PEKDEMİR ÇİFTLİĞİ BÜYÜK MAĞAZACILIK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Konkordato ilanı

PEKDEMİR ÇİFTLİĞİ BÜYÜK MAĞAZACILIK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Konkordato İlanı

Konkordato ilanları bölümümüzde ülkemizizn ekonomik gidişatına paralel olarak yakın zamanda konkordato koruma tedbiri ve kararı almış firmaları güncel olarak sizlere sunuyoruz.

Adi / SOYADI / UNVANI: PEKDEMİR ÇİFTLİĞİ BÜYÜK MAĞAZACILIK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

VERGİ NUMARASI / VERGİ DAİRESİ: 7250175926 / PAMUKKALE VERGİ DAİRESİ / DENİZLİ

TİCARET SİCİL NUMARASI / KAYIT YERİ: 9982/Merkez / DENİZLİ

DOSYA Esas NO: 2018/1584

Duyuru METNİ

T.C. DENİZLİ ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI
PEKDEMİR ÇİFTLİĞİ BÜYÜK MAĞAZACILIK SAN ve TİC. LTD. ŞTİ.
KONKORDATO KOMİSERLİĞİNDEN

Esas NO : 2018/1584
ALACAKLILAR TOPLANTISINA Çağrı

Denizli Ticaret Sicil Müdürlüğünün 9982 numarasına kayıtlı PEKDEMİR ÇİFTLİĞİ BÜYÜK MAĞAZACILIK SAN ve TİC. LTD. ŞTİ. hakkında Denizli 2. Asliye Ticaret Mahkemesi 2018/1584 E. Sayılı dosyasında 22/05/2019 tarihinden başlamak üzere 1 Sene süre ile konkordato garanti mühlet kararı verilmiştir. Geçici mühlet kararıyla konkordato geçici komiser heyeti olarak görevlendirilen Av. Fatih EMİR, SMMM Selim Suat TİYEKLİ ve SMMM Öztekin ÖZDEMİR ’den oluşan heyetimizin konkordato komiser heyeti olarak görevinin devamına hükmedilmiş, 14/08/2020 tarihli Ara karar ile garanti mühletin 14/02/2020 (bu Vakit Dahil) tarihine kadar uzatılmasına ve komiserlerin görevinin devamına karar verilmiştir.
Heyetimize İİK. m. 299 uyarınca Alacaklılara Alacaklarını bildirmeleri için Çağrı ilanı, 07/06/2019 Vakit, 9843 Sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde Çağrı ilanı yapılmıştır. Bu ilanda, İİK m. 299 f.1, C3 gereğince alacaklarını süresinde hiç bildirmeyen alacaklıların bilançoda kayıtlı olmadıkça ve ayrıca borçlu tarafından reddedilen alacaklıların mahkemede mahkeme tarafından aksine karar verilmedikçe konkordato alacaklılar toplantısında Oy kullanamayacağı ihtaren bildirilmiş olup alacak kayıtlarının tamamlanmasından sonra İİK m.300 uyarınca alacak kayıtları hakkında borçlunun beyanları alınmış ancak kayıtları üzerindeki tahkikat tamamlanmış bilançoya ve alacaklı bildirimlerine istinaden alacaklılar toplantısı yapılabilmesi için gerekli işlemler tamamlanmıştır.
Borçlu şirketten alacaklı oldukları bildirenler ile İİK m.302 uyarınca bilançoda kayıtlı Adi Alacaklıların katılabilecekleri Konkordato Teklifinin oylaması için Alacaklılar Toplantısı, İİK m.301 uyarınca 26/12/2020, CUMARTESİ günü saat 10:00 – 11:30 arasında Covid 19 Pandemisi nedeniyle sosyal Ara kuralları dikkate alınmak suretiyle GÜNEŞ DÜĞÜN SALONLARI (2 NOLU SALON) YENİŞEHİR MAH. 65 SOK NO:3 MERKEZEFENDİ / DENİZLİ adresinde yapılacaktır.
Borçlu şirketten alacaklı oldukları bildirenler ile İİK m.302 uyarınca bilançoda kayıtlı İmtiyazlı Alacaklıların katılabilecekleri Konkordato Teklifinin oylaması için Alacaklılar Toplantısı, İİK. M.301 uyarınca 26/12/2020 günü saat 12:30 – 13:00 arasında Covid 19 Pandemisi nedeniyle sosyal Ara kuralları dikkate alınmak suretiyle GÜNEŞ DÜĞÜN SALONLARI (2 NOLU SALON) YENİŞEHİR MAH. 65 SOK NO:3 MERKEZEFENDİ / DENİZLİ adresinde yapılacaktır.
Toplantıya katılım sağlamayan alacaklılar, İcra ve İflas Kanunun 302. maddesinin 7. fıkrası gereğince, toplantının bitimini takip eden yedi günlük iltihak süresi içerisinde Komiserliğimizin HUKUK BÜROSU, SIRAKAPILAR MAH. SALTAK CADDESİ, NO:93 ÇETİN APT. KAT:3 DAİRE: 5 MERKEZEFENDİ/ DENİZLİ adresine şirket imza yetkilisi veya avukatı bizzat gelerek konkordatonun kabulü veya reddi yönünde Oy kullanabileceklerdir.
Toplantıya katılmayan ve iltihak süresi içerisinde konkordatonun kabulü yönünde Oy kullanmayan alacaklılar, konkordato teklifini reddetmiş sayılacaklardır. İİK m.301 çerçevesinde, alacaklıların Alacaklılar Toplantısından önceki 7 gün içerisinde Komiserliğimizin uhdesinde bulunan belgeleri HUKUK BÜROSU, SIRAKAPILAR MAH. SALTAK CADDESİ, NO:93 ÇETİN APT. KAT:3 DAİRE: 5 MERKEZEFENDİ/ DENİZLİ adresinde inceleyebileceklerdir. Alacaklıların belirtilen yer, günde ve saatte gerçekleştirilecek toplantıya katılarak veya toplantıdan sonraki bir haftalık iltihak süresinde katılmak isteyenlerin; bizzat katılabilecekleri, temsilci olarak toplantıya katılacak avukatlar bakımından HMK m. 74 uyarınca Konkordato Toplantısına Katılma, Toplantıda Oy Kullanma ve Tutanağı İmzalama Yetkilerini içeren Noterce düzenlenmiş vekaletname ASLINI veya onaylı bir suretini; Tüzel Kişi Temsilcileri bakımından, Noterde düzenlenmiş İmza Sirküleri ASLINI ve aslına fotokopisini ve Bütün katılanların getirmesi Mecburi bu belgelerin Komiser Heyetimize tevdi edilmek üzere ‘’Aslına Uygundur’’ ibaresi içeren imzalı bir örneğini ve ayrıca kimlik teşhisine yarar resmi bir belgeyi (Nüfus Cüzdanı, Ehliyet, Baro Kimliği) (tüzel kişilerde ise imza sirkülerinin aslı ve fotokopisi) yanında getirmeleri gerektiği yetkili temsilci olduğu anlaşılamayan kişilere Alacaklılar Toplantısı sırasında Oy hakkı tanınmayacağı ilan ve ihtar olunur. 30/11/2020
Konkordato Komiseri Konkordato Komiseri Konkordato Komiseri
Av. Fatih EMİR SMMM Selim Suat TİYEKLİ SMMM Öztekin ÖZDEMİR

