Madde Tedavi Merkezi Açmak – Zenpara / İş Fikirleri

Yeni Kuşak kazançlı iş fikirleri ve fırsatlarının sunulduğu Zenpara İş Fikirleri kategorisinde bugünkü yazının konusu : Madde Tedavi Merkezi Açmak – Zenpara

Madde Bağımlılığı Tedavi Merkezi Kurmak

Madde tedavi merkezi açma fikri Nihayet zamanlarda girişimciler tarafından tercih edilir bir iş modeli haline gelmiştir. Bu durumun nedenlerinden biri; devletin Hususi kuruluşlara madde tedavi merkezi açabilmesi için izin vermiş olmasıdır. Madde tedavisi, insanların kullandıkları maddeler sonucunda vücutlarında, psikolojik durumlarında hasarlar bırakmasına Karşın maddeyi bırakamamaları durumunda uygulanır. İnsanlar kullandıkları maddelere bağımlı hale gelirler ve madde tedavi merkezlerinde bu durumun tedavi edilmesi beklenir.

Madde tedavi merkezleri sigara, alkol ve uyuşturucu gibi maddeler üzerine açılır. Bağımlılığın durumuna göre ayakta tedavi, yatılı tedavi ve rehabilitasyon tedavisi sağlamak mümkündür.

Sigara Tedavi Merkezi Açmak

Sigara her yaştan kişinin kullandığı bağımlılık yapan bir maddedir. Sigara içenlerin kansere yakalanma ve daha pek Çok Sağlık problemi ile karşılaşmaları mümkünken bu duruma devam etmesi bağımlılığın boyutunu gösterir. Sigara özellikle her kesiminden insanın kullandığı ve herkese açık alanlarda kullanılabilen bir madde olduğu için insanlar tarafından bağımlılık yapan bir madde olarak görülmez ve sigara kullanan insanlar sağlıklarına Zarar verdiklerini bilirler. Bu nedenle sigara bırakma tedavi merkezi açmak isteyen girişimciler öncelikli olarak kişilerin bağımlı olduklarına ikna etmesi gerekir.

Sigara tedavi merkezi açan girişimcilerin bağımlılık için garanti sonuçlar sunabilmesi ve alanında uzman kişilerle çalışmaları gerekir. Herhangi bir madde için açılacak tedavi merkezleri insanların psikolojik olarak savaşması gereken bağımlılıklarla ilgilendiği için gerekli sertifika ve izinlere sahip olmak en Mühim olan şeylerden biridir. Sigara bırakma tedavi merkezlerinde uygulanan iki tür tedavi yöntemi vardır. Bu yöntemler more terapi ve biorezonans terapi şeklindedir.

More terapi merkezinizde tedavi gören kişilerin vücudundan elde edilen frekanslar ile yapılan tedavi türüdür. Kişilerden elde edilen frekanslar ile tedavi işlemlerinde hangi yöntemlerin uygulanacağına karar verilir.

Bu yönteme göre kişilerin vücudu akord edilir. Bu yöntemle tedavi gören kişilerin sağlıksız olan yönlerinden kurtulabilmeleri amaçlanır.

Sigara tedavi merkezi kurmanın maliyetleri terapi yöntemlerine göre değişim göstermektedir. More terapi uygulanacak olan bir tedavi merkezinin açılma maliyeti 75.000 TL ve 100.000 TL arasında değişim göstermektedir. Biorezonans terapi yöntemi kullanarak açılacak bir tedavi merkezinin maliyeti yaklaşık olarak 50.000 TL değerindedir.

Alkol Tedavi Merkezi Açmak

Alkolde sigara gibi sağlığa kötü etkileri olan ve bağımlılık yaratan bir maddedir. Alkol kullanımı sigara kullanımı kadar yaygın olmasa bile oldukça kullanılan bir maddedir. İnsanlar alkol bağımlısı olduğunu kısa sürede Ayrım edemezler. Çevresinde bulunan kişilerin alkol bağımlılarını Ayrım etmeleri ve tedaviye ihtiyaç duyduklarına karar vermeleri daha Basit olacaktır. Alkol bağımlılığı Vakit içinde oluşan bir bağımlılık türüdür. Bu nedenle alkol bırakma tedavi merkezi açmak isteyen girişimcilerin daha Çok alkol sorunu yaşayan kişilerin çevresinde bulunan insanlarla konuşması gerekir.

