Onur ÖZÇİÇEK DANIŞMANLIK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Konkordato ilanı

Onur ÖZÇİÇEK DANIŞMANLIK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Konkordato İlanı

Konkordato ilanları bölümümüzde ülkemizizn ekonomik gidişatına paralel olarak yakın zamanda konkordato koruma tedbiri ve kararı almış firmaları güncel olarak sizlere sunuyoruz.

Adi / SOYADI / UNVANI: Onur ÖZÇİÇEK DANIŞMANLIK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

VERGİ NUMARASI / VERGİ DAİRESİ: .

TİCARET SİCİL NUMARASI / KAYIT YERİ: 10313 / DÜZCE

DOSYA Esas NO: 2018/72

Duyuru METNİ

İ L A N
T.C. DÜZCE 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
(ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ SIFATIYLA
Esas NO : 2018/72 Esas

ONR MÜHENDİSLİK HİDROLİK PNÖMATİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, Onur ÖZÇİÇEK DANIŞMANLIK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ VE Onur ÖZÇİÇEK KONKORDATO KOMİSER HEYETİ
ALACAKLILAR TOPLANTISINA Çağrı
Düzce 4. Asliye Hukuk Mahkemesinin (Asliye Ticaret Mahkemesi Sıfatıyla) 2018/72 Esas sayılı dosyasında Düzce Ticaret Sicil Müdürlüğü’nün 8564 Sicil numarasında kayıtlı ONR MÜHENDİSLİK HİDROLİK PNÖMATİK SANAYİ VE TİCARET LMİTED ŞİRKETİ, Düzce Ticaret Sicil Müdürlüğü’nün 10313 ve Sicil numarasında kayıtlı Onur ÖZÇİÇEK DANIŞMANLIK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ve Onur ÖZÇİÇEK, açmış oldukları Konkordato Davası nedeni ile Düzce 4. Asliye Hukuk Mahkemesince 04.01.2019 tarihinden itibaren 3 Ay Süre ile Geçici Mühlet kararı verilmiş, 29.03.2019 tarihinden itibaren 1 Sene Süre ile garanti Mühlet kararı verilerek konkordato komiseri olarak Avukat Ferhan Arıkan ,Doc.Dr Harp Çelik ve S.M.Mali Müşavir Kudret Taş görevlendirilmiştir.
Heyetimizce daha evvelce alacaklılara Basın Duyuru Kurumu ilan portalında ve Ticaret Sicil Gazetesinde ve ayrıca adresi bilinenlere posta yoluyla “alacaklıların alacağı ihtiva eden belgeleri ile birlikte ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde bildirmeleri, alacaklarını bildirmeyen alacaklıların, bilançoda kayıtlı olmadıkça konkordato projesinin müzakeresine kabul edilmeyecekleri” ilan ve ihtarı yapılmıştır.
İcra ve İflas Kanunu’nun 301. maddesi gereğince alacaklılar toplantısına Çağrı ilanı yapılması gerektiğinden , Bu doğrultuda ONR MÜHENDİSLİK HİDROLİK PNÖMATİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ,Onur ÖZÇİÇEK DANIŞMANLIK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ VE Onur ÖZÇİÇEK’den alacaklı olup; alacaklarını bildirenler ile alacağını bildirmemekle birlikte bilançoda kayıtlı alacaklılarla 20 Kasım 2020 Cuma günü alacaklılar toplantısı yapılmasına karar verilmiştir.
ONR MÜHENDİSLİK HİDROLİK PNÖMATİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ,Onur ÖZÇİÇEK DANIŞMANLIK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ VE Onur ÖZÇİÇEK alacaklı olup; alacaklarını bildirenler ile alacağını bildirmemekle birlikte bilançoda kayıtlı alacaklılarla aşağıda belirtilen yer ve yeni Vakit- zamanda konkordato projesinin müzakeresi için toplantı yapılacaktır.
Alacaklılar, alacaklılar toplantısından önceki yedi (7) gün içinde borçlulardan Onur ÖZÇİÇEK DANIŞMANLIK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ’nin merkez adresi olan D.100 Karayolu üzeri Çerkes Taşköprü köyü Mevkii Opet akaryakıt istasyonu Merkez / Düzce adresinde İİK m. 301 gereğince, alacaklıların alacaklılar toplantısından önceki yedi gün içerisinde mesai gün ve saatlerinde Komiserliğimizin uhdesinde bulunan belgeleri inceleyebileceklerdir. İcra ve İflas Kanunun 302. maddesi gereğince sadece konkordato projesinden etkilenen alacaklılar Oy kullanabilecek olup, toplantının bitimini takip eden yedi (7) gün içinde gerçekleşen iltihaklar da İcra ve İflas Kanunu 302/6 maddesi uyarınca kabul olunacaktır.
Toplantıya ve oylamaya katılacak veya sonradan oylamaya iltihak edecek gerçek Kişi alacaklıların kimliklerini (ve fotokopisini), tüzel Kişi alacaklıların ise temsilcilerinin yetkili olduklarını gösterir noter tasdikli imza sirkülerini (ve fotokopisini), eğer alacaklıyı temsilen üçüncü Kişi katılacaksa bu kişiye “alacaklılar toplantısına katılma, Barış olma ve ibra etme” yetkilerinin verildiğini gösterir noter huzurunda düzenlenen yetki belgesini, avukat aracılığıyla katılım sağlanacak ise “Barış olma ve ibra etme” yetkisini de kapsayan vekaletnamenin onaylı suretini toplantı esnasında yanlarında bulundurmaları ve ibraz etmeleri gerekmektedir.
Toplantı tarihi : 20.11.2020 Cuma
Toplantı yeri : D.100 Karayolu Üzeri Çerkes Taşköprü köyü Mevkii Opet akaryakıt istasyonu Merkez / Düzce
Rehinli Alacaklar Toplantı Saati : 10.00-12.00
Adi Alacaklar Toplantı Saati : 14.00-16.00
KONKORDATO KOMİSER HEYETİ
Avukat Ferhan Arıkan Prof.Dr Harp Çelik S.M.Mali Müşavir Kudret Taş

Duyuru ADRESİ: https://www.ilan.gov.tr/ilan/681374/iflas-hukuku-davalari/konkordato-ve-muhlet-iik-288inci-md-/konkordato-komiserliginden-alacaklilar-toplantisina-Çağrı


Onur ÖZÇİÇEK DANIŞMANLIK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Konkordato ilan etti.

Unutmayın, konkordato geçici bir koruma tedbiridir. Konkordato, iflas ve iflas erteleme tamamen farklı kavramlar ve tanımlardır. Konkordato alan firmalar ekonomik sebeplerden Dolayı geçici olarak koruma tedbiri alırlar ve konkordato ilanı iflas yada firmanın batması anlamına kesinlikle gelmemektedir.

Zenpara – Para ve Forex Konularında Güvenilir Kaynak.

Zenpara.com hiçbir yatırım tavsiyesi sunmaz, kişileri maddi ve manevi konularda yönlendirmez, yalnızca Genel bilgi verir.

Zenpara, saygı ve sevgilerimizle.

Zenpara hakkında 1683 makale
Zenpara Araştırma Grubu, ekonomi, finans ve birçok parasal konuda istatistikleri değerlendirerek analizler gerçekleştirir ve bunları yazıya dökerek paylaşır. Para ile ilgili birçok konu araştırma konusu olabilir. Zenpara.com ekibi yalnızca bilgilendirme amacıyla içerik üretir, yatırım tavsiyesi vermez.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*