Duyuru ADRESİ: https://www.ilan.gov.tr/ilan/707249/iflas-hukuku-davalari/konkordato-ve-muhlet-iik-288inci-md-/konkordato-alacaklilarina-Çağrı-ilani


PEKDEMİR ÇİFTLİĞİ BÜYÜK MAĞAZACILIK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Konkordato ilan etti.

Unutmayın, konkordato geçici bir koruma tedbiridir. Konkordato, iflas ve iflas erteleme tamamen farklı kavramlar ve tanımlardır. Konkordato alan firmalar ekonomik sebeplerden Dolayı geçici olarak koruma tedbiri alırlar ve konkordato ilanı iflas yada firmanın batması anlamına kesinlikle gelmemektedir.

Zenpara – Para ve Forex Konularında Güvenilir Kaynak.

Zenpara.com hiçbir yatırım tavsiyesi sunmaz, kişileri maddi ve manevi konularda yönlendirmez, yalnızca Genel bilgi verir.

Zenpara, saygı ve sevgilerimizle.

Zenpara hakkında 1676 makale
Zenpara Araştırma Grubu, ekonomi, finans ve birçok parasal konuda istatistikleri değerlendirerek analizler gerçekleştirir ve bunları yazıya dökerek paylaşır. Para ile ilgili birçok konu araştırma konusu olabilir. Zenpara.com ekibi yalnızca bilgilendirme amacıyla içerik üretir, yatırım tavsiyesi vermez.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*