Dr Fulya Gürbüz: Bu hafta üretim ve tüketime yönelik sinyallere odaklanacağız

11 OCAK 2021 PAZARTESİ

KASIM ÖDEMELER DENGESİ

2020 yılı Ekim ayında cari açık bir önceki aya göre 2,3 milyar dolar azalarak 0,2 milyar dolar olarak gerçekleşti. 2020'nin ilk 10 ayında toplam cari açık 31,1 milyar dolar oldu. Cari hesap bakiyesi Merkez Bankası tarafından açıklanan ödemeler dengesi tablosundan elde edilir. Dış ticaret dengesi ve hizmetler dengesi, cari işlemler dengesinin en Mühim belirleyicileridir. Hizmetler dengesindeki en Mühim kalem turizm verilerini gösteren "Seyahat" kalemidir. Turizmden elde edilen net gelirin bir önceki aya göre 0,2 milyar dolar azaldığı Ekim ayında, cari işlemler dengesindeki 2,3 milyar dolarlık düşüşün Anne nedeni, dış ticaret açığının bir önceki aya göre 2,5 milyar dolar azalması oldu. .

Peki, Kasım ayı cari işlemler dengesi hakkında ne söyleyebiliriz? Kasım ayında dış ticaret açığı Ekim ayına göre 2,6 milyar dolar artarken, ikinci dalgasına göre Türkiye'ye gelen vahşi pandeminin etkisiyle gelen turist sayısı geçen ay yarı yarıya azaldı. Dolayısıyla dış ticaret açığı cari açığı Kasım ayında bir önceki aya göre 2,6 milyar dolar etkileyecek. Kasım ayında seyahat kaleminde 0,7 milyar dolarlık azalma ihtimalini de eklediğimizde, Kasım ayında 3,3 milyar dolarlık cari açık göreceğiz.

EKİM 2020 EKİM VERİLERİ

Ağustos-Eylül- Ekim aylarını kapsayan Eylül 2020'de işsiz sayısı bir önceki döneme göre 178 bin Kişi azalarak 4 milyon 16 bin Kişi oldu, işsizlik oranı 0,55 puan azalarak% 12,66 oldu. Söz konusu dönemde hizmet sektöründe istihdam 236 bin Kişi artarak 5 milyon 319 bin, Endüstri sektörü istihdamı 57 bin Kişi artarak 5 milyon 517 bin, inşaat sektörü istihdamı 17 bin Kişi artarak 1 milyon 739 bin kişiye yükseldi. Öte yandan iş aramayıp çalışmaya hazır olanların sayısını da dikkate alan "geniş tanımlı işsizlik oranı" Eylül 2020'de 0,37 puanlık düşüşle% 22,73'e geriledi. veriler imalat sektöründe istihdamın Ekim, Kasım ve Aralık aylarında arttığını göstermektedir. Ayrıca Ekim ayında perakende satışlarda kaydedilen artışın hizmet sektörü istihdamına katkı sağlama ihtimali de göz ardı edilmemelidir. Aşağıdaki grafik, ithalat (talep) ile işsizlik oranı arasındaki ters ilişkiyi göstermektedir.

] 12 OCAK 2021 SALI

KASIM İNŞAAT MALİYET ENDEKSİ

İnşaat Maliyet Endeksi aylık% 3 artarak 227,5'e yükseldi. Döviz kurundaki değişimlerin inşaat maliyetlerine doğrudan etkisi, endekste Kasım ayında da artış göreceğimizi gösteriyor. İnşaat maliyet endeksindeki düşüşte Aralık ayında döviz kurundaki düşüş de etkili olacak.

GİYİM RULMAN

ihracat ve ithalat miktarlarının ve değerlerinin belirli bir süre boyunca orantılı değişimini gösterir. TÜİK, endeks hesaplamasında 2010 yılına 100 değeri ile başlıyor. Ekim 2020 itibarıyla sabit fiyatlarla ihracat miktar endeksi 190,9 ve ithalat miktar endeksi 143,4 oldu. Ticaret Bakanlığı ve TÜİK tarafından açıklanan ihracat ve ithalat verileri ile TÜİK tarafından hesaplanan dış ticaret miktar endeksleri birbirine paralel Devinim etmektedir. Kasım ayında bir önceki aya göre ihracatta düşüş ve ithalatta artış gördük, ihracat ve ithalat miktar endekslerinde de benzer bir seyir göreceğiz. Aşağıdaki grafik ihracatın ithalata bağımlılığını gösterirken, döviz kurunun yükselmesiyle ithal tüketim malları ve yatırım harcamalarına olan talebin azaldığı dönemlerde ekonomik büyümeyi destekleyen ihracat hacmi olduğunu göstermektedir.

13 OCAK 2021 ÇARŞAMBA

KASIM ÜRETİM 19659003] Ekim ayında Endüstri üretimi bir önceki aya göre% 1,1 ve bir önceki yılın aynı ayına göre% 10,2 arttı. Dışsatım siparişlerindeki ve Vatan içi siparişlerdeki eğilim, endüstriyel üretimi de etkiliyor. Kasım ayında ihracat hacmi düşmesine Karşın, SAMEKS'in ithalat ve yeni sipariş endeksi aynı ayda artış gösterdi. Dolayısıyla Kasım ayında ihracattaki düşüş Endüstri üretimi üzerinde aşağı yönlü bir baskı oluşturacak ancak iç talepteki artışın bu baskıyı hafifleteceğini ve hatta yatırım harcamalarında iyileşme olasılığını ortaya çıkaracağını tahmin ediyorum.