Alkol bırakma tedavi merkezlerinde uygulanan üç tür tedavi yöntemi vardır. Bu yöntemler; ayaktan tedavi, yatarak tedavi ve korunma tedavileri şeklindedir.

Yatarak tedavi yöntemi hastaların tedavi merkezlerinde kalmalarını içeren tedavi yöntemidir. Bağımlı kişiler Devamlı Rasat altındadırlar. Bu Durum bağımlılıkla savaşılmasında oldukça faydalı olabilir. Doktorlar tedavi yöntemini bağımlılık derecesine göre seçerler.Yatarak tedavi gören kişiler grup terapilerine, bireysel görüşmelere ve tedavi merkezi içinde olan Başka etkinliklere katılırlar.

Ayaktan tedavi yöntemi bağımlı kişiler için en Basit olan tedavi yöntemidir. Bağımlı kişiler kimlikleri ile tedavi merkezine giderek merkezde kalmadan tedavi olabilirler. Yatarak tedavi alan kişilerin Tekrar bağımlı hale gelmemesi için ayaktan tedavi yöntemi uygulanmaktadır.

Korunma tedavileri ayaktan tedavi ve yatarak tedavi gören kişilere uygulanan tedavi yöntemidir. Tekrar madde kullanmaya meyilli olan hastalar için uygulanır. Tedavisinin tamamlamış hasta Tekrar madde kullanma isteği hissediyorsa korunma tedavileri uygulanmaya başlanır.

Uyuşturucu Tedavi Merkezi Açmak

Uyuşturucu bağımlılık yapan maddelerin en kötüsü olarak bilinir. Kullanan ve bağımlı olduğunu bilen kişiler uyuşturucu bağımlılığından kurtulabilmek için tedavi olmak isterler. Uyuşturucu kullanımı hem sağlığa hemde vücuda Ağırbaşlı etkiler verir. Uyuşturucu tedavi merkezi açma iş fikri bu nedenle girişimciler için oldukça dikkatli şekilde incelenmelidir. Uyuşturucu tedavi merkezinde uygulanan yöntemler alkol tedavi merkezinde uygulanan yöntemlerle aynıdır.

Madde Tedavi Merkezinde Bulunması Gereken Çalışanlar

Bir bağımlılıkla mücadele etme merkezlerinin Ağırbaşlı sorumlulukları vardır. Girişimciler için Mühim bir iş fikri olsada topluma karşı bir sorumlulukları vardır. Bu nedenle açılacak olan tedavi merkezinde bulunması gereken personeller Mühim olan bir detaydır.

Madde bırakma tedavi merkezlerinde alanında uzman olan bir doktorun bulunması mecburi olan bir durumdur. Kullanılacak yöntemlere hâkim olan doktorlar kişilerin gelişmelerine izleme, karar verme ve yönetme aşamasında oldukça Çok yer alırlar. Doktorların tedavi merkezlerinde pek Çok sorumlulukları vardır. Doktorların tedavi merkezlerinde bilimsel dayanağı olan sigara bağımlılığıyla savaşan yöntemleri kullanması, tedavi gören kişilerin gelişimlerini izlemesi ve kişilerle ilgili gerekli olan notların tutulması gerekir.

Hemşireler tedavi merkezinin kurucusunun kararına göre ya asgari düzeyde ya da çalışan Doktor sayısı kadar bulunabilir. Hemşirelerin madde tedavisiyle ilgili eğitim veya sertifika almış olması gerekir. Hemşirelerin tedavi merkezlerindeki görevleri hastaların tedavi uygulamalarını yapmak, doktorun talimatlarını yerine getirmek, rutin kontrollerin yapılması ve tedavilerin not altında tutulması gibi görevleri vardır.

Tıbbi sekreter tedavi merkezine gelen kişilerin kayıt olmasına Muavin olacaktır. Dosyalardan sorumlu olacaktır. Tıbbi sekreterlerin görevleri hastaların kayıtlarının yapılması, randevularının verilmesi, doktorlara hastaların dosyalarını teslim etmek ve dosyaların korunması şeklindedir.

Madde bırakma tedavi merkezlerinde insanların en Çok ihtiyaç duydukları psikolojik olarak bağımlılıktan kurtulabilmektir. Bu nedenle tedavi merkezlerinde en Mühim personellerden biri psikologlardır. Katılımcı belgesine sahip olan bir psikolog tedavi merkezlerinde yer alabilir. Psikologların tedavi merkezlerindeki görevleri kişilerin psikolojik sorunlarının çözülmesinde Muavin olmak, hastaların doktorlarla iletişim kurmasında Muavin olmak ve kişilerin davranışlarını izlemek gibi görevleri vardır.

