Profesyonel Seracılık ve Seracılık Destekleri

Profesyonel Seracılık Nedir Seracılık Kredileri Nelerdir 7
Profesyonel Seracılık Nedir Seracılık Kredileri Nelerdir 7

Ülkemiz verimli arazileriyle ve toprağa olan ilgisiyle geçmişten bugüne kadar her zaman tam bir tarım ülkesi olarak nitelendirilmiştir. Ülkemizin jeopolitik konumu, iklim etkisi ve faunası nedeniyle tarımın birçok çeşidi farklı bölgelerinde yoğun olarak yapılmaktadır. Seracılık ülkemizde gerçekleştirilen en yoğun tarımsal faaliyetleri arasında yer almaktadır.

“Seracılık” ülkemizde en çok tercih edilen iş kollarından birisidir. Özellikle kırsal kesimde tercih edilen açık tarıma nazaran yerleşim bölgesinde de seracılık yapılabiliyor olması seracılık için ayrıca bir tercih sebebi olarak gösterilebilir.

Seracılık destekleri ile bu alana yatırım yapmak isteyenler bu desteklerden nasıl yararlanır? Seracılık yapmak isteyen teşebbüsçüler Tarım ve Orman Bakanlığının seracılık desteklerinden, Ziraat Bankasının cazip kredilerinden faydalanabilir.

Sera Kurmak İçin Seracılık Destek ve Kredileri

Profesyonel Seracılık Nedir Seracılık Kredileri Nelerdir 7
Profesyonel Seracılık Nedir Seracılık Kredileri Nelerdir 7

Tarım arazileri kış mevsiminin olumsuz koşullarında ağır hasarlar alabilir. En çok da seralar zarar bu durumdan etkilenir. Kış döneminde ehemmiyetli bir imalat üssü olan seralarda hasat düşünce sebze ücretleri fırladı. Bir de fırsatçılar devreye girince biber tezgahta 20, domates 10 TL’yi buldu. Bu aşırı ücret oynaklığına ekonomi idaresi hatıranda müdahale etti. Büyükşchirlerde belediyeler aracılığıyla tanzim satış noktaları oluşturuldu. Bu önlem hatıranda tesirini gösterdi ve marketlerde, pazarlarda fiyatlar gerilemeye başladı.

Fiyatları aşağı çekebilmek için daha kalıcı tedbirler de gündemde. Bu çerçevede alınan önlemlerden biri de örtü altı imalatı (sera) artırmaya dönük. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak evvelki haftalarda hem Ankara’da hem de İstanbul’da yaptığı toplantılarda bu konuda net iletiler verdi.

Albayrak, “Seracılık ile ilgili paket izah edeceğiz. Dönüşümü çok hızlı şekilde göreceğiz. Seraların yenilenmesiyle alakalı krediler ile ilgili Ziraat Bankası ayrıntılı izahlar yapacak. jeotermal açısından örgütlü bölgeler oluşturacağız. Altyapıyı bitireceğiz. Jeotermal kaynaklarımızı bu noktada daha etkin kullanmış olacağız. Gerek yatırım kredilerinde, gerek kredi sınırlarında, gerek işletme kredilerinde daha üst noktaya gideceğiz” diye konuştu. Bakan

Albayrak’ın bu izahlarından sonra Ziraat Bankası seracılıkla alakalı kredi paketini izah etti. Tüm bu gelişmeler haliyle gözleri örtü altı imalata çevirdi. Türkiye’nin örtü altı imalatı ne vaziyette, bu alana yatırım yapmak cazip mi gibi sualler eşliğinde seracılığı mercek altına aldık…

Seracılıkta Türkiye’nin Vaziyeti

Profesyonel Seracılık Nedir Seracılık Kredileri Nelerdir 2
Profesyonel Seracılık Nedir Seracılık Kredileri Nelerdir 2

Türkiye’de geçen yıl 31 milyon ton sebze üretildi. Bu üretimin 23.4 milyon tonu açıkta, 7.4 milyon tonu örtü altında meydana geldi. Türkiye’de toplam örtü altı üretim varlığı 737 bin dekara erişmiş vaziyette. Örtü altı varlığı itibariyle dünyada ilk dört ülke arasında, Avrupa’da ise İspanya ile ilk sırada bulunuyoruz. 

Ortü altı üretim Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından da teşvik ediliyor. Bakanlık ve alakalı diğer müesseselerce sağlanan destek, hibe ve krediler ile çağdaş koşullarda imalat yapan örtü altı işletmelerinin sayısı hızla artıyor, örtü altında yapılan imalatın rakamsal değeri ise 10 milyar TL’yi aşmış vaziyette.

