DÜZNAK LOJİSTİK İNŞAAT TURİZM ORMAN ÜRÜNLERİ TEMİZLİK SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Konkordato ilanı

DÜZNAK LOJİSTİK İNŞAAT TURİZM ORMAN ÜRÜNLERİ TEMİZLİK SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Konkordato İlanı

Konkordato ilanları bölümümüzde ülkemizizn ekonomik gidişatına paralel olarak yakın zamanda konkordato koruma tedbiri ve kararı almış firmaları güncel olarak sizlere sunuyoruz.

Adi / SOYADI / UNVANI: DÜZNAK LOJİSTİK İNŞAAT TURİZM ORMAN ÜRÜNLERİ TEMİZLİK SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

VERGİ NUMARASI / VERGİ DAİRESİ: 33600057285 / DÜZCE

TİCARET SİCİL NUMARASI / KAYIT YERİ: 81/4744 / DÜZCE

DOSYA Esas NO: 2019/136

Duyuru METNİ

İ L A N
T.C.
DÜZCE
3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
(ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ SIFATIYLA)
Esas NO : 2019/136
ALACAKLILARI, ALACAKLARINI BİLDİRMEYE Çağrı İLANI

Konkordato talebinde bulunan davacı; Düzce Ticaret Sicilinde 4744 numarasına kayıtlı, “Akyazı Köyü Melen Mevkii 278 ParselMerkez/Düzce” adresinde Etkinlik gösteren Düz Nak Lojistik Turizm Orm. Mahsul. Temizlik San. Tic. Ltd. Şti. olmak üzere davacı hakkında Düzce 3. Asliye Hukuk(Asliye Ticaret Mahkemesi Sıfatıyla) Mahkemesinin 2019/136 Esas sayılı dosyasında 30.01.2020 tarihinden başlamak üzere 1 yıllık garanti mühlet verildiği; garanti mühlet kararıyla birlikte, geçici mühlet kararıyla konkordato geçici komiser heyeti olarak görevlendirilen Sonay MACİT, Kudret TAŞ ve Nurullah C. AVCIOĞLU’ndan oluşan heyetimizin, konkordato komiser heyeti olarak görevinin devamına hükmedildiği,1-Yukarıda unvanı yazılı şirket olan davacıdan alacaklı olanların, alacaklarının dayanaklarını (sözleşme, temlikname, fatura, irsaliye, mutabakat mektubu, hesap ekstresi, senet vs.) gösteren belgelerin aslı veya onaylı suretlerini, bir dilekçeye ekleyerek İcra ve İflas Kanununun 299. maddesi gereğince Duyuru tarihinden itibaren 15 gün içerisinde konkordato komiserliğimizin aşağıda yazılı olan adresine ; Düzce İlinde bulunanların tatil günleri Dış 09:30-12:00 13:00-16:00 saatleri arasında bizzat Düzce İli dışında bulunanların ise bulundukları yer Asliye Hukuk (Ticaret) Mahkemesi kanalıyla (gerçek kişilerde kimlik fotokopisi, tüzel kişilerde noter onaylı imza sirküleri fotokopisi ile) veya vekilleri aracılığıyla kayıt yaptırabilecekleri,
2-Vekil vasıtası ile kayıt yaptıracakların Avukatlık Kanununun 35. maddesi gereği yalnızca avukatla temsil edilebileceği,
3-Alacak kaydı sırasında, 06.09.2019 (geçici mühlet tarihi) tarihinden Evvel ve (varsa) mühletden sonra doğan alacak (Kanunun imkân tanıdığı alacaklılar bakımından, işleyen faiz tutarının ayrıca belirtilmesi suretiyle) tutarlarının, yabancı para alacaklılarında, alacak bildirimi yapıldığı tarihteki T.C. Merkez Bankası efektif satış kuru üzerinden Türk Lirası karşılığının, alacağın paradan başka bir şey olması halinde, bildirim tarihindeki para olarak değerinin gösterildiği, inceleme ve denetime elverişli hesap dökümünün sunulmasının Mecburi olduğu,
4-İİK m.299 f.1 c.2 gereğince ilan metninin bir örneğinin adresi belli olan alacaklılara taahhütlü posta ile gönderileceği ancak bu alacaklılar bakımından da 15 günlük sürenin Tekrar işbu Duyuru tarihinden itibaren başlayacağı,
5-Alacaklarını bildirmeyen alacaklıların, davacıların bilançolarında kayıtlı olmadıkça konkordato projesinin müzakerelerine kabul edilmeyeceği, ilan olunur.

Duyuru ADRESİ: https://www.ilan.gov.tr/ilan/677273/iflas-hukuku-davalari/konkordato-ve-muhlet-iik-288inci-md-/konkordato-komiserliginden-alacaklilara-cagri


DÜZNAK LOJİSTİK İNŞAAT TURİZM ORMAN ÜRÜNLERİ TEMİZLİK SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Konkordato ilan etti.

Unutmayın, konkordato geçici bir koruma tedbiridir. Konkordato, iflas ve iflas erteleme tamamen farklı kavramlar ve tanımlardır. Konkordato alan firmalar ekonomik sebeplerden Dolayı geçici olarak koruma tedbiri alırlar ve konkordato ilanı iflas yada firmanın batması anlamına kesinlikle gelmemektedir.

Zenpara – Para ve Forex Konularında Güvenilir Kaynak.

Zenpara.com hiçbir yatırım tavsiyesi sunmaz, kişileri maddi ve manevi konularda yönlendirmez, yalnızca Genel bilgi verir.

Zenpara, saygı ve sevgilerimizle.

Zenpara hakkında 1642 makale
Zenpara Araştırma Grubu, ekonomi, finans ve birçok parasal konuda istatistikleri değerlendirerek analizler gerçekleştirir ve bunları yazıya dökerek paylaşır. Para ile ilgili birçok konu araştırma konusu olabilir. Zenpara.com ekibi yalnızca bilgilendirme amacıyla içerik üretir, yatırım tavsiyesi vermez.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*