ÖZÜ SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ LİMİTED ŞİRKETİ Konkordato ilanı

ÖZÜ SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ LİMİTED ŞİRKETİ Konkordato İlanı

Konkordato ilanları bölümümüzde ülkemizizn ekonomik gidişatına paralel olarak yakın zamanda konkordato koruma tedbiri ve kararı almış firmaları güncel olarak sizlere sunuyoruz.

Adi / SOYADI / UNVANI: ÖZÜ SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ LİMİTED ŞİRKETİ

VERGİ NUMARASI / VERGİ DAİRESİ: 7180383153 / KARESİ VERGİ DAİRESİ / BALIKESİR

TİCARET SİCİL NUMARASI / KAYIT YERİ: 17574 / BALIKESİR

DOSYA Esas NO: 2019/403

Duyuru METNİ

T.C.
BALIKESİR
1.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
(ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ SIFATIYLA)

Esas NO : 2019/403 EsasÖZÜ SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ LİMİTED ŞİRKETİ
KONKORDATO KOMİSERLERİ HEYETİNDEN ALACAKLILARI ALACAKLARINI BİLDİRMEYE Çağrı İLANI
(İİK MADDE 299)

Balıkesir 1. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin (Ticaret Mahkemesi Sıfatıyla) 2019/403 E. sayılı dosyasında Özü Süt ve Süt Ürünleri Limited Şirketi’nin konkordato istemi kabul edilerek, 04.09.2019 tarihinde verilen 3 aylık konkordato geçici mühleti, 04.12.2019 tarihinden itibaren 2 ay süre ile uzatıldıktan sonra 04.02.2020 tarihinden itibaren 1 Sene süre ile konkordato garanti mühleti verilmiştir. Aynı kararda Konkordato Komiseri olarak SMMM Erden KÖYBAŞI, Hukukçu Av. Esra ŞİMŞEK ERMANAV ve Tarım Mühendisi Erol TUNÇMAN görevlendirilmiş bulunmaktadır.
1-İcra ve İflas Kanunu 299. Madde uyarınca; Özü Süt ve Süt Ürünleri Ltd. Şti.’den alacaklı olanların alacaklarını; alacaklarını ispat eden senet ve belgelerle birlikte bu ilanın Ticaret Sicil Gazetesinde ve Basın Duyuru Kurumu resmi ilan portalında en Nihayet tarihli ilanını yayımlanmasını takip eden günden itibaren 15 gün içerisinde, hafta içi 10:00 – 17:00 saatleri arasında; Organize Endüstri Bölgesi 10. Cadde NO:1 Altıeylül/Balıkesir adresinde bu iş için görevlendirilmiş bulunan, SİBEL YURTSEVER’E bizzat ( gerçek kişiler için kimlik fotokopisi, tüzel kişiler için noter onaylı imza sirküleri fotokopisi ile birlikte ) veya vekilleri vasıtasıyla yazılı olarak bildirmek veya ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde yukarıda verilen adrese ulaşması şartıyla, iadeli taahhütlü mektupla göndermek suretiyle alacak kaydı yaptırabileceklerdir. Vekil vasıtasıyla alacak kaydı yaptıracaklar, Avukatlık Kanunu’nun 35. maddesi gereğince yalnızca avukatla temsil edilebileceklerdir.
İadeli Taahhütlü posta yoluyla yapılan başvurularda, gönderilen belgenin içeriğini ispat yükü gönderene ait olduğu gibi, ilan süresi geçtikten sonra komiserliğimize ulaşan postalar da dikkate alınmayacak ve başvurunun süresinde olup olmadığının tespitinde Ticaret Sicil Gazetesi Müdürlüğü ile Basın Duyuru Kurumu Resmi Duyuru Portalında yapılacak olan ilanlardan en Nihayet tarihli ilan Esas alınacaktır.
2-2004 SayılıİİK.nun 299. maddesi gereğince, alacaklı olanların alacaklarını bildirirken,

KONKORDATO TALEP TARİHİ OLAN 03.09.2019 TARİHİ İTİBARİYLE ALACAKLARININ ;
1-Toplam miktarını (Anne para ve Işık’ileri ayrı ayrı gösterilecek şekilde)
2-Vadesini,
3-Çekişmeli olup olmadığını,
4-Geciktirici koşula bağlı olup olmadığını,
5-İmtiyazlı, rehinli veya Adi alacak olup olmadığını bildirmeleri,
6-Faiz işletilmiş ise hesaplama tablosunu da ayrı ayrı açıkça gösterecek ve açıklayacak şekilde, dayanak evraklarının onaylı sureti ile birlikte ıslak imzalı olarak (fiziken) teslim etmeleri veya göndermeleri gerekmektedir.
3- İcra ve İflas Kanunu m. 294/III ve konkordato borçlusunun sunduğu konkordato projesi gereğince, rehinle temin edilmiş alacaklar dışındaki alacaklar için ancak geçici mühlet kararı verilen 04.09.2019 tarihine kadar faiz işleyebileceği, alacağın vade tarihinden geçici mühlet tarihine kadar işleyen faiz tutarı, faiz oranı ( yasal faiz, ticari faiz vs. ), talep edilen faiz oranının yasal veya sözleşme dayanağı ve hesaplanan faiz gün sayısının ayrı ayrı bildirilmesi;
4- Bütün bildirimlerin belgeleri ve dayanakları ile denetime elverişli olarak gerçekleştirilmesi;
5- İcra ve İflas Kanunu m. 299/I c. 2 gereğince ilanın birer suretinin adresi belli olan alacaklılara, posta ile gönderileceği,
6- Alacaklarını işbu ilanda yazılı esaslara uygun bildirmeyen veya alacaklarını süresinde hiç bildirmeyen alacaklıların, bilançoda kayıtlı olmadıkça konkordato projesinin müzakerelerine kabul edilmeyecekleri,
İhtar ve ilan olunur.

KONKORDATO KOMİSER HEYETİ
Erden KÖYBAŞI Av. Esra ŞİMŞEK ERMANAV Erol TUNÇMAN
SMMM Hukukçu Tarım Mühendisi

Duyuru ADRESİ: https://www.ilan.gov.tr/ilan/674140/iflas-hukuku-davalari/konkordato-ve-muhlet-iik-288inci-md-/-konkordato-garanti-muhlet-kararinin-uzatilmasina-iliskin-ilanen-teblig


ÖZÜ SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ LİMİTED ŞİRKETİ Konkordato ilan etti.

Unutmayın, konkordato geçici bir koruma tedbiridir. Konkordato, iflas ve iflas erteleme tamamen farklı kavramlar ve tanımlardır. Konkordato alan firmalar ekonomik sebeplerden Dolayı geçici olarak koruma tedbiri alırlar ve konkordato ilanı iflas yada firmanın batması anlamına kesinlikle gelmemektedir.

Zenpara – Para ve Forex Konularında Güvenilir Kaynak.

Zenpara.com hiçbir yatırım tavsiyesi sunmaz, kişileri maddi ve manevi konularda yönlendirmez, yalnızca Genel bilgi verir.

Zenpara, saygı ve sevgilerimizle.

Zenpara hakkında 1676 makale
Zenpara Araştırma Grubu, ekonomi, finans ve birçok parasal konuda istatistikleri değerlendirerek analizler gerçekleştirir ve bunları yazıya dökerek paylaşır. Para ile ilgili birçok konu araştırma konusu olabilir. Zenpara.com ekibi yalnızca bilgilendirme amacıyla içerik üretir, yatırım tavsiyesi vermez.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*