Madde Tedavi Merkezinde Bulunması Gereken Esas Malzemeler

Bir tedavi merkezinin iyi şekilde hizmet verebilmesi için merkezde bulunması gereken malzemeler vardır.

Bu malzemeler şu şekildedir;

 • Muayene masası
 • Paravan
 • İskemle
 • Ofis (Yazıhane) masası
 • Malzeme dolabı
 • Elbise dolabı
 • Tansiyon aleti
 • Doktorların tıbbi aletleri
 • CO ölçüm cihazı

Madde Tedavi Merkezlerini Kimler Açabilir?

Madde tedavi merkezi açmak pek Çok nedenden dolayı Mesuliyet isteyen bir iş modelidir. Bu nedenle her girişimci madde tedavi merkezi açamaz.

Yeni yayımlanan yasaya göre madde tedavi merkezi açabilecek Kişi ve kuruluşlar şu şekildedir;

 • Halk Sağlık kuruluşları
 • Hususi Sağlık kuruluşları
 • Üniversiteler
 • Valilikler
 • Kaymakamlıklar
 • Bakanlık tarafından yetki verilmiş vakıflar

Lütfen bu aşamada yetkili kurumlardan detaylı bilgi alarak, araştırma yapınız.

Madde Tedavi Merkezlerinde Uygulanan Kurallar Nelerdir?

Kurulacak olan madde tedavi merkezlerinde belirli kurallara uyulması gerektiği resmi gazetede yayınlanmıştır.

Bu kurallar şu şekildedir;

 • Tedavi merkezleri Sağlık binalarının içine veya ayrı olarak hazırlanmış binalarda kurulacaktır.
 • Madde tedavisi uygulanacak bağımlılığa göre katlara veya bölümlere ayrılmalıdır.
 • Ayakta tedavi gören hastaların ve rehabilitasyon tedavisi gören hastaların randevuları farklı saatlerde olacaktır.
 • Ayakta hastalar, yatarak tedavi gören hastalar ve rehabilitasyon hastaları aynı etkinlikte yer alanayacak şekilde etkinlik düzenlemeleri yapılacaktır.
 • Tedavi merkezlerinde çalışan personellerin güvenlikleri için güvenlik tedbirlerinin alınması zorunludur.

Tedavi Merkezi Açma Süreci Nasıldır?

Tedavi merkezlerinin açılabilmesi için gerekli Bakanlıktan ön izin alınması gerekmektedir. Bakanlığın izin verdiği Kişi, kurum veya kuruluşların ön izinden sonra ruhsat veya Etkinlik izni belgesi alması gerekmektedir. Ruhsat veya Etkinlik izni için gerekli müdürlüklere Müracaat yapıldıktan sonra Müspet değerlendirilmesi halinde merkez ruhsatı veya izin belgesi düzenlenecektir.
Zenpara Ekonomi Portalı

Zenpara Yeni Kuşak İş Fikirleri Yazar

Madde Tedavi Merkezi Açmak – Zenpara Yeni Kuşak Kazançlı İş Fikirleri

Zenpara Youtube Kanalına Abone Olun.

Söz konusu içerik birtakım alıntılar içermektedir. Eğer içerikle ilgili herhangi bir telif veya imtiyaz talebiniz bulunuyorsa sayfa altında bulunan yorum bölümünden veya iletişim sayfasındaki araçlar ile iletişime geçebilirsiniz.

Zenpara – Para ve Forex Konularında Güvenilir Kaynak.

Zenpara.com hiçbir yatırım tavsiyesi sunmaz, kişileri maddi ve manevi konularda yönlendirmez, yalnızca Genel bilgi verir.

Zenpara, saygı ve sevgilerimizle.

Zenpara hakkında 1642 makale
Zenpara Araştırma Grubu, ekonomi, finans ve birçok parasal konuda istatistikleri değerlendirerek analizler gerçekleştirir ve bunları yazıya dökerek paylaşır. Para ile ilgili birçok konu araştırma konusu olabilir. Zenpara.com ekibi yalnızca bilgilendirme amacıyla içerik üretir, yatırım tavsiyesi vermez.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*