MUSTAFA DUYKU, DUYKU TİCARET | Konkordato Takip Konkordato ilanı

MUSTAFA DUYKU, DUYKU TİCARET | Konkordato Takip Konkordato İlanı

Konkordato ilanları bölümümüzde ülkemizizn ekonomik gidişatına paralel olarak yakın zamanda konkordato koruma tedbiri ve kararı almış firmaları güncel olarak sizlere sunuyoruz.

Adi / SOYADI / UNVANI: MUSTAFA DUYKU, DUYKU TİCARET

VERGİ NUMARASI / VERGİ DAİRESİ: 3210004564 / SAFRANBOLU VERGİ DAİRESİ / KARABÜK

TİCARET SİCİL NUMARASI / KAYIT YERİ: .

DOSYA Esas NO: 2018/83

Duyuru METNİ

T.C.
SAFRANBOLU 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
(ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ SIFATIYLA)
Esas NO : 2018/83 Esas

Konkordato Komiseri DURSUN YAMAN tarafından mahkememize verdiği 12/10/2020 tarihli 13 nolu raporunda davacı/borçlu Mustafa DUYKU firmasının konkordato başvurusunda ibraz ettiği 30/09/2018 tarihli mali tablolarına göre öz sermayesi (+) 1.013.609,48 TL iken 30/09/2020 tarihi itibariyle öz sermayesinin (+) 1.317.216,71 TL olduğunu, buna göre borca batık olmadığı ve öz sermayesinin artırarak koruduğunun tespit edildiğini, İİK’nın 305. Md gereğince alacaklılarla yapılan toplantıda İİK.’nın 302. Md. De ön görülen çoğunlukla kabul edilmiş, olması sonucu tanzim edilen ve mahkemenize süresinde takdim edilen raporlar göz önüne alınarak konkordato projesinde ön görülen takvime uygun olarak vade konkordatosu kapsamında 3’er aylık dönemler itibariyle garameten 4 Sene vadeli olarak (30 Ekim, 31 Ocak, 30 Nisan ve 30 Temmuz tarihli dönemler itibariyle) onaylanmasının tarafından mütala edildiğini, komiserliğine intikal eden çekişmeli bir alacaklının bulunmadığını, İİK’nın 305/e md. Gereğince alacaklılara ödenmesi gereken toplam 4.540.442,67 TL ile ilgili olarak konkordato Onay harcı tutarı olan (7101 sayılı kanunun 15/03/2018 tarihinde değişen 51. Md. Gereği), alacaklılara ödenecek 1.651.576,24xbinde 2,27 = 3.749,08 TL, rehinli olup yapılandırılan 2.888.866,43xbinde 1,13 =3.264,42 TL toplam 3.749,08+3.264,42=7.013,50 TL ile gereken yargılama giderinin mahkeme veznesine depo edilmesi gerektiğini, İİK’nın 306 maddedeki tedbirler alınmak kaydıyla konkordatonun tasdikiyle sonlandırılmasını rapor etmiştir. Konkordato komiserinin gerekçeli raporunu dosyaya tevdi etmesi nedeniyle konkordato hakkında karar vermek üzere yargılamaya başlanılmasına, konkordato mühletinin 15/10/2020 tarihinde sona erecek olması nedeniyle şimdilik konkordato mühletinin 15/10/2020 tarihinden itibaren 2 ay süreyle uzatılmasına karar verilerek aşağıdaki şekilde hüküm kurulmuştur.
H Ü K Ü M : Yukarıda açıklanan nedenlerle;

1-) Konkordato komiserinin gerekçeli raporu gereği MUSTAFA DUYKU – DUYKU TİCARET’in (Safranbolu Vergi Dairesi’nde 3210004564 vergi no ile kayıtlı Karabük – Kastamonu Yolu Üzeri 25.km Çıraklar Mevkii No:59/A Safranbolu/KARABÜK adresinde kereste imalatı, ağaçların biçimlendirilmesi, planlanması, rendelenmesi ve şekillendirilmesi faaliyeti gösterdiği) konkordato talebi hakkında karar vermek için mahkememizce 06/11/2020 Vakit saat 14.00’de duruşma yapılmasına, itiraz edenlerin itiraz sebeplerini duruşma gününden en az 3 gün Evvel yazılı olarak bildirmek kaydıyla duruşmada hazır bulunabileceklerine,
garanti mühlet tarihinin bitimi olan 15/10/2020 tarihinden itibaren İKİ (2) AY süre ile UZATILMASINA,
2-) Uzatma kararının ve duruşmanın yapılacağına ilişkin işbu kararın İİK’nın 7101 sayılı Kanun ile değişik 304/1 maddesi yollaması ile İİK’nın 7101 Kanun ile değişik 288/1 maddesine göre ilan edilmesi ve ilgili yerlere bildirilmesine,
3-) Kararın Konkordato komiserine tebliğine,
İİK’nın 7101 sayılı Kanun ile değişik 304. Maddesine göre karar verildi.

Duyuru ADRESİ: https://www.ilan.gov.tr/ilan/683307/iflas-hukuku-davalari/konkordato-ve-muhlet-iik-288inci-md-/konkordato-muhletinin-uzatilmasi-ve-durusma-gununun-ilanen-tebligi


MUSTAFA DUYKU, DUYKU TİCARET | Konkordato Takip Konkordato ilan etti.

Unutmayın, konkordato geçici bir koruma tedbiridir. Konkordato, iflas ve iflas erteleme tamamen farklı kavramlar ve tanımlardır. Konkordato alan firmalar ekonomik sebeplerden Dolayı geçici olarak koruma tedbiri alırlar ve konkordato ilanı iflas yada firmanın batması anlamına kesinlikle gelmemektedir.

Zenpara – Para ve Forex Konularında Güvenilir Kaynak.

Zenpara.com hiçbir yatırım tavsiyesi sunmaz, kişileri maddi ve manevi konularda yönlendirmez, yalnızca Genel bilgi verir.

Zenpara, saygı ve sevgilerimizle.

Zenpara hakkında 1454 makale
Zenpara Araştırma Grubu, ekonomi, finans ve birçok parasal konuda istatistikleri değerlendirerek analizler gerçekleştirir ve bunları yazıya dökerek paylaşır. Para ile ilgili birçok konu araştırma konusu olabilir. Zenpara.com ekibi yalnızca bilgilendirme amacıyla içerik üretir, yatırım tavsiyesi vermez.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*