İYİ Parti’den korona ile mücadele için 8 Kanun teklifi

Bugünün Mühim haberleri konusunda İYİ Parti’den korona ile mücadele için 8 Kanun teklifi başlıklı yazımızı aşağıda bulabilirsiniz.

İYİ Parti Meclis Grubu korona virüs salgını sürecinde yapılması gerekenlere dair Genel Reis Meral Akşener’in talimatları doğrultusunda 8 Kanun teklifi sundu.

İYİ Parti TBMM Grubu, Genel Reis Meral Akşener’in talimatları doğrultusunda salgının ekonomik etkilerinin önüne geçmek adına bir Sıra Kanun teklifleri sundu. Kanun teklileri, asgari ücretlinin vergiden muaf tutulması, haberleşme vergisinin alınmaması, TRT’ye kesilen katkı payının kaldırılması, KYK borçlarının ertelenmesi, geçiş garantisi verilen köprü ve otoyollara bir süre ödeme yapılmaması ve Sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin cezai müeyyidesinin artırılmasını gibi birçok alanı kapsıyor.

İktidarın salgınla mücadele etmede yetersiz kalması ve vatandaşa ekonomik anlamda ağır yükler binmesi nedeniyle İYİ Parti harekete geçti. Genel Reis Meral Akşener’in talimatıyla vatandaşların sorunlarını çözüme kavuşturmak, yaşamlarını kolaylaştırmak amacıyla hazırlanan Kanun teklifleri Grup Başkanvekilleri Müsavat Dervişoğlu ve Lütfü Türkan imzası ile Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunuldu.

İYİ Parti’nin Meclis Başkanlığına sunduğu Kanun teklifleri şöyle;

HAVAALANLARI, OTOYOLU VE KÖPRÜLERE SALGIN SÜRECİNDE ÖDEME YAPILMASIN

3996 numaralı bazı yatırım ve hizmetlerin Yap-İşlet-Devret modeli çerçevesinde yaptırılması hakkında kanunda değişiklik yapılmasına dair Kanun teklifinde, Halk sağlığını tehdit eden hastalıkların var olduğu şu dönemde geçiş ve yolcu garantisi verilerek yaptırılan otoyol, köprü ve havaalanlarının kullanımlarının garanti sayısına ulaşamayacağı belirtildi. Bu kapsamda yüklenici firmalara salgın sürecinde ödeme yapılmaması istenen Kanun teklifinin gerekçesinde, şunlar yer aldı;

“Korona Virüs Salgını süresince görüldüğü gibi Bütün dünyada pandemi ilan edilmiş, ülkemizde vatandaşlarımızın sokağa çıkmaları kısıtlanmıştır. Uzmanların ve yetkililerinin de beyan ettiği gibi tehlikeli salgın hastalık dönemlerinde vatandaşlarımızın sokağa çıkmamaları ve şehirlerarası seyahatten kaçınmaları hayati önem taşımaktadır. Pandemi ilan edilen ve Halk sağlığını tehdit eden hastalıkların var olduğu şu dönemde geçiş ve yolcu garantisi verilerek yaptırılan otoyol, köprü ve havaalanları kullanımlarının garanti sayısına ulaşamayacağı oldukça açıktır. “

ELEKTRİK DOĞALGAZ VE SU FATURALARI İLGİLİ BAKANLIK TARAFINDAN KARŞILANSIN VE TRT PAYI KALDIRILSIN

Covid-19 kaynaklı salgın hastalık nedeniyle abonelerin elektrik, Doğal gaz ve su tüketim bedellerinin ilgili Bakanlıklar bütçesinden karşılanarak ödenmesi, elektrik faturalarına yansıtılan TRT payı ücretinin alınmaması, elektronik haberleşme faturasını ödeyemeyen abonelerin hizmet alımının durdurulmaması amaçlanan Kanun teklifinin gerekçesinde şu ifadelere yer verildi;

“Ülkemizdeki korona virüs salgını sebebiyle yaşanan ekonomik sorunlarda vatandaşlarımız elektrik, doğalgaz, su ve elektronik haberleşme faturalarını ödemekte zorluk çekmektedirler. İçinde bulunduğumuz bu zorlu süreçte maksadıyla vatandaşlarımızın elektrik, doğalgaz, su faturalarını ödeyememesi durumunda faturaların belirli bir süre devletin bütçesi tarafından karşılanması, faturalardaki TRT payının kaldırılması ve elektronik haberleşme faturalarının ödenmemesi durumunda hizmetin durdurulmaması ve açma/kapama işlemleri için ücret alınmaması vatandaşlarımızın lehine uygulamalar olacaktır. “

