HTY Efe ÇELİK KAPI MERMER PAZARLAMA Dışalım Dışsatım SANAYİ ve TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Konkordato ilanı

HTY Efe ÇELİK KAPI MERMER PAZARLAMA Dışalım Dışsatım SANAYİ ve TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Konkordato İlanı

Konkordato ilanları bölümümüzde ülkemizizn ekonomik gidişatına paralel olarak yakın zamanda konkordato koruma tedbiri ve kararı almış firmaları güncel olarak sizlere sunuyoruz.

Adi / SOYADI / UNVANI: HTY Efe ÇELİK KAPI MERMER PAZARLAMA Dışalım Dışsatım SANAYİ ve TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

VERGİ NUMARASI / VERGİ DAİRESİ: 0900267792 / 23 TEMMUZ VERGİ DAİRESİ / HATAY

TİCARET SİCİL NUMARASI / KAYIT YERİ: 12681 / ANTAKYA / HATAY

DOSYA Esas NO: 2018/861

Duyuru METNİ

HTY Efe ÇELİK KAPI MERMER PAZARLAMA Dışalım Dışsatım SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

KONKORDATO KOMİSER HEYETİ
ALACAKLILARI ALACAKLARINI BİLDİRMEYE Çağrı

Hatay 3 Asliye Hukuk Mahkemesi. (Ticaret Mahkemesi Sıfatıyla) 2018/861 Esas sayılı dava dosyasında “HTY Efe Çelik Kapı Mermer Pazarlama Dışalım Dışsatım Endüstri Ve Ticaret Limited Şirketi’ne 11.10.2018 tarihinden itibaren 3 ay süreyle geçici mühlet vermiş olup 08.01.2019 tarihinde geçici mühletin 2 ay süreyle uzatılmasına ve akabinde 07.03.2019 tarihinde garanti mühlet kararı vermiş ve Konkordato Komiser heyeti olarak SMMM Sefa Düzce ve İcra İflas Bilirkişisi İbiş Sert’i görevlendirmiştir. 2004 sayılı İİK’nun 299.maddesi gereğince alacaklıların Duyuru tarihinden itibaren ONBEŞ İŞ GÜN içerisinde alacaklarını bildirmeleri zorunludur. Adresi belli olan Alacaklılara da ayrıca bilgi mahiyetli iadeli taahhütlü olarak ilan metni gönderilecek olup; işbu alacaklıların da alacaklarını bildirmesi için 15 günlük süre Tekrar Duyuru tarihinden itibaren başlamış olacaktır.
Bu kapsamda;

1.-Kaydedilmesi istenen muaccel, müeccel, rehinli, imtiyazlı veya geciktirici koşula bağlı alacakların dayandığı hukuki nedenin ne olduğu,
2.-Alacağın miktarı ile rehinli alacaklar Dış olmak üzere garanti mühletin verildiği Vakit olan 05.03.2019 tarihine kadar hangi oranda ne miktar işlemiş faiz olduğu ve bu konudaki hesap tablosu,
3.-Alacağın paradan başka bir şey olması halinde para olarak değerinin ne olduğu,
4.-Alacağı tevsik ve ispat eden belgelerin aslı veya tasdikli suretlerinin ibraz edilmesi gerekmektedir.
Onbeş günlük kayıt süresi içinde komiserliğe kayıt yaptırmayan alacaklılar (alacakları borçlu şirketin ayrıntılı bilançosunda yazılı olmadığı taktirde) konkordato projesinin müzakerelerine katılamayacak ve Oy kullanma hakkına sahip olamayacaklardır.

Alacağı bulunan alacaklıların, yukarıda 4 bent halinde sıralanan belgelerini noter tasdikli imza sirküleri veya vekaletname ile birlikte konkordato komiser heyetimiz adına ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde Ürgen Paşa Mah. Atatürk Cad. RS1 Apt. No:83 Kat.1 Daire 2 Antakya/Hatay adresinde komiser heyetimiz üyesi SMMM Sefa Düzce’nin çalışma adresine iadeli taahhütlü veya kargo yoluyla yazılı olarak veya aynı süre içerisinde aynı adrese hafta içi 09.30 – 17.30 saatleri arasında bizzat veya (vekaletname, imza sirküleri sunmak suretiyle) vekili veya temsilcisi ile gelmek suretiyle, komiserlikçe tutulan evrak kayıt defterinden evrak kayıt numarası alarak alacaklarını bildirmeleri İİK.nun 299. maddesi uyarınca Duyuru olunur.

KONKORDATO KOMİSER HEYETİ

SEFA DÜZCE İBİŞ SERT
S.M.Mali Müşavir İcra İflas Bilirkişisi

Duyuru ADRESİ: https://www.ilan.gov.tr/detay-iflas-hukuku-davalari-iik-konkordato-ve-muhlet-iik-288inci-md-konkordato-komiserliginden-alacaklilara-Çağrı-740690.html


HTY Efe ÇELİK KAPI MERMER PAZARLAMA Dışalım Dışsatım SANAYİ ve TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Konkordato ilan etti.

Unutmayın, konkordato geçici bir koruma tedbiridir. Konkordato, iflas ve iflas erteleme tamamen farklı kavramlar ve tanımlardır. Konkordato alan firmalar ekonomik sebeplerden Dolayı geçici olarak koruma tedbiri alırlar ve konkordato ilanı iflas yada firmanın batması anlamına kesinlikle gelmemektedir.

Zenpara – Para ve Forex Konularında Güvenilir Kaynak.

Zenpara.com hiçbir yatırım tavsiyesi sunmaz, kişileri maddi ve manevi konularda yönlendirmez, yalnızca Genel bilgi verir.

Zenpara, saygı ve sevgilerimizle.

Zenpara hakkında 1643 makale
Zenpara Araştırma Grubu, ekonomi, finans ve birçok parasal konuda istatistikleri değerlendirerek analizler gerçekleştirir ve bunları yazıya dökerek paylaşır. Para ile ilgili birçok konu araştırma konusu olabilir. Zenpara.com ekibi yalnızca bilgilendirme amacıyla içerik üretir, yatırım tavsiyesi vermez.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*