Örtü altında imalatta yüzde 51 hisse ile Antalya açık ara önde. Antalya’daki seralarda 3.2 milyon ton imalat gerçekleştiriliyor. Antalya’yı 1 milyon ton ve yüzde 18’lik hisse ile Mersin, 670 bin ton imalat ve yüzde 11’lik hisse ile Adana, 527 bin ton imalat ve yüzde 9 hisse ile Muğla izliyor. Bu dört şehrin toplam imalatı 5.4 milyon tonu buluyor. Örtü altı imalatın yüzde 80’i bu dört şehirde gerçekleşiyor.

Seralarımızın yüzde 95’inde sebze grubu ürünler yetişiyor. Yüzde 4’ünde meyve, yüzde 1 ’inde de süs nebatları üretimi yapılıyor. Domates yüzde 49 üretim payı ile birinci sırada, bunu yüzde 14 ile hıyar ve yüzde 10 ile karpuz izliyor. Seralarda, biber (sivri), patlıcan, kabak (sakız), kavun, biber, marul (kıvırcık), fasulye, muz, çilek, üzüm, kayısı ve erik üretimi de yapılıyor.

Seracılık Destekleri ve Sera Kredileri

Profesyonel Seracılık Nedir Seracılık Kredileri Nelerdir 6
Profesyonel Seracılık Nedir Seracılık Kredileri Nelerdir 6

Ziraat Bankası seracılık için kredi paketi hazırlıyor. Ancak devletin de Tarım ve Orman Bakanlığı aracılığıyla ciddi teşvikler verdiğini belirtelim. Yatırım mertebesinde verilen destekler şöyle:

Zirai İmalata Konusunda Düşük Üremli Yatırım ve işletme Kredisi Kullandırılmasına ait Kabine Kararı dahilinde, kontrollü örtü altı üretme şartlarına sahip en az bir dekar büyüklüğündeki seralarda Örtü Altı İmalatın Kayıt Altına Alınması İle ilgili Yönetmelik’e uygun olarak yetiştiricilik yapan üreticilere Ziraat Bankası veya tarım kredi kooperatiflerince yüzde 25-50 arasında indirim yapılmak suretiyle kredi kullandırılabiliyor. Kırsal kalkınma yatırımlarının desteklenmesi projesi çerçevesinde, alternatif enerji kaynakları (jeotermal, güneş enerjisi) kullanılarak yapılan sera projelerine belirli bir üst sınıra kadar yüzde 50 hibe desteği sağlanıyor. Maliye Bakanlığı Ulusal Emlak Genel Müdürlüğü’nce yayımlanan 324 ve 335 sıra sayılı Ulusal Emlak Tebliğleri uyarınca teknolojik ve jeotermal sera yatırımı yapacak müteşebbislere belirli kriterler çerçevesinde Hazine’ye ait taşınmazların kullanma müsaadeyi veya irtifak hakkı kuruluş edilebiliyor.

Destekler bunlarla hudutlu değil, üretim mertebesinde da devam ediyor. Örtü Altı Kayıt Sistemine Kayıt yaptıran üreticiler TARSÎM, bombus arısı, biyolojik ve biyo-teknolojik mücadele desteklemelerinden, ayrı olarak sübvansiyonlu kredilerden yararlanabiliyor. Motorin desteği 4 TL/da, gübre desteği 5 TL/da, toprak tahlili desteği 2, TL/da, örtüaltı iyi tarım desteği 100 TL/da, zirai yayım ve danışmanlık desteği 600 TL şeklinde uygulanıyor. Ayrı olarak TARSİM Sera poliçesinin yüzde 50’si de destek dahilinde. Örtü altı bombus arısı desteği de dekara en fazla iki adet olmak üzere 60 TL/ sömürge şeklinde uygulanıyor.

Örtü altı bitkisel imalatta biyolojik ve biyoteknolojik mücadele desteği ise paket toplamı 430 TL/ dekar olacak şekilde destekleniyor.

Kırsal kalkınma yatırımlarının desteklenmesi projesi (KKYDP) çerçevesinde, alternatif enerji kaynakları kullanılarak, üç dekardan küçük olmamak üzere yapılan sera projelerine (KATMA DEĞER VERGİSİ hariç) 2 milyon TL üst sınıra kadar yüzde 50 hibe desteği sağlanabiliyor.

Seracı Kazancından Hoşnut

Profesyonel Seracılık Nedir Seracılık Kredileri Nelerdir 3
Profesyonel Seracılık Nedir Seracılık Kredileri Nelerdir 3

Türkiye’de sera kurulumlarının tarihi oldukça eskilere dayanıyor. 1950’li yıllarda ticari manada ilk seralar Antalya’da kurulmaya başlamış, sonrasında ise Ege ve Marmara’ya dağılmış. Ege’de İzmir ve etrafı, Marmara’da ise Yalova öne çıkmış. Son zamanda jeotermal bölgeleri .olarak öne çıkan Denizli Sarayköy, Bergama, Afyon Sandıklı, Şanlıurfa, Ağrı, Uşak, Manisa gibi şehir ve kazalarda de modern seralar kuruluyor.