KDV ORANI YÜZDE 1’E DÜŞÜLSÜN

31.12. 2020 tarihine kadar, KDV oranının söz konusu vergiye tabi her bir işlem için yüzde 1 olarak uygulanması amaçlandığı Kanun teklifinin gerekçesinde özetle şunlar yer aldı:

“Krizlerle mücadelede, toplam talebi arttırarak ekonomiyi güçlendirmeyi amaçlayan vergi indirim politikalarının etkili bir rol oynadığı bilinen bir gerçektir. Ancak maliye politikası önlemleri mutlaka doğru zamanda uygulamaya konulmalı ve mümkün olduğunca hızlı şekilde ekonomide Etki sağlayarak kısa dönemde ekonomik canlılığı arttırmayı amaçlamalıdır. Doğru zamanlanan vergi indirimlerinin ekonomik canlanma üzerinde oldukça etkili olduğu iktisatçıların da Genel kabulüdür. Bu nedenle gerek şirketlerimizi gerekse tüketicilerimizi korumak için uygulanacak tedbirlerin arasına vergi indirimleri de Dahil edilmelidir. Bu kapsamda, verilen Kanun teklifi ile 25/10/1984 Tarihli ve 3065 Sayılı Katma Kıymet Vergisi Kanununa geçici madde eklenerek işletmelerimizin canlanması, vatandaşlarımızın ise ihtiyaç duydukları mal ve hizmetlere daha uygun fiyattan ulaşabilmesi için KDV oranlarında indirim sağlanmasının uygun olacağı amaçlanmıştır. “

SAĞLIK ÇALIŞANLARINA ŞİDDETİN CEZASI ARTIRILSIN

Kasten öldürme, kasten yaralama, tehdit, hakaret ve yağma suçlarının görevini ifa etmekte olan Sağlık personeline karşı işlenmesi hâllerinin, daha ağır cezayı gerektiren hâller kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini belirten Kanun teklifinin gerekçesinde şunlar yer aldı:

“Yaşamakta olduğumuz olağanüstü Durum, Türk Ceza Kanunu’nda yer alan hükümlerin yeterince caydırıcı olmaması ve Sağlık İş mensuplarına karşı şiddeti engellemeye yönelik caydırıcı önlemler öngören Bağımsız bir yasanın bulunmuyor oluşu, bahse konu olayların yaşanmasını kaçınılmaz kılmaktadır. Bu kapsamda, Türk Ceza Kanunu’nun öngörmüş olduğu bazı suçların nitelikli halleri arasına “görevini ifa etmekte olan Sağlık İş mensuplarına karşı işlenmiş olması” halinin eklenmesi, caydırıcılık açısından ve Sağlık İş mensuplarımızın içerisinde bulunduğumuz bu olağanüstü süreçte görevlerini güvenlik kaygısı olmadan yerine getirmeleri açısından büyük Yarar sağlayacaktır.”

ASGARİ ÜCRETLİDEN GELİR VERGİSİ ALINMASIN

Gelir vergisi matrahları değiştirilerek, asgari ücretten vergi kesintisi yapılmasının önüne geçilmesi gerektiği belirtilen Kanun teklifinin gerekçesinde, özetle şunlar kaydedildi:

“ Ülkemizde yaklaşık 10 milyon çalışan geçimini asgari ücretle sağlamaktadır. Asgari ücret ise Tanım gereği 4 kişilik bir ailenin bir ay içerisinde sağlıklı beslenmelerini sağlayacak Besin maddelerinin satın alınmasına yetecek miktar olan “açlık sınırı” ile paralel ilerlemektedir. Yapılan araştırmalara göre Türkiye’de 2020 yılı için açlık sınırının 2200 TL ile 2500 TL arasında olduğu görülmektedir. 2020 yılı için belirlenen net asgari ücret ise 2324 TL’dir. 4 kişilik bir aile asgari ücretle sadece Besin ihtiyacını karşılayabilecek durumda iken; barınma, ulaşım, eğitim gibi Mecburi ihtiyaçlarını karşılayabilmesi mümkün değildir. Durum böyle iken asgari ücretlinin bir de gelir vergisi ödüyor olması sosyal devlet anlayışı ile örtüşmemektedir. Ülkemizde dolaylı vergiler sebebi ile hali hazırda vergilendirmede adaletsizliğin var olduğu bilinen bir gerçektir. Bu sebeple asgari ücret gelirinin en azından gelir vergisinden muaf tutulması hakkaniyetli olacaktır. “

KYK BORÇLARI ERTELENSİN

Yüksek Tahsil Kredi ve Vatan Hizmetleri Kanununda değişiklik yapılması hakkında Kanun teklifi ile, Tahsil ve katkı kredisi borcu olan kişilerin söz konusu borçlarının ertelenmesi amaçlanan Kanun teklifinin gerekçesinde ise şöyle denildi:

