekim 12, 2019 Zenpara 0

Tarif: Bir emek-zaman kaydı, yöneticiler tarafınca direkt üretim işçiliğini kovuşturmak için kullanılan kaynak belgedir. Başka bir deyişle, yöneticiler verilen görevler için çalışan başına harcanan süreyi not eder. [Yazının Devamı]

Stopaj Nedir

Stopaj Nedir?

Eylül 3, 2019 Zenpara 0

Stopaj Nedir : Stopaj, bir üçüncü tarafa verilen ödemeden paranın düşüldüğü bir işlemdir. Özetle, belirli bir ödemeye meydana getirilen indirim anlamına gelir. Vergi Stopajı Nedir? Stopaj, çoğu [Yazının Devamı]