Ekonomi Nedir? Çeşitleri Nelerdir?

Ekonomi Nedir Ne Anlama Gelir Kısa Tanımı
Ekonomi Nedir Ne Anlama Gelir Kısa Tanımı

Ekonomi kısa anlamıyla para piyasalarını oluşturan, arz ve talep ilişkileriyle üretim ve tüketimin etkileşimi sonucu ortaya çıkan çok geniş bir kavramdır. Bu yüzden ekonomi nedir sorusunun cevabı için birtakım ekonomi terimlerini tanımlamak gerekir.

Ekonomi kavramı tanımsal olarak birçok farklı alanda kullanılabilir. Ekonomi çeşitleri üzerinden ekonomi kavramını tanımlama daha doğru olacaktır.

Ekonomi Çeşitleri Nelerdir?

Ekonomi kavramının açıklanması ekonomi çeşitlerinin tanımlanmasıyla mümkündür. Ekonomi çeşitleri :

  • Geleneksel Ekonomi
  • Küresel Ekonomi
  • Karışık Ekonomi

Geleneksel Ekonomi Nedir?

Geleneksel Ekonomi Tanımı : Geleneksel bir ekonomi, gelenek ve göreneklerin, ticaret ve ticaretin gerçekleştirilme şeklini oluşturan baskın unsurlar olduğu temel bir ekonomik sistemdir. Temelde sosyal destek ve topluluk odaklı faaliyetlere dayanmaktadır.

Geleneksel Ekonomi Ne Demektir?

Geleneksel bir sistem muhtemelen bir ekonomik sistemin en temel şeklidir. Belirli bir topluluk veya insan grubu, grubun geri kalanının gerektirdiği mal veya hizmetleri üretmek için bireysel olarak farklı faaliyetlerde bulunur. Bu faaliyetler normalde tarım veya avcılıktır.

Bu modern çağda, bu sistemler az gelişmiş olarak kabul edilir, çünkü uygun tıbbi yardım, temel hizmetler ve hatta yerel para birimi gibi, katılımcılarının yaşam kalitesini arttıran belirli unsurlar yoktur. Ticaret faaliyetleri takas yoluyla gerçekleştirilir ve sistem en temel biyolojik ihtiyaçları karşılamayı amaçladığı için sermaye birikimi açısından “zenginlik” yoktur.

Ekonomi Ne Demek Sözlük Anlamı ve Tanımı
Ekonomi Ne Demek Sözlük Anlamı ve Tanımı

Öte yandan, gelenek ve gelenekler bu tür ortamlarda da önemlidir. Normalde, çoğunlukla malların uygun şekilde dağıtılmasıyla ilgilenen ekonomik politikalar veya kararlar hakkında karar vermek ve karar vermek için yeterli uzmanlığa sahip büyükler veya liderler tarafından yönetilirler.

Geleneksel Ekonomiye Örnek

Oribu kabilesi, Brezilya Orman Ormanı’nın belirli bir bölgesinde yaşayan bir göçebe grubudur. Ekonomik sistemlerinin nasıl çalıştığını ve kaynakların kabile üyeleri arasında nasıl dağıldığını anlamak için bir süredir çalışıldılar. Onlara yapılan son nüfus sayımı, toplulukta 1000 üye tespit etti. Bu çalışma, çoğunlukla tarımsal bir topluluk olduklarını, belirli sebze ve meyvelerin yetiştirilmesi için yeterli yerleri nasıl bulabileceklerini ve yetenekli balıkçılar olduklarını gösterdi.

Dağıtıma gelince, günlük balıkçılık faaliyetleri sırasında elde edilen her şeyin kampın ortasına yerleştirildiği bir geleneğe sahiptirler. “Eski” olarak adlandırılan bir birey, yiyeceği kutsar ve kabileden zenginleşmek için yerel bir ilah ister. Ardından, herkes merkeze adım atar ve ihtiyaç duyduğu kadar yiyecek almaya başlar. Kimsenin ihtiyaç duyulandan daha fazlasını almadığı bir gelenek var. Geleneksel bir ekonomi olarak işlev görürler ve bu nedenle alım satım veya dağıtım için herhangi bir para birimi gerekmez.


Küresel Ekonomi Nedir?

Küresel Ekonomi Tanımı :  Küresel bir ekonomi, dünyadaki ekonomik ortamı yönlendiren en etkili ülkeler arasında kurulan ekonomik bir karşılıklı bağımlılıktır. Aynı zamanda, bütün ülkelerin ekonomik çıktısı, toplam hareketi ve etkisidir.

Küresel Ekonomi Nedir
Küresel Ekonomi Nedir

Küresel Ekonomi Ne Demektir?

Küresel ekonomi, her bir ülkenin ekonomisinin bir araya getirilmesiyle tanımlanabilir, ancak bu, dünya ekonomisinin nasıl çalıştığını belirlemenin tek yolu değildir. 20 inci büyük ekonomiler dünyanın ekonomik üretiminin% 80’ini ve beş büyük ekonomileri kendi gelişmelerle tüm dünyayı etkilemeye yetecek kadar büyük. Bu beş ekonomiden biri doğal bir felaketten veya ekonomik gerilemeye neden olan herhangi bir olaydan muzdarip olursa, uluslararası ticaretin yol açtığı bağlantılar nedeniyle küresel ekonomi üzerinde bir netice olacaktır.

