NALÇACI EMEK İNŞAAT VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Konkordato ilanı

NALÇACI EMEK İNŞAAT VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Konkordato İlanı

Konkordato ilanları bölümümüzde ülkemizizn ekonomik gidişatına paralel olarak yakın zamanda konkordato koruma tedbiri ve kararı almış firmaları güncel olarak sizlere sunuyoruz.

Adi / SOYADI / UNVANI: NALÇACI EMEK İNŞAAT VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

VERGİ NUMARASI / VERGİ DAİRESİ: MERSİS 0628026357000011

TİCARET SİCİL NUMARASI / KAYIT YERİ: .

DOSYA Esas NO: 2019/2

Duyuru METNİ

T.C.
KİLİS 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

(ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ SIFATIYLA)NDEN / BAŞKANLIĞINDAN

Esas NO : 2019/2 Esas

Duyuru

KARAR:
1-KESİN MÜHLETİN UZATILMASI TALEBİNİN KABULÜ İLE Kilis Sicil Müdürlüğü sicilinde kayıtlı davacı Nalçacı Emek İşaat ve Ticaret Limited Şirketi (mersis: 0628026357000011) hakkında mahkememizce 27/06/2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere İİK.’nin 289. Maddesi gereğince verilen 1 yıllık garanti mühlet kararının, 27/09/2020 tarihinden geçerli olmak üzere 3 ay süre ile uzatılmasına,
2-a- Konkordato komiserleri Mali MüşavirMehmet AYGÜN, HukukçuGaye AĞALIN, Öğr. Üyesi Erkan ALSU’ nun görevlerinin devamına,
b-Davacının komiser nezareti altında işlerine/faaliyetlerine devam etmesine, davacı şirketin Bütün ödemelerinin komiserin izniyle yapılmasına,
c-Davacıların İİK’nin 297. Maddesine ve komiserin ihtarına aykırı Devinim ettiklerinin tespiti halinde mahkememize Hemen bilgi verilmesine, bu durumda davacının malları üzerindeki tasarruf yetkisini kaldırılabileceğinin veya 292 nci madde çerçevesinde karar verilebileceğinin ihtarına
ç-Komiserin tebligat, ilan ve yazışma giderleri için konkordato avansı kullanmasına, masraf tutatrı bildirildiğinde, mahkeme kaleminden reddiyat makbuzu ile çıkış yapılmasına,
d-İİK.’nın 291.maddesi uyarınca garanti mühlet içinde borçluların mali durumunun düzelmesi halinde, konkordato komiserinin mahkemeye yazılı rapor sunmasına, bu hususta rapor sunulması halinde resen dosya üzerinden konkordato talebinin reddedilip edilmeyeceğinin değerlendirilmesine,
e-İİK’nin 292.maddesi uyarınca garanti mühlet içinde, konkordato komiserinin mahkemeye yazılı rapor sunması halinde, konkordato talebinin reddine veya borçluların iflasına karar verilip verilmeyeceğinin değerlendirilmesine,
3- İİK’nun 295. Maddesi gereğince; mühlet sırasında rehinle temin edilmiş alacaklar nedeniyle rehnin paraya çevrilmesi yoluyla takip başlatılabileceğine veya başlamış olan takiplere devam edilebileceğine, ancak bu takip nedeniyle muhafaza tedbirleri alınamayacağına ve rehinli malın satışının gerçekleştirilemeyeceğine dair tedbirin devamına, ve mahkememizce davacı hakkında İİK 294,296 ve 297. Madde gereği, verilen tedbirlerin devamına,
4-28/02/2018 Vakit, 7101 sayılı kanunun 25. Maddesi ile değişik İİK’nin 297/2. Fıkrası gereğince davacının, mahkemenin izni dışında mühlet kararından itibaren rehin tesis edilmesi, kefil olması, taşınmaz ve işletmenin Devamlı tesisatını kısmen de olsa devretmesinin takyit etmesinin ve ivazsız tasarruflarda bulunmasının önlenmesine, Ters taktirde yapılan işlemlerin hükümsüz sayılacağına,
Bu nedenle duruşmanın 24/12/2020 günü saat 10:30’a bırakılmasına ilanen karar verildi. 19/10/2020

Duyuru ADRESİ: https://www.ilan.gov.tr/ilan/684995/iflas-hukuku-davalari/konkordato-ve-muhlet-iik-288inci-md-/konkordato-garanti-muhlet-kararinin-uzatilmasi-ve-durusma-gununun-ilanen-tebligi


NALÇACI EMEK İNŞAAT VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Konkordato ilan etti.

Unutmayın, konkordato geçici bir koruma tedbiridir. Konkordato, iflas ve iflas erteleme tamamen farklı kavramlar ve tanımlardır. Konkordato alan firmalar ekonomik sebeplerden Dolayı geçici olarak koruma tedbiri alırlar ve konkordato ilanı iflas yada firmanın batması anlamına kesinlikle gelmemektedir.

Zenpara – Para ve Forex Konularında Güvenilir Kaynak.

Zenpara.com hiçbir yatırım tavsiyesi sunmaz, kişileri maddi ve manevi konularda yönlendirmez, yalnızca Genel bilgi verir.

Zenpara, saygı ve sevgilerimizle.

Zenpara hakkında 1427 makale
Zenpara Araştırma Grubu, ekonomi, finans ve birçok parasal konuda istatistikleri değerlendirerek analizler gerçekleştirir ve bunları yazıya dökerek paylaşır. Para ile ilgili birçok konu araştırma konusu olabilir. Zenpara.com ekibi yalnızca bilgilendirme amacıyla içerik üretir, yatırım tavsiyesi vermez.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*