SEVİM KOCACIK | Konkordato Takip Konkordato ilanı

SEVİM KOCACIK | Konkordato Takip Konkordato İlanı

Konkordato ilanları bölümümüzde ülkemizizn ekonomik gidişatına paralel olarak yakın zamanda konkordato koruma tedbiri ve kararı almış firmaları güncel olarak sizlere sunuyoruz.

Adi / SOYADI / UNVANI: SEVİM KOCACIK

VERGİ NUMARASI / VERGİ DAİRESİ: BİREYSEL

TİCARET SİCİL NUMARASI / KAYIT YERİ: BİREYSEL

DOSYA Esas NO: 2018/601

Duyuru METNİ

CEMİL KOCACIK, CEM KOCACIK, MUSTAFA KOCACIK VE SEVİM KOCACIK
KONKORDATO KOMİSERLİĞİ
ALACAKLILAR TOPLANTISI Çağrı İLÂNI

Akhisar 1.Asliye Hukuk Mahkemesi’nde (Ticaret Mahkemesi Sıfatıyla) 2018/601 E. Nosu ile görülen, Konkordato (Adi Konkordatodan Kaynaklanan-İİK 285 ila 308/h) davasında borçlular Cemil Kocacık, Cem Kocacık, Mustafa Kocacık ve Sevim Kocacık için 2004 sayılı İİK’nun 7101 sayılı kanunun 15.maddesi ile değişik 287.maddesi uyarınca konkordato mühlet kararı verilmiş, geçici mühlet kararı 1 yıllık garanti mühlete çevrilmiş, Nihayet olarak garanti mühlet kararı 6 ay süre uzatılmasına karar verilmiştir. Ne var ki; COVİD-19 hastalığı, Dünya Sağlık Örgütü tarafından 11.03.2020 tarihinde Pandemi olarak ilan edilmiş ve bu hastalık Ülkemizde de görülmeye başlamıştır. Bu Durum üzerine salgının Ülkemizde yayılmasının en Aza indirilmesi ve kişilerin sağlığının korunması amacıyla birçok idari Önlem yanında adli tedbirler alınmaya başlanmıştır.
26.03.2020 Vakit ve 31080 (mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Bazı Kanunlarda Değişiklik yapılmasına Dair Kanun” 7226 sayılı Kanunun Geçici 1. Maddesi uyarınca; Covid-19 salgını nedeniyle 2004 sayılı İcra İflas Kanunu ile takip hukukuna ilişkin Başka kanunlarda belirlenen süreler 22.03.2020 tarihinden (bu Vakit Dahil) itibaren 30.04.2020 tarihine kadar durmuştur. 30.04.2020 tarihinde resmi gazetede yayımlanan 2480 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile değişik geçici 1. maddesi ile durma suresi 15.06.2020 tarihine kadar (bu Vakit Dahil) uzatılmıştır. Söz konusu adli tedbirlerden kaynaklı borçluların içinde bulunduğu konkordato mühleti 7226 sayılı yasanın geçici madde 1’in 1-b ve 3 c maddeleri ile 2480 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı gereğince Akhisar 1.Asliye Hukuk Mahkemesi’nin (Ticaret Mahkemesi Sıfatıyla) 2018/601 E. sayılı dosyasından uzatılma kararı verilmiştir.
İİK md. 299 uyarınca alacaklılara alacaklarını bildirmeleri için Çağrı gerçekleştirilmiş, İşbu alacaklıları alacaklarını bildirmeye Çağrı ilânı, Basın Duyuru Kurumunun Resmi Duyuru Portalında yayımlanmış olup, söz konusu Çağrı ilânlarında, İİK md. 299 f.1, c.3 gereğince alacaklarını bildirmeyen alacaklıların, bilançoda kayıtlı olmadıkça konkordato projesinin müzakerelerine kabul edilmeyecekleri ihtaren bildirilmiştir. Alacak kayıtlarının tamamlanmasından sonra İİK md. 300 uyarınca alacak kayıtları hakkında borçlunun beyanları alınmış, alacak kayıtları üzerindeki tahkikat tamamlanmış, Konkordato Komiser heyetinin görevleri başlıklı İİK md. 290 düzenlemesinde yer alan görevler yerine getirilmiş, dolayısıyla alacaklılar toplantısı yapılabilmesi için gerekli işlemler tamamlanmıştır.
Komiserlikçe İİK md. 301 uyarınca 11.12.2020 tarihi Cuma günü saat 13.00-16.00 saatleri arasında İnönü Mah. 15.Sok. No:59 Akhisar/Manisa adresinde bulunan AKHİSAR BELEDİYESİ MECLİS SALONU’nda borçlunun konkordato projesini müzakere etmek üzere alacaklılar toplantısı yapılmasına karar verilmiştir.
İİK md. 301 çerçevesinde alacaklıların alacaklılar toplantısından önceki yedi gün içerisinde ilgili belgeleri 11.00-15.00 saatleri arasında “Ayni ali mah. 3307 sk. No:13/2 Yunusemre Manisa” adresinde inceleyebilecekleri, projeyi müzakere edip Oy kullanabilecek alacaklıların yukarıda belirtilen yer ve günde gerçekleştirilecek toplantıya katılarak kabul/ret beyanında bulunabilmeleri için toplantıya bizzat veya yetkili temsilci vasıtasıyla katılmaları; alacaklı çoğunluğunun dikkate alınmasında İİK md. 302 düzenlemesinin dikkate alınacağı, katılacak alacaklıların yanlarında kimliklerini, tüzel kişilerde ise noter onaylı imza sirküleri, temsilci olarak toplantıya katılacak avukatlar bakımından HMK m. 74 uyarınca Hususi YETKİ içeren vekaletname aslını veya onanmış bir örneğini, tüzel Kişi temsilcileri bakımından noterde düzenlenmiş imza sirküleri aslını, Başka yasal veya iradi temsilciler bakımından temsil yetkisini gösteren resmi Belge aslını, bu belgelerin Komiserliğe tevdi edilmek üzere “aslına uygundur” ibaresi içeren imzalı bir Adet örneğini ve ayrıca kimlik teşhisine yarar resmi bir belgeyi (nüfus cüzdanı, ehliyet, baro kimliği v.b.) yanında getirmeleri gerektiği; yetkili temsilci olduğu anlaşılamayan kişilere alacaklılar toplantısı sırasında Oy hakkı tanınmayacağı, İİK m. 302/VI uyarınca toplantının bitimini takip eden yedi gün içinde gerçekleşen iltihakların da kabul olunacağı; yedi günlük iltihak süresinde katılmak isteyenlerin, belgelerin incelenmesi için yukarıda belirtilen adreste aynı esaslar çerçevesinde, bizzat veya iadeli taahhütlü Name ile katılabilecekleri ilân ve ihtar olunur.Konkordato Komiseri
Sevil Yılmaz
S.M. Mali Müşavir

