FENER ÇELİK İSKELE ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Konkordato ilanı

FENER ÇELİK İSKELE ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Konkordato İlanı

Konkordato ilanları bölümümüzde ülkemizizn ekonomik gidişatına paralel olarak yakın zamanda konkordato koruma tedbiri ve kararı almış firmaları güncel olarak sizlere sunuyoruz.

Adi / SOYADI / UNVANI: FENER ÇELİK İSKELE ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

VERGİ NUMARASI / VERGİ DAİRESİ: MERSİS 0033042519200010

TİCARET SİCİL NUMARASI / KAYIT YERİ: 74485 / BURSA

DOSYA Esas NO: 2019/141

Duyuru METNİ

ALACAKLILARI ALACAKLARINI BİLDİRMEYE Çağrı

  1. FENER ÇELİK İSKELE ÜRETİM SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

  2.  FENER İSKELE SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ.

KONKORDATO KOMİSERLİĞİNDEN
(Bursa 1.Asliye Ticaret Mahkemesi Başkanlığı 2019/141 E. Sayılı Dosyası)

“ Üçevler  Mah. Ahıska  Cad. Şahin Sk.No:7/1 NİLÜFER BURSA” adresinde Etkinlik gösteren 1- FENER ÇELİK İSKELE ÜRETİM SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. 2- FENER İSKELE SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ.  ’nin Bursa 1.Asliye Ticaret Mahkemesi Başkanlığı 2019/141 E. sayılı dosyasında 22/02/2019 tarihinden başlamak üzere geçici mühlet kararıyla birlikte, konkordato geçici komiseri olarak Atilla Aksu’ nun görevlendirildiği, 09/07/2019 tarihinden itibaren 1- FENER ÇELİK İSKELE ÜRETİM SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. 2- FENER İSKELE SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ.’ nin 1 Sene süre ile garanti süre verilerek konkordato komiseri Atilla Aksu’nun görevinin devamına hükmedilmiştir,
Yukarıda unvanı yazılı şirketten alacaklı olanların, alacaklarının dayanaklarını (sözleşme, temlikname, fatura, irsaliye, mutabakat mektubu, hesap ekstresi, senet vs.) gösteren belgelerin aslı veya onaylı suretlerini, İcra ve İflas Kanununun 299. maddesi gereğince Duyuru tarihinden itibaren 15 gün içerisinde konkordato komiseri Atilla Aksu’nun  Konak Mah. Lefkoşe Cad. Bilgi Plaza No: 14 Kat: 7 Nilüfer/ Bursa adresine tatil günleri Dış 09:00-12:00 13:00-17:00 saatleri arasında BİZZAT (gerçek kişilerde kimlik fotokopisi, tüzel kişilerde noter onaylı imza sirküleri fotokopisi ile) veya alacaklı tüzel kişiler yönünden noter onaylı imza sirküleri suretiyle birlikte TEMSİLCİLERİ ya da tüzel kişiler yönünden noter onaylı vekaletname suretiyle birlikte VEKİLLERİ aracılığıyla başvurmak veyahut da İADELİ TAAHHÜTLÜ POSTA yoluyla göndermek suretiyle alacaklarını kayıt ettirmeleri gerektiği,
Ters takdirde bildirimde bulunmayan alacaklıların, alacakları borçlu bilançosunda kayıtlı değilse, konkordato projesinin müzakerelerine kabul edilemeyeceği,
İadeli taahhütlü posta yoluyla yapılan başvurularda, gönderilen belgenin içeriğini ispat yükünün gönderene ait olduğu gibi, ilan süresi geçtikten sonra komiserliğimize ulaşan postaların dikkate alınmayacağı ve başvurunun süresinde olup olmadığının tespitinde bu Çağrı yazımızın tarihi değil, aynı konuda Basın Duyuru Kurumu Resmi Duyuru Portalında yapılacak olan İLANIN Esas alınacağı,
Alacak kaydı sırasında, 22/02/2019 (geçici mühlet tarihi) tarihinden Evvel ve (varsa) mühletten sonra doğan alacak (Kanunun imkân tanıdığı alacaklılar bakımından, işleyen faiz tutarının ayrıca belirtilmesi suretiyle) tutarlarının, yabancı para alacaklılarında, alacak bildirimi yapıldığı tarihteki T.C. Merkez Bankası efektif satış kuru üzerinden Türk Lirası karşılığının, alacağın paradan başka bir şey olması halinde, bildirim tarihindeki para olarak değerinin gösterildiği, inceleme ve denetime elverişli hesap dökümünün sunulmasının Mecburi olduğu, ayrıca alacağın toplam miktarını (Anne para ve Işık’ileri ayrı ayrı gösterilecek şekilde), vadesini, çekişmeli olup olmadığını, geciktirici koşula bağlı olup olmadığını, imtiyazlı, rehinli veya Adi alacak olup olmadığını bildirmeleri, faiz işletilmiş ise hesaplama tablosunda da açıkça gösterecek ve açıklayacak şekilde, dayanak evraklarının onaylı sureti ile birlikte ıslak imzalı olarak (fiziken) teslim etmeleri veya göndermelerinin gerektiği,
İİK m.299 f.1 c.2 gereğince ilan metninin bir örneğinin adresi belli olan alacaklılara taahhütlü posta ile gönderileceği ancak bu alacaklılar bakımından da 15 günlük sürenin Tekrar işbu Duyuru tarihinden itibaren başlayacağı, ilan olunur.03.11.2020                                                                                                                                                                                                                                                                         ATİLLA AKSU
Konkordato Komiseri

ADRES: Konak Mah. Lefkoşe Cad. Bilgi Plaza
No: 14 Kat: 7 Nilüfer BURSA
E-mail :[email protected]
Gsm : 0532 272 89 72

Duyuru ADRESİ: https://www.ilan.gov.tr/ilan/691373/iflas-hukuku-davalari/konkordato-ve-muhlet-iik-288inci-md-/konkordato-komiserliginden-alacaklilara-cagri


FENER ÇELİK İSKELE ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Konkordato ilan etti.

Unutmayın, konkordato geçici bir koruma tedbiridir. Konkordato, iflas ve iflas erteleme tamamen farklı kavramlar ve tanımlardır. Konkordato alan firmalar ekonomik sebeplerden Dolayı geçici olarak koruma tedbiri alırlar ve konkordato ilanı iflas yada firmanın batması anlamına kesinlikle gelmemektedir.

Zenpara – Para ve Forex Konularında Güvenilir Kaynak.

Zenpara.com hiçbir yatırım tavsiyesi sunmaz, kişileri maddi ve manevi konularda yönlendirmez, yalnızca Genel bilgi verir.

Zenpara, saygı ve sevgilerimizle.

Zenpara hakkında 2451 makale
Zenpara Araştırma Grubu, ekonomi, finans ve birçok parasal konuda istatistikleri değerlendirerek analizler gerçekleştirir ve bunları yazıya dökerek paylaşır. Para ile ilgili birçok konu araştırma konusu olabilir. Zenpara.com ekibi yalnızca bilgilendirme amacıyla içerik üretir, yatırım tavsiyesi vermez.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*