“ülkemizde birçok genç iş bulamadan okurken aldığı bu Tahsil kredisi borcunu ödemeye başlamak zorunda bırakılmaktadır. Birçok genç bir maddi kazanca erişmeden üniversite sonrası hayatına borç yüküyle başlamaktadır. Gençlerimize refah içinde yaşayacakları bir Memleket var etmek ihtiyacıyla; devlet olarak onlara yük olmamak, onlar için önlemler ve tedbirler almak zorundayız. Teklifimiz ile korona virüs salgını tehdidinden kaynaklı olarak duran ekonomik hayatın altında daha Çok maddi sıkıntı yaşamaması adına gençlerimizden Art ödemesi beklenen Tahsil kredilerinin ertelenmesi amaçlanacaktır.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ ŞARTI 450 GÜNDEN 150 GÜNE İNDİRİLSİN

İşsizlik sigortası kanununda değişiklik yapılmasına ilişkin Kanun

Teklifin de ise, koronavirüs kaynaklı zorlayıcı Neden gerekçesiyle yapılan kısa çalışma başvurularında, işçinin Nihayet üç Sene içinde ödemesi gereken 450 gün primin, 150 gün prime indirilmesi gerektiği vurgulanmış, gerekçesinde şöyle denilmiştir;

Var kanunda Covid-19 etkisiyle yapılan kısa çalışma başvurularında, Nihayet 60 gün hizmet akdine tabi olmak kaydıyla Nihayet 3 Sene içinde 450 gün prim ödemiş olması şartı aranmaktadır. Bu Durum milyonlarca işçinin Kısa Çalışma Ödeneği hakkından yararlanamamasına Neden olmaktadır. Lakin Kanun bu haliyle milyonlarca işçiyi dışarıda bırakmakta ve toplumun geniş kesiminde mağduriyete Neden olmaktadır. Bu sebeple Nihayet 3 Sene içinde 450 gün prim ödeme şartının esnetilerek 150 güne indirilmesi gerekmektedir. Covid-19 salgının çalışanlar üzerinde oluşturabileceği ekonomik daralmayı gidermek amacı ile Halk aracılığı ile gelir desteğinin sağlanması faydalı olacaktır. Ters takdirde milyonlarca vatandaşımız gelirlerinden yoksun bir şekilde bu salgınla mücadele etmek zorunda kalacak ve mağduriyetleri daha da artacaktır. “

SAĞLIK ÇALIŞANLARI ŞEHİT SAYILMALI

Dünyadaki örneklere bakıldığında, korona virüsle mücadele sırasında, hastalığa yakalanan ve ölen Sağlık İş mensupları ile karşılaşıldığı belirtilen gerekçede, şu ifadelere yer verildi:

“Ülkemizde bu kayıpların hiç yaşanmamasını temenni etmekle birlikte, bahse konu Sağlık mensuplarının ifa ettikleri görevin kutsallığı göz ardı edilmemelidir. Bu kapsamda, gerek icra edilen vazifenin öneminin ve kutsallığının tespiti gerekse de gerçekleşmesi halinde Halk sağlığını tehdit eden salgın hastalıklarla mücadele esnasında hayatını kaybeden Sağlık İş mensuplarının ‘şehit’ olarak addedilmeleri ile kendilerinin ve yakınlarının kanunen şehitlik makamına atfedilmiş hükümler uyarınca işlem görmeleri amaçlanmaktadır.”

Zenpara Youtube Kanalına Abone Olun.

____________________________________________________________

Söz konusu içerik birtakım alıntılar içermektedir. Eğer içerikle ilgili herhangi bir telif veya imtiyaz talebiniz bulunuyorsa sayfa altında bulunan yorum bölümünden veya iletişim sayfasındaki araçlar ile iletişime geçebilirsiniz.

Zenpara – Para ve Forex Konularında Güvenilir Kaynak.

Zenpara.com hiçbir yatırım tavsiyesi sunmaz, kişileri maddi ve manevi konularda yönlendirmez, yalnızca Genel bilgi verir.

Zenpara, saygı ve sevgilerimizle.

Zenpara hakkında 850 makale
Zenpara Araştırma Grubu, ekonomi, finans ve birçok parasal konuda istatistikleri değerlendirerek analizler gerçekleştirir ve bunları yazıya dökerek paylaşır. Para ile ilgili birçok konu araştırma konusu olabilir. Zenpara.com ekibi yalnızca bilgilendirme amacıyla içerik üretir, yatırım tavsiyesi vermez.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*