Duyuru ADRESİ: https://www.ilan.gov.tr/ilan/705302/iflas-hukuku-davalari/konkordato-ve-muhlet-iik-288inci-md-/konkordato-komiserliginden-alacaklilara-Çağrı


SEVİM KOCACIK | Konkordato Takip Konkordato ilan etti.

Unutmayın, konkordato geçici bir koruma tedbiridir. Konkordato, iflas ve iflas erteleme tamamen farklı kavramlar ve tanımlardır. Konkordato alan firmalar ekonomik sebeplerden Dolayı geçici olarak koruma tedbiri alırlar ve konkordato ilanı iflas yada firmanın batması anlamına kesinlikle gelmemektedir.

Zenpara – Para ve Forex Konularında Güvenilir Kaynak.

Zenpara.com hiçbir yatırım tavsiyesi sunmaz, kişileri maddi ve manevi konularda yönlendirmez, yalnızca Genel bilgi verir.

Zenpara, saygı ve sevgilerimizle.

Zenpara hakkında 1668 makale
Zenpara Araştırma Grubu, ekonomi, finans ve birçok parasal konuda istatistikleri değerlendirerek analizler gerçekleştirir ve bunları yazıya dökerek paylaşır. Para ile ilgili birçok konu araştırma konusu olabilir. Zenpara.com ekibi yalnızca bilgilendirme amacıyla içerik üretir, yatırım tavsiyesi vermez.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*