NALÇACI EMEK İNŞAAT VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Konkordato ilanı

NALÇACI EMEK İNŞAAT VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Konkordato İlanı

Konkordato ilanları bölümümüzde ülkemizizn ekonomik gidişatına paralel olarak yakın zamanda konkordato koruma tedbiri ve kararı almış firmaları güncel olarak sizlere sunuyoruz.

Adi / SOYADI / UNVANI: NALÇACI EMEK İNŞAAT VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

VERGİ NUMARASI / VERGİ DAİRESİ: MERSİS 0628026357000011

TİCARET SİCİL NUMARASI / KAYIT YERİ: .

DOSYA Esas NO: 2019/2

Duyuru METNİ

Duyuru(DÜZELTME)

T.C.
KİLS 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Esas NO : 2019/2 Esas

NALÇACI EMEK İNŞAAT VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
KONKORDATO KOMİSER HEYETİNDEN
ALACAKLILARIN ALACAKLARINI BİLDİRİM İLANIDIR

Kilis 2. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2019/2 Esas Sayılı dava dosyası kapsamında merkezi Kilis Sicil Müdürlüğünde kayıtlı (mersis:0628026357000011) NALÇACI EMEK İNŞAAT VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, 2004 sayılı İİK’ nun 7101 sayılı kanunun 17. maddesi ile değişik 289.maddesi uyarınca 27/06/2019 tarihinden itibaren 1 (BİR) YIL süre ile konkordato KESİN MÜHLET kararı verilmiş olup, garanti mühlet kararı ile birlikte yeni geçici konkordato komiser heyeti SMMM-Mehmet Aygün, İşletme Uzmanı Doç.Dr. Erkan ALSU ve Hukukçu Avukat Amaç Ağalın’dan oluşmaktadır.

2004 sayılı İİK’ nun 7101 sayılı kanunun 27.maddesi ile değişik 299.maddesi gereğince ve 288.madde uyarınca, konkordato garanti mühlet kararı alan, NALÇACI EMEK İNŞAAT VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’ den alacağı bulunan alacaklıların, “Kazımkarabekir Mah. İstiklal Cad. Devlet Hastanesi Yanı 20/1 Kilis/Merkez adresine bizzat (gerçek kişilerde kimlik fotokopisi, tüzel Kişi alacak kayıtlarında ise noter onaylı imza sirküsü fotokopisi ile) veya vekilleri (vekil sıfatı ile kayıt yaptıracakların Avukatlık Kanunu 35. Maddesi gereği yalnızca avukatla temsil edilebileceği) aracılığıyla müracaat ederek, Basın ilan Kurumu tarafından yapılan ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde alacaklarını komiser heyetimize yazılı olarak bildirmeleri, alacaklarını yasal süresi içerisinde bildirmeyen alacaklıların, borçlunun bilançosunda kayıtlı olmadıkça konkordato projesinin müzakerelerine kabul edilmeyecekleri ihtar olunur.

Bildirimde Esas alınacak bilgilerin içeriği şu şekilde olmalıdır;

1-         Asıl alacak tutarı alacağı ispata yarar sözleşme/fatura vb. Belge.
2-         Alacağa faiz işletiliyorsa, faizin türü, yüzdesi, dayanak belgesi ve garanti mühlet tarihine kadar işlemiş faiz tutarının ayrıntılı dökümü.
3-         Alacağa istinaden borçlu şirket tarafından verilmiş teminat var ise teminatın türü, ne miktar için verildiği ve teminatın dayanak belgesi,
4-         Alacağa istinaden devam eden hukuki süreç /dava/icra takibi) varsa ayrıntılı bilgisi,
5-         Mümkünse müstakbel alacaklılar toplantısına sizi/firmanızı temsilen katılacak kişinin kim olacağını ayrıntısıyla gösteri yetki belgesi ve imza sirküleri

02/11/2020

KONKORDATO KOMİSER HEYETİ

Mehmet Aygün   Erkan ALSU   Av. Amaç Ağalın
SMMMDoç.Dr. (İşletme Uzmanı)(Hukukçu)

Duyuru ADRESİ: https://www.ilan.gov.tr/ilan/690399/iflas-hukuku-davalari/konkordato-ve-muhlet-iik-288inci-md-/duzeltme-ilani-iln01242566-konkordato


NALÇACI EMEK İNŞAAT VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Konkordato ilan etti.

Unutmayın, konkordato geçici bir koruma tedbiridir. Konkordato, iflas ve iflas erteleme tamamen farklı kavramlar ve tanımlardır. Konkordato alan firmalar ekonomik sebeplerden Dolayı geçici olarak koruma tedbiri alırlar ve konkordato ilanı iflas yada firmanın batması anlamına kesinlikle gelmemektedir.

Zenpara – Para ve Forex Konularında Güvenilir Kaynak.

Zenpara.com hiçbir yatırım tavsiyesi sunmaz, kişileri maddi ve manevi konularda yönlendirmez, yalnızca Genel bilgi verir.

Zenpara, saygı ve sevgilerimizle.

Zenpara hakkında 1455 makale
Zenpara Araştırma Grubu, ekonomi, finans ve birçok parasal konuda istatistikleri değerlendirerek analizler gerçekleştirir ve bunları yazıya dökerek paylaşır. Para ile ilgili birçok konu araştırma konusu olabilir. Zenpara.com ekibi yalnızca bilgilendirme amacıyla içerik üretir, yatırım tavsiyesi vermez.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*