HARUN TOLU | Konkordato Takip Konkordato ilanı

HARUN TOLU | Konkordato Takip Konkordato İlanı

Konkordato ilanları bölümümüzde ülkemizizn ekonomik gidişatına paralel olarak yakın zamanda konkordato koruma tedbiri ve kararı almış firmaları güncel olarak sizlere sunuyoruz.

Adi / SOYADI / UNVANI: HARUN TOLU

VERGİ NUMARASI / VERGİ DAİRESİ: BİREYSEL

TİCARET SİCİL NUMARASI / KAYIT YERİ: BİREYSEL

DOSYA Esas NO: 2018/102

Duyuru METNİ

T.C.
ÇAYIRALAN
ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

(ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ SIFATIYLA)
Sayı : 2018/102 Esas
Duyuru

Davacı”TOLU AKARYAKIT YAPI İNŞAAT NAKLİYAT PETROL ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ve HARUN TOLU ( TC KİMLİK NO: 61522392135 )” tarafından HASIMSIZ olarak Mahkememize açılan Adi Konkordato davası nedeniyle;
Boğazlıyan Ticaret Sicil Müdürlüğü’nün 313/Merkez sicil numarasında kayıtlı TOLU AKARYAKIT YAPI İNŞAAT NAKLİYAT PETROL ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’ne ve 61522392135 TC kimlik numaralı HARUN TOLU’ya 15/03/2019 tarihinden itibaren başlamak üzere 1(BİR)Sene süre ile garanti mühlet verilmiş, söz konusu garanti mühlet süresi 09.08.2020 tarihine kadar uzatılmış olup,
Konkordato komiserince 10.08.2020 tarihinde 2004 sayılı İİK.’ nın 305. Maddesi gereğince konkordatonun tasdiki için gerekli şartları inceleyen raporun dosyaya sunulmuş olduğu anlaşılmakla;
1-Konkordato komiserince 10.08.2020 tarihinde 2004 sayılı İİK.’ nın 305. Maddesi gereğince konkordatonun tasdiki için gerekli şartları inceleyen raporun dosyaya sunulmuş olduğu anlaşılmakla ilgili raporun davacı ve müdahil taraflara tebliğine, rapora 2 haftalık süre içerisinde itiraz edilmediği takdirde itiraz etme hakkından vazgeçilmiş sayılacağı hususunun ihtarına,
2-Davacı şirketin İİK’ nın 297. Maddesinin ikinci fıkrasındaki haller de Dahil olmak üzere, malvarlıklarının muhafazası için Bütün tedbirlerin alınmasına,10.08.2020 tarihli duruşma tutanağının Ara kararı ile verilen tedbirlerin bu süre içerisinde aynen devamına,
3-Komiser Osman Seyfi’ nin görevinin bu süre içerisinde aynen devamına,
4-Dosya kapsamı dikkate alındığın rapordaki eksikliklerin tamamlandığı ancak tebliğ edilmediği, bu hali ile itiraz hakları da göz önüne alındığında borçlu hakkında garanti mühlet süresinin dolduğu 09.08.2020 tarihinden itibaren 33 gün süre ile, 11.09.2020 tarihine kadar garanti mühlet hükümlerinin uygulanmasına devam edilmek sureti ile sürenin UZATILMASINA,
5-Mahkememizce verilen konkordato garanti mühletin uzatılmasına ilişkin kararının İİK’nın 289/Nihayet maddesi yollamasıyla aynı Kanun’un 288 nci madde hükmü gereğince ticaret sicili gazetesinde ve Basın-ilân Kurumunun resmî ilân portalında ilân OLUNMASINA,
6-Konkordato komiserinin gerekçeli raporunu ve dosyayı mahkememize teslim ettikleri anlaşıldığından mahkememizce Onay yargılaması için duruşma günü tayin etme zorunluluğu nedeniyle Onay yargılamasına ilişkin duruşmanın 11.09.2020 günü saat:14.00′ de mahkememiz duruşma salonunda yapılacağı, İİK’ nıın 304. Maddesi gereğince itiraz edenlerin, itiraz sebeplerini duruşma gününden en az 3 gün Evvel yazılı olarak bildirmek kaydıyla duruşmada hazır bulunabilecekleri hususu, 7101 sayılı Kanunla değişik İİK’nın 288/2 maddesi uyarınca ilgililere ilanen duyurulur.10/08/2020

Duyuru ADRESİ: https://www.ilan.gov.tr/detay-iflas-hukuku-davalari-iik-konkordato-ve-muhlet-iik-288inci-md-konkordato-davasi-durusma-gununun-ilanen-tebligi-830905.html


HARUN TOLU | Konkordato Takip Konkordato ilan etti.

Unutmayın, konkordato geçici bir koruma tedbiridir. Konkordato, iflas ve iflas erteleme tamamen farklı kavramlar ve tanımlardır. Konkordato alan firmalar ekonomik sebeplerden Dolayı geçici olarak koruma tedbiri alırlar ve konkordato ilanı iflas yada firmanın batması anlamına kesinlikle gelmemektedir.

Zenpara – Para ve Forex Konularında Güvenilir Kaynak.

Zenpara.com hiçbir yatırım tavsiyesi sunmaz, kişileri maddi ve manevi konularda yönlendirmez, yalnızca Genel bilgi verir.

Zenpara, saygı ve sevgilerimizle.

Zenpara hakkında 969 makale
Zenpara Araştırma Grubu, ekonomi, finans ve birçok parasal konuda istatistikleri değerlendirerek analizler gerçekleştirir ve bunları yazıya dökerek paylaşır. Para ile ilgili birçok konu araştırma konusu olabilir. Zenpara.com ekibi yalnızca bilgilendirme amacıyla içerik üretir, yatırım tavsiyesi vermez.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*