CMS MAKİNE SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Konkordato ilanı

CMS MAKİNE SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Konkordato İlanı

Konkordato ilanları bölümümüzde ülkemizizn ekonomik gidişatına paralel olarak yakın zamanda konkordato koruma tedbiri ve kararı almış firmaları güncel olarak sizlere sunuyoruz.

Adi / SOYADI / UNVANI: CMS MAKİNE SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

VERGİ NUMARASI / VERGİ DAİRESİ: 0211053607200018 MERSİS

TİCARET SİCİL NUMARASI / KAYIT YERİ: 8908 / YALOVA

DOSYA Esas NO: 2018/441

Duyuru METNİ

İ L A N
T.C. YALOVA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
(ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ SIFATIYLA)NDEN / BAŞKANLIĞINDAN
Esas NO : 2018/441 Esas

Yalova Ticaret Sicil Müdürlüğünün 8908 siciline kayıtlı davacı Davacı CMS MAKİNE SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ(YALOVA TİCARET SİCİL MEMURLUĞUNUN 8908 Siciline kayıtlı (0211053607200018 mersis numaralı) hakkında;
1-Davacı CMS MAKİNE SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ’nin konkordato projesinin Onay talebinin KABULÜ İLE,
Davacı şirketin konkordato projesinin TASDİKİNE,
2-Konkordato kapsamında olan borçların Onay kararının kesinleşmesi tarihinden itibaren 48 (kırk sekiz) ayda eşit taksitler halinde davacı şirket tarafından alacaklılara ÖDENMESİNE,
3-İİK 308/c-1 maddesi gereğince Onay edilen projenin konkordato Onay kararının kesinleşmesiyle bağlayıcı hâle gelmesine,
4-Mahkememizce davacı hakkında verilen tedbirlerin aynen devamına,
5-a.İİK 306/2 maddesi uyarınca Onay edilen konkordatonun yerine getirilmesini sağlamak için gerekli gözetim, yönetim ve tasfiye tedbirlerini almakla görevli olarak SMMM FATİH ÇAKALASMA’ nın Onay karar tarihi itibari ile göreve başlamak üzere kayyım olarak GÖREVLENDİRİLMESİNE,
b.Kayyım tarafından borçlunun işletmesinin durumu ve proje uyarınca borçlarını ödeme kabiliyetini muhafaza edip etmediği konusunda 3 ayda bir Mahkememize rapor SUNULMASINA, sunulacak raporların UYAP’a taranarak alacaklıların ve borçlunun incelemesine hazır tutulmasına,
6-Konkordato komiserlerinin görevine Onay karar tarihi olan 19/11/2020 tarihi itibari ile Nihayet VERİLMESİNE,
7-İİK 308/b maddesi uyarınca alacakları itiraza uğramış olan Bütün alacaklılara Onay kararının ilanı tarihinden itibaren 1 ay içerisinde dava açabileceklerinin İHTARINA, bu süre içinde dava açmayanların teminattan yararlanma ve konkordatoyu feshettirme haklarının düşeceğinin ihtarına (ihtaratın ilan ile yapılmasına), aynı maddenin ikinci fıkrası uyarınca çekişmeli alacaklara isabet eden payın borçlu tarafından bankaya yatırılmasına yer olmadığına,
Onay kararına itiraz eden alacaklıların iş bu ilandan itibaren 10 gün içinde Bursa Bölge Adliye Mahkemesine itiraz edebilecekleri ilan olunur.20/11/2020

Duyuru ADRESİ: https://www.ilan.gov.tr/ilan/703419/iflas-hukuku-davalari/konkordato-ve-muhlet-iik-288inci-md-/konkordato-projesinin-tasdikine-iliskin-mahkeme-karari


CMS MAKİNE SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Konkordato ilan etti.

Unutmayın, konkordato geçici bir koruma tedbiridir. Konkordato, iflas ve iflas erteleme tamamen farklı kavramlar ve tanımlardır. Konkordato alan firmalar ekonomik sebeplerden Dolayı geçici olarak koruma tedbiri alırlar ve konkordato ilanı iflas yada firmanın batması anlamına kesinlikle gelmemektedir.

Zenpara – Para ve Forex Konularında Güvenilir Kaynak.

Zenpara.com hiçbir yatırım tavsiyesi sunmaz, kişileri maddi ve manevi konularda yönlendirmez, yalnızca Genel bilgi verir.

Zenpara, saygı ve sevgilerimizle.

Zenpara hakkında 1668 makale
Zenpara Araştırma Grubu, ekonomi, finans ve birçok parasal konuda istatistikleri değerlendirerek analizler gerçekleştirir ve bunları yazıya dökerek paylaşır. Para ile ilgili birçok konu araştırma konusu olabilir. Zenpara.com ekibi yalnızca bilgilendirme amacıyla içerik üretir, yatırım tavsiyesi vermez.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*