MATKİM MATBAACILIK KİMYASI SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ | Konkordato ilanı

MATKİM MATBAACILIK KİMYASI SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ | Konkordato İlanı

Konkordato ilanları bölümümüzde ülkemizizn ekonomik gidişatına paralel olarak yakın zamanda konkordato koruma tedbiri ve kararı almış firmaları güncel olarak sizlere sunuyoruz.

Adi / SOYADI / UNVANI: MATKİM MATBAACILIK KİMYASI SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ

VERGİ NUMARASI / VERGİ DAİRESİ: .

TİCARET SİCİL NUMARASI / KAYIT YERİ: 273517 / İSTANBUL

DOSYA Esas NO: 2018/1312

Duyuru METNİ

T.C.
BAKIRKÖY 3. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ
2018/1312 E. SAYILI DOSYASI KONKORDATO KOMİSERLİĞİNDEN
ALACAKLILAR TOPLANTISINA Çağrı İLANI

Bakırköy 3. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin 2019/1312 E. sayılı dosyasında yürütülmekte olan konkordato yargılamasında 25.05.2019 tarihinde, davacı borçlular Matbaacılık Kimyası Endüstri ve Ticaret Limited Şirketi, Afife Tan Yılmaz, Bedrettin Göker ve Günsenin Cankara hakkında 1 Sene süreyle garanti mühlet verilmiş olup buna ilişkin karar Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 04.07.2019 tarihli ve 9862 sayılı nüshasında ve Basın Duyuru  Kurumunun Resmi Duyuru Portalında yayınlanmıştır. garanti mühlet kararıyla tarihinde Basın Duyuru birlikte konkordato komiseri olarak görevimizin devamına karar verilen Hikmet DERE, Erhan ASLANER ve İhsan ŞAHİN’den oluşan heyetimiz, ÎİK m.299 uyarınca alacaklılara alacaklarını bildirmeleri için Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 05.08.2019 tarihli ve 9883 sayılı nüshasında ve basın ilan kurumu portalında alacaklılara alacaklarını kayıt için Çağrı ilanı gerçekleştirmiş, Çağrı ilanları posta ile alacaklılara gönderilmiştir. Alacak kayıtlarının tamamlanmasından sonra IIK m. 300 uyarınca alacak kayıtları hakkında borçlunun beyanını almış, alacak kayıtları üzerindeki tahkikatını tamamlamış ve İİK m.290/2-a uyarınca konkordato projesinin tamamlanmasına katkıda bulunarak borçlu tarafından konkordato projesinin nihai halinin sunulmasını sağlamıştır. Bütün bu işlemler neticesinde, alacaklılar toplantısı yapılabilmesi için gerekli Bütün işlemler tamamlanmış olduğundan,
Komiser Heyetimizce İİK. m.301 uyarınca 12.01.2021 günü;

-Matkim Matbaacılık Kimyası Endüstri ve Ticaret Limited Şirketi için saat:11.00-12:00 arasında
-Afife Tan Yılmaz için 12:10-13:00 saatleri arasında,
-Bedrettin Göker için saat 13:10-14:00 saatleri arasında
– Günsenin Cankara için 14:10-15:00 saatleri arasında
“Eski Hadımköy Yolu Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi 34500 Büyükçekmece – İstanbul” adresinde  bulunan TÜYAP PALAS OTEL KANLICA toplantı salonunda Borçluların Konkordato teklifini müzakere etmek üzere Alacaklılar Toplantısı yapılmasına karar verilmiştir.
İİK. m.301 gereğince Alacaklıların Alacaklılar Toplantısından önceki 7 gün içinde Komiserliğinizin uhdesinde bulunan belgeleri “OSMANİYE MAH. ŞİRİN SOKAK 25/BAKIRKÖY-İSTANBUL” adresinde inceleyebilecekleri, Alacaklıların yukarıda belirtilen yer ve günde gerçekleştirilecek toplantıya katılabilecekleri, toplantıya bizzat katılacakların yanlarında kimlik (ve fotokopisi), Tüzel kişilerde ise İmza Sirküleri(ve fotokopisi) bulundurmaları , eğer alacaklıyı temsilen Oy kullanımı için üçüncü bir Kişi katılacak ise bu kişiye “alacaklılar toplantısına katılma, Konkordato projesi için Oy kullanma, Barış olma ve ibra etme” yetkilerinin de verildiğini gösterir noter huzurunda düzenlenen yetki belgesini, işyerinde Devamlı çalışana yetki verilecek ise “alacaklılar toplantısına katılma, Barış olma ve ibra etme” yetkilerini içerir yetki belgesi, avukat aracılığıyla toplantıya katılım sağlanacak ise “konkordato projesi için Oy kullanma, Barış olma ve ibra etme” yetkisini de kapsayan vekaletnamenin onaylı suretini, toplantı esnasında yanında bulundurması gerektiği,
Tekrar toplantı tarihinden itibaren alacakların konkordato komiserliğimizin Osmaniye Mah. Şirin Sok. Hak Apt. 25/5 Bakırköy İSTANBUL  adresine,  tatil günleri Dış, mesai saatleri arasında, bizzat (gerçek kişilerde kimlik fotokopisi, tüzel kişilerde noter onaylı imza sirküleri fotokopisi ile ) veya vekilleri aracılığıyla konkordato projesini kabule yönelik yazılı beyanda bulunabileceği ilan olunur.

Konkordato Komiseri             Konkordato Komiseri              Konkordato Komiseri
Hikmet DERE                         İhsan ŞAHİN                          Av. Erhan ASLANER

Duyuru ADRESİ: https://www.ilan.gov.tr/ilan/687518/iflas-hukuku-davalari/konkordato-ve-muhlet-iik-288inci-md-/konkordato-komiserliginden-alacaklilar-toplantisina-Çağrı


MATKİM MATBAACILIK KİMYASI SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ | Konkordato ilan etti.

Unutmayın, konkordato geçici bir koruma tedbiridir. Konkordato, iflas ve iflas erteleme tamamen farklı kavramlar ve tanımlardır. Konkordato alan firmalar ekonomik sebeplerden Dolayı geçici olarak koruma tedbiri alırlar ve konkordato ilanı iflas yada firmanın batması anlamına kesinlikle gelmemektedir.

Zenpara – Para ve Forex Konularında Güvenilir Kaynak.

Zenpara.com hiçbir yatırım tavsiyesi sunmaz, kişileri maddi ve manevi konularda yönlendirmez, yalnızca Genel bilgi verir.

Zenpara, saygı ve sevgilerimizle.

Zenpara hakkında 2384 makale
Zenpara Araştırma Grubu, ekonomi, finans ve birçok parasal konuda istatistikleri değerlendirerek analizler gerçekleştirir ve bunları yazıya dökerek paylaşır. Para ile ilgili birçok konu araştırma konusu olabilir. Zenpara.com ekibi yalnızca bilgilendirme amacıyla içerik üretir, yatırım tavsiyesi vermez.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*