MEHMET Lider EMİRMEHMETOĞLU | Konkordato Takip Konkordato ilanı

MEHMET Lider EMİRMEHMETOĞLU | Konkordato Takip Konkordato İlanı

Konkordato ilanları bölümümüzde ülkemizizn ekonomik gidişatına paralel olarak yakın zamanda konkordato koruma tedbiri ve kararı almış firmaları güncel olarak sizlere sunuyoruz.

Adi / SOYADI / UNVANI: MEHMET Lider EMİRMEHMETOĞLU

VERGİ NUMARASI / VERGİ DAİRESİ: BİREYSEL

TİCARET SİCİL NUMARASI / KAYIT YERİ: BİREYSEL

DOSYA Esas NO: 2019/647

Duyuru METNİ

MEHMET Lider EMİRMEHMETOĞLU
KONKORDATO KOMİSERLİĞİNDEN
ALACAKLILARI ALACAKLARINI BİLDİRMEYE Çağrı

(Nevşehir 1. Asliye Ticaret Mahkemesinin 2019/647 Esas Sayılı Dosyası)

  1. Mehmet Lider Emirmehmetoğlu’na Nevşehir 1. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2019/647 E. Sayılı dosyasında 26.03.2020 tarihinden itibaren başlamak üzere 1 (bir) Sene süreyle garanti Mühlet Kararı verilmiş olup Yeminli Mali Müşavir Ertuğrul GÖNENÇ İİK’ nın 287/3 maddesi ve fıkrası uyarınca 1 (bir) Sene süreyle Konkordato Komiseri olarak görevlendirilmiştir.
  2. Yukarıda ünvanı yazılı firma ve şahıstan alacaklı olanların, alacaklarının dayanaklarını (sözleşme, temlikname, fatura, irsaliye, mutabakat mektubu, hesap ekstresi, senet vb.) gösteren belgelerin aslı veya onaylı suretlerini, İcra ve İflas Kanunu’nun 299. Maddesi gereğince ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde, konkordato komiserliğimizin Gevhernesibe Mah. İstasyon Cad. Asil İş Merkezi 41/47 Kocasinan/Kayseri adresine tatil günleri Dış 9:30 – 12:30; 13:30 – 16:00 saatleri arasında bizzat (gerçek kişilerde kimlik fotokopisi, tüzel Kişi alacak kayıtlarında ise noter onaylı imza sirküleri fotokopisi ile ) veya vekilleri aracılığıyla kayıt yaptırabilecekleri, iadeli taahhütlü Name gönderilerek de alacak kaydı yapılabileceği,
  3. Vekil vasıtası ile kayıt yaptıracakların Avukatlık Kanunu’nun 35. Maddesi gereği yalnızca avukatla temsil edilebileceği,
  4. Alacak kaydı sırasında, geçici mühlet tarihi olan 30.12.2019’ dan Evvel ve varsa mühletten sonra doğan alacak (Kanun’un imkan tanıdığı alacaklılar bakımından ve işleyen faiz tutarının ayrıca belirtilmesi suretiyle), yabancı para alacaklarında alacak bildirimi yapıldığı tarihteki T.C. Merkez Bankası efektif satış kuru üzerinden Türk Lirası karşılığının, alacağın paradan başka bir şey olması halinde, bildirim tarihindeki para alacak değerinin gösterildiği, inceleme ve denetime elverişli hesap dökümünün sunulmasının Mecburi olduğu,
  5. İİK m.299, f.1, c.2 gereğince ilan metninin bir örneğinin adresi belli olan alacaklılara iadeli taahhütlü posta ile gönderileceği, ancak bu alacaklılar bakımından da 15 günlük sürenin Tekrar işbu ilan tarihinden itibaren başlayacağı,
  6. Heyetimize alacaklılar tarafından sunulan alacak kayıtlarının dikkate alınacağı, belirtilen kişiler yönünden mükerrer alacak kaydı bulunulmasına gerek olmadığı,
  7. Alacaklarını bildirmeyen alacaklıların, Mehmet Lider Emirmehmetoğlu’nun bilançosunda kayıtlı olmadıkça konkordato projesinin müzakerelerine kabul edilmeyeceği ilan olunur.

                       Konkordato Komiseri
Yeminli Mali Müşavir
Ertuğrul GÖNENÇ

Duyuru ADRESİ: https://www.ilan.gov.tr/ilan/701568/iflas-hukuku-davalari/konkordato-ve-muhlet-iik-288inci-md-/konkordato-komiserliginden-alacaklilar-toplantisina-Çağrı


MEHMET Lider EMİRMEHMETOĞLU | Konkordato Takip Konkordato ilan etti.

Unutmayın, konkordato geçici bir koruma tedbiridir. Konkordato, iflas ve iflas erteleme tamamen farklı kavramlar ve tanımlardır. Konkordato alan firmalar ekonomik sebeplerden Dolayı geçici olarak koruma tedbiri alırlar ve konkordato ilanı iflas yada firmanın batması anlamına kesinlikle gelmemektedir.

Zenpara – Para ve Forex Konularında Güvenilir Kaynak.

Zenpara.com hiçbir yatırım tavsiyesi sunmaz, kişileri maddi ve manevi konularda yönlendirmez, yalnızca Genel bilgi verir.

Zenpara, saygı ve sevgilerimizle.

Zenpara hakkında 2280 makale
Zenpara Araştırma Grubu, ekonomi, finans ve birçok parasal konuda istatistikleri değerlendirerek analizler gerçekleştirir ve bunları yazıya dökerek paylaşır. Para ile ilgili birçok konu araştırma konusu olabilir. Zenpara.com ekibi yalnızca bilgilendirme amacıyla içerik üretir, yatırım tavsiyesi vermez.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*