ESP MADENCİLİK TAAHHÜT İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Konkordato ilanı

ESP MADENCİLİK TAAHHÜT İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Konkordato İlanı

Konkordato ilanları bölümümüzde ülkemizizn ekonomik gidişatına paralel olarak yakın zamanda konkordato koruma tedbiri ve kararı almış firmaları güncel olarak sizlere sunuyoruz.

Adi / SOYADI / UNVANI: ESP MADENCİLİK TAAHHÜT İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

VERGİ NUMARASI / VERGİ DAİRESİ: 3800585227 / ÜSKÜDAR VERGİ DAİRESİ / İSTANBUL

TİCARET SİCİL NUMARASI / KAYIT YERİ: 126155-5 / İSTANBUL

DOSYA Esas NO: 2020/113

Duyuru METNİ

     (İstanbul Anadolu 2. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin 2020/113 E. sayılı dosyası)

ESP Madencilik Taahhüt İnşaat Endüstri ve Ticaret A.Ş.

Konkordato Komiserliği’nden
Alacaklıları Alacaklarını Bildirmeye Çağrı İlanı (İİK m. 299)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü’nün 126155-5 sicil numarasına kayıtlı ESP Madencilik Taahhüt İnşaat Endüstri ve Ticaret A.Ş.’ne İstanbul Anadolu 2. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin 2020/113 E. sayılı dosyasından 04.09.2020 tarihinden başlamak üzere bir Sene süreyle konkordato garanti mühleti verilmiş, Prof. Dr. Atilla UYANIK, SMMM Metin DENİZ ve Dr. Öğr. Üyesi Evren KILIÇOĞLU konkordato komiserleri olarak atanmış olup, konkordato komiser heyetimiz tarafından yürütülen konkordato işlemleri kapsamında,

1-  İcra ve İflas Kanunu’nun 299. maddesi gereğince, yukarıda ismi yazılı konkordato borçlusundan alacaklı olanların, bu Duyuru tarihinden itibaren 15 gün içinde alacaklarını  Eğitim Mah., Fahrettin Kerim Gökay Cad., Poyraz Sk. No.: 3, Ertogay İş Merkezi Kat 8 Daire 25, Kadıköy/İstanbul adresine, tatil günleri Dış 09:30 – 12:00 ve 13:30-17:00 saatleri arasında, alacak talebinin sebebini açıklayan bir dilekçeyle ve ekinde alacağın dayanağı olan belgelerin aslı veya onaylı suretlerini sunmak suretiyle bizzat (gerçek kişiler için kimlik fotokopisi, tüzel kişiler için noter onaylı imza sirküleri fotokopisi ile) veya vekilleri aracılığıyla bildirerek kayıt yaptırabilecekleri, vekil vasıtasıyla alacak kaydı yaptıracakların, Avukatlık Kanunu’nun 35. maddesi gereğince yalnızca avukatla temsil edilebileceği,

2- Alacak kaydı sırasında, 12.03.2020 geçici mühlet tarihinden Evvel ve varsa mühletten sonra doğan alacaklar ayrı ayrı gösterilmek suretiyle tutarlarının; yabancı para alacaklarında, alacak bildiriminin yapıldığı tarihteki T.C. Merkez Bankası efektif satış kuru üzerinden Türk Lirası karşılığının; alacağın paradan başka bir şey olması halinde ise bildirim tarihindeki para olarak değerinin gösterildiği inceleme ve denetime elverişli hesap dökümünün sunulmasının Mecburi olduğu,

3-  İİK m. 299 f. 1 c. 2 gereğince ilan metninin örneğinin adresi belli olan alacaklılara iadeli taahhütlü posta ile gönderileceği,  ancak bu alacaklılar bakımından da 15 günlük alacak bildirim süresinin Tekrar işbu Duyuru tarihinden itibaren başlayacağı,

4- Alacaklarını bildirmeyen alacaklıların, bilançoda kayıtlı olmadıkça konkordato projesinin müzakerelerine kabul edilmeyecekleri,

ilan olunur.
KONKORDATO  KOMİSERLERİ

     Prof. Dr. Atilla UYANIK      SMMM Metin DENİZ       Dr. Öğr. Üy.  Evren KILIÇOĞL

Duyuru ADRESİ: https://www.ilan.gov.tr/ilan/700591/iflas-hukuku-davalari/konkordato-ve-muhlet-iik-288inci-md-/konkordato-komiserliginden-alacaklilari-alacaklarini-bildirmeye-Çağrı-ilani-


ESP MADENCİLİK TAAHHÜT İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Konkordato ilan etti.

Unutmayın, konkordato geçici bir koruma tedbiridir. Konkordato, iflas ve iflas erteleme tamamen farklı kavramlar ve tanımlardır. Konkordato alan firmalar ekonomik sebeplerden Dolayı geçici olarak koruma tedbiri alırlar ve konkordato ilanı iflas yada firmanın batması anlamına kesinlikle gelmemektedir.

Zenpara – Para ve Forex Konularında Güvenilir Kaynak.

Zenpara.com hiçbir yatırım tavsiyesi sunmaz, kişileri maddi ve manevi konularda yönlendirmez, yalnızca Genel bilgi verir.

Zenpara, saygı ve sevgilerimizle.

Zenpara hakkında 2451 makale
Zenpara Araştırma Grubu, ekonomi, finans ve birçok parasal konuda istatistikleri değerlendirerek analizler gerçekleştirir ve bunları yazıya dökerek paylaşır. Para ile ilgili birçok konu araştırma konusu olabilir. Zenpara.com ekibi yalnızca bilgilendirme amacıyla içerik üretir, yatırım tavsiyesi vermez.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*