Öte yandan, diğer ülkelerin çabalarını ve projelerini finanse etmek için kullanılabilecek çok büyük bir kaynağa sahip olduklarından, küresel finansal piyasalar da en büyük ekonomiler tarafından yönetilmektedir. Bu son derece etkili ülkeler, sahip oldukları kaldıraçları bu devasa ekonomik sistemlere sahip olarak anlıyorlar ve sık sık siyasi gündemleri zorlamak için kullandılar.

Örnek

Amerika Birleşik Devletleri’nin finansal yapısı ve istikrarı güven üzerine kuruludur. Uzun yıllar boyunca, ülke borç ödemeleri konusunda mükemmel bir finansal geçmiş göstermiştir. Bu nedenle, ABD’nin borcu AAA olarak derecelendirilir, bu da ülkenin tüm finansal araçlarında en düşük faiz oranlarını alabileceği anlamına gelir. Son zamanlarda, büyük bütçe açığı ve olumsuz bir ticaret dengesi gibi sorunlar, ülke finansmanının uzun vadeli istikrarı konusunda şüpheler yarattı.

Küresel ekonomi, ABD finansal araçlarının olası kaybı konusunda endişeli. Bu, daha büyük bütçe açıkları yaratacak finansal maliyetlerinde bir artışa neden olacaktır. Bu da, küresel bir etkiye sahip olacak bütçe maliyetlerini gerçekleştirme ihtiyacını yaratacaktır, çünkü ABD bütçesinde% 1’lik bir bütçe maliyetinin dünya çapında önemli etkileri olabilir. Bu, bir ülkenin kararlarının genel dünya ekonomisi üzerinde büyük bir etkisi olabileceği küresel ekonominin nasıl çalıştığına bir örnektir.


Karma Ekonomi Nedir?

Karma Ekonomi Tanımı : Karışık veya karma ekonomi, her iki özel işletmeyi de aktif devlet müdahalesiyle birleştiren ekonomik bir sistemdir. Devlet aktif olarak katılmaktadır ancak bireylerin ve şirketlerin kendi çıkarlarını korumalarına izin vermektedir.

Karma Ekonomi Ne Demektir?

Karma ekonomik bir sistem hibrit olarak tanımlanabilir. Özel teşebbüsün büyümesi ve gelişmesi için yeterli alana sahip olan laissez-faire ilkesinin bir birleşimidir, ancak aynı zamanda devlete katılım ve izlemenin adil bir derecesini de içerir. Hükümet normal olarak toplum katılımcıları arasında eşitliği sağlamak ve iş ortamında şeffaflığı sağlamakla ilgilenmektedir.

Bu tür bir sistemde şirketlere karlı olmalarına izin verilir, ancak eğer sağladıkları hizmet veya ülke için gerekli veya stratejik ise, Devlet bunları kamu yararına iş olarak görebilir. Bu, ulusallaşma prosedürlerine veya daha katı kontrol ve düzenlemelere yol açabilir. Karışık bir ekonomi, özel çabayı teşvik etmeyi amaçlamaktadır, ancak ulusal çıkarların korunmasından büyük endişe duymaktadır.

Bazı ekonomistler, serbest piyasa sistemlerinin karma sistemlerden daha üretken olduğunu iddia ediyor, ancak modern günlerde çoğu ülke bir şekilde karışık olmaya meyilli, çünkü ülkenin stratejik kaynaklarını korumak için çok dikkatli davranıyorlar.

Karma Ekonomiye Örnek

Bolivya uzun yıllar planlı bir ekonomik sisteme sahipti. Devlet, büyük ekonomik alanların çoğunu, devlet kontrolündeki dev bir şirket ağı aracılığıyla kontrol etti. Bu şirketlerin verimlilik düzeyi çok düşüktü ve farklı organizasyon seviyelerinde çok fazla yolsuzluk yaşandı.

Yeni seçilen Bolivya Cumhurbaşkanı, ülkenin ekonomik sistemini karma bir ekonomiye dönüştürmek için bir Mali Komiser seçti. Bunu yapmak için, yeni Komisyon Üyesi, özel bireylerin ve şirketlerin, ekonomiyi önceki merkezi yaklaşımından kurtarmak için belirli bir devlete ait işletme satın alma önerilerini sunacakları bazı teklif prosedürleri açacaklar. Bu, Bolivyalılara büyük ölçüde fayda sağlayacak yeni bir ekonomik sisteme doğru atılacak ilk adım olacak.


Ekonomi kavramının tanımlandığı, ekonominin geleneksel, global ve karma gibi çeşitlerinin anlamlarının ve örneklerinin açıklandığı ve ekonomi ile ilgili sade, anlaşılır ve mümkün olduğunca kısa bilgiler verilen bu makale birtakım alıntılar içermektedir.


Ayrıca Bakınız : Arz Ne Demek? Kelime Anlamı Nedir?


Ayrıca Bakınız : Şirket Borsaya Nasıl Açılır?


Zenpara hakkında 934 makale
Zenpara Araştırma Grubu, ekonomi, finans ve birçok parasal konuda istatistikleri değerlendirerek analizler gerçekleştirir ve bunları yazıya dökerek paylaşır. Para ile ilgili birçok konu araştırma konusu olabilir. Zenpara.com ekibi yalnızca bilgilendirme amacıyla içerik üretir, yatırım tavsiyesi vermez.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*