KASIM PERAKENDE SATIŞ ENDEKSİ

Perakende satış endeksi Ekim ayında bir önceki aya göre% 4,2, bir önceki yılın aynı ayına göre% 12 arttı. Endüstri üretimi ile paralel bir seyir izleyen perakende satış endeksi, Kasım ayında iç talepteki artışla artmaya devam edecek.

14 OCAK 2021 PERŞEMBE ARALIK TARIM ÜRETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TARIM ÜFE)

Tarım-ÜFE yıllık% 20,76 ve Kasım ayında aylık% 3,52 arttı. Aralık ayı Vatan İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) verilerine göre Besin Ürünleri bir önceki aya göre% 1,83 arttı. Besin Ürünleri alt endeksinin Tarım-ÜFE'ye paralel Devinim ettiği göz önüne alındığında, Tarım-ÜFE'nin Aralık ayında artmaya devam edeceği ancak kurdaki düşüş Besin üretim fiyatlarının daha yavaş yükselmesine Neden olarak Tarım-ÜFE artışının olacağına işaret ediyor. önceki aya göre yavaşladı.

ARALIK Ev SATIŞLARI

Türkiye'de Ev satışları Kasım ayında bir önceki aya göre% 6 azalarak 112 bin 483 Adet oldu. Aralık ayında kredi faizleri yükselirken döviz kurundaki düşüşün Ev satışlarına nasıl yansıyacağına bakacağız.

KASIM Hususi SEKTÖRÜN UZUN VADELİ KREDİ BORÇU

Ekim ayında Hususi sektörün uzun vadeli kredi borcu bir önceki aya göre bir miktar arttı. 161,2 milyar dolardı. Söz konusu dönemde finans şirketleri uzun vadeli kredi borçlarını 0,6 milyar dolar azaltırken, finansal olmayan şirketler ise 0,8 milyar dolar arttı. Finans dışı şirketlerde artış & # 39; uzun vadeli borç, 0.7 milyar $ artan tahvil borcundan kaynaklandı. Aşağıdaki grafik, Hususi sektörün 2018'den beri uzun vadeli dış borcunu kademeli olarak azalttığını göstermektedir.

TCMB VE BDDK, 7 OCAK 2021 TARİHLİ HAFTALIK PARA VE BANKA VERİLERİ

Aşağıdaki tabloda, mevduat ve kredi faiz oranları Dış 31 Aralık 2020 itibariyle para ve banka verileri yer almaktadır. Döviz mevduatları 2020'nin Nihayet haftasında artmaya devam etti. Ortalama TL mevduat faiz oranları% 17'ye yaklaşırken, 3 aya kadar olan mevduat faizleri ortalama% 18 seviyesinin üzerine çıktı. TL cinsinden kredi faiz oranları ticari kredilerde ortalama% 19,40, tüketici kredilerinde% 21,95'dir. Öte yandan, döviz cinsinden ticari kredi faizleri yükselmeye devam ediyor. Merkez Bankası döviz rezervleri 2020'nin Nihayet gününde bir önceki haftaya göre 1,6 milyar dolar azalarak 50 milyar dolara geriledi. Yurtdışında yerleşiklerin Pay senedi ve tahvil stokları bir önceki haftaya göre 2,2 milyar dolar artarak 37,7 milyar dolara yükseldi ve Mayıs 2013'te tarihi zirve 152,3 milyar dolar oldu.

CUMA 15 OCAK 2021, CUMA

ARALIK MERKEZ İDARİ BÜTÇE

Kasım 2020'de bütçe 13,4 milyar TL Çok vererek yılın ilk 11 ayında toplam 132,1 milyar TL açık verdi. Merkezi yönetim bütçe dengesine yakın sonuçlar veren Hazine Para bütçe dengesi Aralık ayında 46,7 milyar TL açık verdi. Söz konusu bütçe açığı, 2020 yılı genelinde bütçe açığının 170 milyar TL'yi aşmasına Neden olacaktır. Toplam bütçe açığı 2019 yılı genelinde 123,7 milyar TL olmuştur.

OCAK AYI TCMB BEKLENTİ ARAŞTIRMASI SONUÇLARI

2020 ve 2021 GSYİH büyüme beklentileri Aralık anketinde sırasıyla, 8 seviyesinde idi. [19659005] KASIM SAAT-TERM EXTERNAL dEBT [19659003] Ekim ayında Türkiye'nin kısa vadeli (1 Sene kısa vadeli) dış borcu bir önceki aya göre 1,1 milyar dolar azaldı 132,8 milyar seviyesine geriledi dolar. Merkez Bankası'nın kısa vadeli dış borç stoku 21,1 milyar dolar, bankalar 55,6 milyar dolar ve Başka sektörler 56,0 milyar dolar. Ekim ayında toplam kısa vadeli borcun azalmasının Esas nedeni, bankaların Ekim ayında kısa vadeli dış borçlarını bir önceki aya göre 1,4 milyar dolar azaltmasıydı. Türkiye'nin Kasım 2020 – Ekim 2021 döneminde kalan vadesine göre toplam dış borcunun 181.0 milyar dolar ödenmesi gerekiyor. [19659005]

Dr. Fulya Gürbüz

Dr Gürbüz: PMI, dış ticaret, enflasyon

Hasret Derici Şengul: Rezerv zararı, işsizlik ve ödemeler dengesi

Reuters: 2021'de yüzde 4 beklenen büyüme

TCMB Banka kredileri trend araştırması