FİLTRON SU TEKNOLOJİLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Konkordato ilanı

FİLTRON SU TEKNOLOJİLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Konkordato İlanı

Konkordato ilanları bölümümüzde ülkemizizn ekonomik gidişatına paralel olarak yakın zamanda konkordato koruma tedbiri ve kararı almış firmaları güncel olarak sizlere sunuyoruz.

Adi / SOYADI / UNVANI: FİLTRON SU TEKNOLOJİLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

VERGİ NUMARASI / VERGİ DAİRESİ: 3880701980 / SELÇUK VERGİ DAİRESİ / KONYA

TİCARET SİCİL NUMARASI / KAYIT YERİ: 43303 / KONYA

DOSYA Esas NO: 2019/559

Duyuru METNİ

T.C.
KONYA 3. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINDAN

Esas NO: 2019/559
KARAR NO: 2020/713

Mahkememizin 16/10/2020 gün ve 2019/559 E. 2020/713 K. sayılı ilamı ile ;
“1-Davacının davasının KABULÜ ile Konya Ticaret Sicil Müdürlüğü’nün 43303 sicil numarasında kayıtlı FİLTRON SU TEKNOLOJİLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’nin (revize edilmiş haliyle) KONKORDATO PROJESİNİN TASDİKİNE,
2-Onay edilen Konkordato Projesi gereğince;
a) Kayıt altına alınmış Adi alacak niteliğindeki ve konkordato komiserinin 15/10/2020 tarihli ek raporuna ekli Tablo- 1 listesindeki anapara borçlarının tamamının bu listede yazıldığı şekilde (01/12/2020 tarihinden itibaren ilk 12 ay ödemesiz, 01/12/2021 tarihinden itibaren ödenmeye başlanmak üzere 36 ay eşit taksitler halinde) davacı tarafından ÖDENMESİNE,
b) Konkordatodan etkilenen (Adi) alacaklıların, Adi alacaklarının anapara kısımları Dış, faiz ve Başka bütün ferilerinden feragat etmiş sayılmalarına,
c) Konkordato komiserinin 15/10/2020 tarihli ek raporu ekli bu ödeme planının, bütün alacaklılar tarafından Uyap’tan temin edilebileceği gibi, istenildiğinde Mahkememizden de harçsız olarak bir suret alınabileceğine,
d) Konkordato komiserinin 15/10/2020 tarihli ek raporuna ekli Tablo-1’de yer alan alacaklılardan Yapı ve Kredi Bankası Aş. İle ING Bank Aş.’nin kefaletten doğan alacakları bu listeye göre ödenirken, bu kefalete ilişkin borcun asıl borçlusu olan Heray Banyo Kazanları Güneş Enerjisi ve Sulama Sistemleri San.Tic.Ltd.Şti.’nin bu iki bankaya Konya 1. Asliye Ticaret Mahkemesinin 2019/600 Es.sayılı konkordato davasında Onay edilen konkordato projesindeki borcu ile tahsilde tekerrür olmamak kaydıyla davacı tarafından ödenmesine,
3-Konkordatonun tasdiki kararının, gerekçeli kararın kesinleşmesi beklenmeksizin, 2004 s. İİK’nin 308/c maddesi gereğince Hemen (16/10/2020 tarihi itibariyle) bağlayıcı hale gelmesine,
4-Geçici ve garanti mühletin etkilerinin, Kanun’daki istisnalar saklı kalmak kaydıyla konkordatonun bağlayıcı hale geldiği 16/10/2020 tarihine kadar devam etmesine,
5-Konkordato komiseri Mustafa Eyyup ÖZBAY’ın görevinin (kararın kesinleşmesi beklenmeksizin) karar tarihi itibariyle (16/10/2020) Nihayet bulmasına,” karar verilmiştir.
Davacı şirketten alacaklı olanların, konkordatonun tasdikine ilişkin bu hüküm özetinin ilanından (yayınlanmasından) itibaren (10) gün içerisinde, ilgili BAM Hukuk Dairesi Başkanlığına sunulmak üzere Mahkememize verilecek dilekçe ile istinaf yoluna başvurabilecekleri Duyuru OLUNUR.

Duyuru ADRESİ: https://www.ilan.gov.tr/ilan/686789/iflas-hukuku-davalari/konkordato-ve-muhlet-iik-288inci-md-/konkordato-projesinin-tasdikine-iliskin-mahkeme-karari


FİLTRON SU TEKNOLOJİLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Konkordato ilan etti.

Unutmayın, konkordato geçici bir koruma tedbiridir. Konkordato, iflas ve iflas erteleme tamamen farklı kavramlar ve tanımlardır. Konkordato alan firmalar ekonomik sebeplerden Dolayı geçici olarak koruma tedbiri alırlar ve konkordato ilanı iflas yada firmanın batması anlamına kesinlikle gelmemektedir.

Zenpara – Para ve Forex Konularında Güvenilir Kaynak.

Zenpara.com hiçbir yatırım tavsiyesi sunmaz, kişileri maddi ve manevi konularda yönlendirmez, yalnızca Genel bilgi verir.

Zenpara, saygı ve sevgilerimizle.

Zenpara hakkında 2451 makale
Zenpara Araştırma Grubu, ekonomi, finans ve birçok parasal konuda istatistikleri değerlendirerek analizler gerçekleştirir ve bunları yazıya dökerek paylaşır. Para ile ilgili birçok konu araştırma konusu olabilir. Zenpara.com ekibi yalnızca bilgilendirme amacıyla içerik üretir, yatırım tavsiyesi vermez.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*