HITECH TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Konkordato ilanı

HITECH TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Konkordato İlanı

Konkordato ilanları bölümümüzde ülkemizizn ekonomik gidişatına paralel olarak yakın zamanda konkordato koruma tedbiri ve kararı almış firmaları güncel olarak sizlere sunuyoruz.

Adi / SOYADI / UNVANI: HITECH TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

VERGİ NUMARASI / VERGİ DAİRESİ: .

TİCARET SİCİL NUMARASI / KAYIT YERİ: 557448-0 / İSTANBUL

DOSYA Esas NO: 2018/1064

Duyuru METNİ

ALACAKLILAR TOPLANTISI Çağrı İLANI
HITECH TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
KONKORDATO KOMİSERLİĞİ’ NDEN

         (Bakırköy 3. Asliye Ticaret Mahkemesinin 2018/1064 E. Sayılı Dosyası)

Bakırköy 3. Asliye Ticaret Mahkemesinin 2018/1064 E. sayılı dosyasında yürütülmekte olan konkordato yargılamasında 04.04.2019 tarihinden itibaren, borçlu  Hıtech Tekstil Endüstri Ve Ticaret Limited Şirketi hakkında bir Sene süreyle garanti mühlet kararı verilmiştir. Bu süreç içerisinde İİK m.299 gereğince, alacaklıları alacaklarını bildirmeye davete ilişkin ilanın yapılması için karar alınmış olup, buna ilişkin karar ile ilgili ilanlar yayınlanmıştır. garanti mühlet kararı ile birlikte konkordato komiseri olarak Selma Kara, Dr. Mehmet Şahin Akkaya ve Mustafa Kınacı’dan oluşan heyetimiz, İİK madde 299 uyarınca alacaklılara alacaklarını bildirmeleri için Çağrı gerçekleştirmiş, alacak kayıtlarının tamamlanmasından sonra İİK madde 300 uyarınca alacak kayıtları hakkında borçlunun beyanını almış, alacak kayıtları üzerinde tahkikatını tamamlamış ve İİK madde 290/2-a uyarınca konkordato projesinin tamamlanmasına katkıda bulunulmuş olup, borçlu tarafından konkordato projesinin nihai halinin sunulmasını sağlamıştır.

Bütün bu işlemler neticesinde, alacaklılar toplantısı yapılabilmesi için gerekli Bütün işlemler tamamlanmış olduğundan;

1- Komiser Heyetimizce İİK madde 301 uyarınca 04.12.2020 günü saat 11:00 – 13:00 saatleri arasında OSB Mah. Menekşe Cad. No.12 K.1 Beylikdüzü/İstanbul adresinde borçlunun konkordato teklifi müzakere edilmek üzere alacaklılar toplantısı yapılmasına karar verilmiştir. İİK madde 301 gereğince, alacaklıların alacaklılar toplantısından önceki yedi gün içinde Komiserliğimiz uhdesinde bulunan belgeleri Darülaceze Cad. Demirkaya İş Merkezi Kat:3 No:11/5 34382 Şişli/İstanbul adresinde mesai saatleri içerisinde inceleyebilecekleri, alacaklıların yukarıda belirtilen gün ve yerde gerçekleştirilecek toplantıya katılabilecekleri, (toplantıya bizzat katılacakların yanında kimlik aslı ve fotokopisi (tüzel kişilerde ise imza sirküleri aslı ve fotokopisi, yetki belgesi vs., vekaleten Oy kullanacaklarda HMK 74’e göre düzenlenmiş Hususi yetki içeren vekaletname) bulundurmaları gerektiği,

2- İİK m.302/VII gereği, toplantıya katılamayacak olan alacaklılar, toplantı gününü takip eden yedi (7) gün içerisinde de oylarını kullanabileceklerdir. Bu iltihak süresi içerisinde alacaklıların revize konkordato projesine ilişkin kabul/ret beyanlarını Darülaceze Cad. Demirkaya İş Merkezi Kat:3 No:11/5 34382 Şişli/İstanbul adresinde mesai saatleri içerisinde bildirebilecekleri (beyanda bulunacakların yanında kimlik aslı ve fotokopisi, tüzel kişilerde ise imza sirküleri aslı ve fotokopisi, yetki belgesi vs., vekaleten Oy kullanacaklarda HMK 74’e göre düzenlenmiş Hususi yetki içeren vekaletname), bu süre içinde konkordatonun kabulü yönünde Oy kullanmayan alacaklının, ret oyu vermiş sayılacağı, Duyuru OLUNUR.

Konkordato KomiseriKonkordato KomiseriKonkordato Komiseri
Mustafa KınacıSelma KaraDr. Mehmet Şahin Akkaya
Mali MüşavirHukukçuTekstil Yüksek Mühendisi

Duyuru ADRESİ: https://www.ilan.gov.tr/ilan/699374/iflas-hukuku-davalari/konkordato-ve-muhlet-iik-288inci-md-/alacaklilar-toplantisi-Çağrı-ilani-


HITECH TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Konkordato ilan etti.

Unutmayın, konkordato geçici bir koruma tedbiridir. Konkordato, iflas ve iflas erteleme tamamen farklı kavramlar ve tanımlardır. Konkordato alan firmalar ekonomik sebeplerden Dolayı geçici olarak koruma tedbiri alırlar ve konkordato ilanı iflas yada firmanın batması anlamına kesinlikle gelmemektedir.

Zenpara – Para ve Forex Konularında Güvenilir Kaynak.

Zenpara.com hiçbir yatırım tavsiyesi sunmaz, kişileri maddi ve manevi konularda yönlendirmez, yalnızca Genel bilgi verir.

Zenpara, saygı ve sevgilerimizle.

Zenpara hakkında 1455 makale
Zenpara Araştırma Grubu, ekonomi, finans ve birçok parasal konuda istatistikleri değerlendirerek analizler gerçekleştirir ve bunları yazıya dökerek paylaşır. Para ile ilgili birçok konu araştırma konusu olabilir. Zenpara.com ekibi yalnızca bilgilendirme amacıyla içerik üretir, yatırım tavsiyesi vermez.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*