Sera ürünlerine tüketicilerin alakası de yüksek. Market zincirleri, manavlar ve ihracat piyasalarından kuvvetli talep var. Bu da örtü altı üretiminde hali hazırda fırsatların olduğunu gösteriyor. Sera üreticileri son kazançlarından hayli hoşnut. Seracılığın başkenti Kumluca’da sera için boş alan bulmak zor. Portakal, limon, mandalina bahçelerinin sökülüp seraya dönüştürüldüğünü belirtelim, kazadaki seralarda ağırlıklı domates üre-tilse de hıyar, patlıcan, kavun, karpuz dahil bir hayli meyve ve sebze de yetiştiriliyor.

Kumluca Ziraat Odası Başkanı Hidayet Kökçe, örtü altı imalatta 53 bin dekarlık imalatla Kumluca’mn öncülük ettiğini belirterek, kazada seracılık için boş alanın kalmadığını belirtiyor, kazadaki turunçgiller bahçelerinin de sökülerek seraya dönüştürüldüğünü belirten Kökçe, “örtü altı imalatta yalnızca Türkiye’yi değil dünyayı besleyecek bir potansiyel var. Seracılığa destek olunacak olması güzel bir gelişme. Kredilerde meseleler yaşıyorduk. Çözülmesi sera rençperini deşarj olacaktır” diyor. Günümüzde yükselen fiyatlarla alakalı de değerlendirmelerde bu lunan Kökçe, bu fiyatların geri geleceğini söylüyor.

Kökçe, üreticinin gübre, motorin, ilaç ve benzeri girdi fiyatlarındaki aşırı yükselişin de göz ardı edilmemesi gerektiğini vurguluyor.

Seracılık Yatırımları

Son yıllarda seracılıkta büyük yatırımlar topraksız seralara yapılıyor. Bu konuda her biri fabrika büyüklüğünde yatırımlar yapıldığı gözleniyor.

Bu yatırımların adresi ise daha çok enerji avantajı sebebiyle jeotermal bölgeler. Son yıllarda jeotermal kaynakların tarımsal faaliyetlerde, bilhassa örtü altı tarımında kullanımı hızla artırıyor. Türkiye, jeotermal ısı potansiyeli bakımından dünyanın yedinci, Avrupa’nın ise ikinci ülkesi konumunda.

Türkiye’de 5 bin dekar alanda jeotermal seracılık yapılıyor. Jeotermal sera yatırımlarında Ağrı, Aydın, Afyon, Denizli, Diyarbakır, Manisa, İzmir, Kütahya, Kırşehir, Konya, Şanlıurfa, Yalova ve Yozgat öne çıkıyor. Özellikle İzmir, Afyon, Şanlıurfa, Denizli, Aydın bu konuda en iddialı iller.

Jeotermal seraların tamamı hemen hemen topraksız tarım yoluyla yapılıyor. Bu yüzden de yatırım fiyatları normal seraya göre oldukça yüksek. Ancak potansiyel de yüksek. Kısa vadede jeotermal sera alanlarının 15 bin dekara çıkarılması olası. Sera-Bir İdare Heyeti Başkanı Müslüm Yanmaz, Türkiye’nin çok zengin jeotermal kaynaklara sahip olduğunu bunun fırsata çevrilmesi gerektiğini belirtiyor. Yanmaz şu bilgileri veriyor:

“Benim de Şanlıurfa’da 100 dekarlık seram var. Kuveytli bir yatırım grubu Şanlıurfa’da yatırım yapmak için hazırlık yapıyor. 1000 dekarlık bir proje. 100 milyon dolarlık bir sera projesinin yatırımı için müzakereler yapıyoruz. Yatırımda mahalli ortak ben olacağım. Yalnızca Kuveyt’ten değil Katar, Ingiltere ve Hollanda’dan da yatırımcılar Türkiye’de yatırım yapmak için hazırlık yapıyor. Jeotermal seracılık Türkiye’nin geleceği. Bu alanın desteklenecek olması sahiden çok ehemmiyetli.”

Yatırımını Dört Senede Amorti Ediyor

Türkiye’de iki tip sera var. Biri klasik seralar, ötekisi topraksız tarım yapılan teknolojik seralar. Her ikisinin fiyatı değişik. Antalya tipi de denilen klasik seralarda dekar fiyatı 40-60 bin TL arasında değişiyor. Çelik konstrüksiyonlu seralar başlangıç fiyatı yüksek olsa da 30-40 sene kullanılabiliyor. Yalnızca dış kaplama plastikleri 5-6 senede bir yenileniyor. Seralarda dekar başına 22 ton civarında domates ele geçiriliyor. Seracıların hesabına göre yatırım dört senede kendini amorti ediyor. Genelde aileler bu tip seraları seçenek ediyor.

Teknolojik çağdaş seralarda ise vaziyet çok değişik. Ciddi anapara gerektiren bir yatırım. En az 50 dekarla bu yatırıma girilmesi öneriliyor. Büyük ölçekli seralar kuruluyor. Metrekare fiyatı ise takriben 50-100 dolar arasında değişiyor. Teknolojik seraları daha çok anaparası olan iş insanları seçenek ediyor ve 10 milyon TL ve üzeri fabrika büyüklüğünde yatırımlar yapılıyor. Sözgelişi 50 dekarlık bir seranın fiyatı 2.5 milyon dolar ile 5 milyon dolar arasında değişiyor. Günün 24 saati bakım gerektiren bu seralarda işinin uzmanı mühendisler istihdam ediliyor. Teknolojik seralarda vasati 100 kişi çalışıyor.

Seracılık nasıl Yapılır? Örtü Altı Üretimi Nedir?
Seracılık nasıl Yapılır? Örtü Altı Üretimi Nedir?

Ziraat Bankası’ndan Sera Paketi

Ziraat Bankası, seralarda yapılan zirai imalatın arttırılması, yeni seraların kurulması, atıl vaziyetteki seraların ekonomiye kazandırılması ve mevcut seraların modernizasyonunu kapsayan yeni bir kredi paketini Antalya’da izah etti. Bankanın Genel Müdürü Hüseyin Aydın tarafından izah eden pakette çok özel kredi olanakları sağlandı.

Aydın paket konusunda şu bilgileri verdi: “Yeni sera yapımlarında, yatırım harcamalarının en yüksek yüzde 75’ine kadar kredi kullandırılabilecek. Yatırım kredilerine, yatırımın geri dönüş müddetine uygun olarak yedi yıla kadar vadelendirilebilecek, geri ödeme dönemleri ve taksit miktarları da gelir miktarına ve gelir ele geçirme dönemlerine göre belirlenecek. Yeni yapılacak yatırımlarda yatırımın büyüklüğüne ve işletmeye geçiş müddetine bağlı olarak iki yıla kadar anapara ödemesiz dönem verilebilecek. Önceden heyetmiş ancak, rastgele bir nedenle üretim yapılmayan atıl durumdaki seraların satın alınması ve bunların tadilatı ile modernizasyonu emeliyle da yeni sera heyetiminde olduğu gibi uzun vadeli krediler kullandırılarak, üretime başlanıp devam ettirilmesi için ihtiyaç duyulan finansman sağlanacak. Mevcut seraların onarılması, teknolojik altyapılarının güçlendirilmesi ve modernizasyonlarına yönelik olarak da üreticilere orta ve uzun vadeli yatırım kredileri kullandırılacak.

Diğer taraftan, başta Antalya olmak üzere farklı bölgelerde yaşanan doğal afetlerden etkilenen seralarla alakalı krediler, üreticilerin ödeme güçleri ve gelir ele geçirme dönemlerine uygun şekilde yine vadelendirilecek. Ayrıca bu üreticiler ihtiyaç duymaları halinde, seralarını yeniden kurmaları veyahut onarmaları emeliyle, ödeme güçleri dahilinde ilave kredi de kullanabilecekler. İndirimli getiri oranları ile üretici desteklenmeye devam edilecek. Ziraat Bankası bu kapsamda, bir yıla kadar vadeli kredilere yıllık yüzde 8; 1-4 yıl arası vadeli kredilere yüzde 10; dört yıldan uzun vadeli kredilere ise yüzde 11 ürem oranı uygulamaktadır. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın ürem desteği sonrasında üreticiler en yüksek yüzde 8.25 ürem oranı ile uzun vadeli kredi kullanarak yatırım yapma olanağı bulabilecekler. Yeni kredi paketi 8 Şubat 2019 tarihinden itibaren uygulamaya alındı; dileyen üreticiler Ziraat Bankası müracaatlarını yapabilirler.”

Zenpara hakkında 1709 makale
Zenpara Araştırma Grubu, ekonomi, finans ve birçok parasal konuda istatistikleri değerlendirerek analizler gerçekleştirir ve bunları yazıya dökerek paylaşır. Para ile ilgili birçok konu araştırma konusu olabilir. Zenpara.com ekibi yalnızca bilgilendirme amacıyla içerik üretir, yatırım tavsiyesi vermez.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*