Borsa ve Şirket Haberleri 22/01/2021

Bugünün Mühim haberleri konusunda Borsa ve Şirket Haberleri 22/01/2021 başlıklı yazımızı aşağıda bulabilirsiniz.

İçerik Konu Başlıkları

ŞİRKET HABERLERİ

 • Adese Alışveriş Merkezleri (ADESE): Şirketin 21.01.2021 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında, Konya “HERSEK “şubesinin demirbaşlarının Özçelikkayalar A.V.M. Pet.Tar.ve Besin San.Tic.Ltd.Şti.’ne devri için sözleşme imzalanmasına ve bu mağazanın kapanışı ile ilgili işlemlere başlanılmasına; ilgili Çağ işlemi bedelinin, görüşmeleri devam etmekte olan Başka mağazalarının Çağ bedellerine yapacağı etkiler göz önünde bulundurularak, Bütün mağazaların Çağ işlemleri tamamlandıktan sonra duyurulmasına, oybirliği ile karar verildiği açıklanmıştır.
 • AKBNK – Yurtdışında 2 milyar TL’ye kadar borçlanma aracı ihracı kapsamında Genel Müdürlüğe yetki verildiği açıklandı.
 • AKSGY – Şirket sermayesinin 554,7 milyon TL’den %45,12 oranında bedelli olarak 250,3 milyon TL nakden artışla 805,0 milyon TL’ye yükseltilmesi kapsamında SPK’ya Müracaat yapıl. Kapital artırımından 249,5 milyon TL fon elde edilmesinin beklendiği açıklandı. 
 • AKYHO – Şirket sermayesinin 41,4 milyon TL’den %200 oranında bedelli olarak 82,7 milyon TL nakden artışla 124,1 milyon TL’ye yükseltilmesi kapsamında yapılan Müracaat SPK onayladı.
 • Aksa Enerji (AKSEN, Sınırlı Pozitif): 21 Ocak 2021 tarihi itibarıyla, Aksa Enerji Üretim A.Ş.’nin %100 bağlı ortaklığı Aksa Energy Company Congo ile Kongo Cumhuriyeti arasında, Pointe- Noire şehrinde bulunan 50 MW kurulu güce sahip doğalgaz santralinin 30 Sene süre ile işletme hakkına yönelik bir imtiyaz sözleşmesi imzalanmıştır. Bahsi geçen anlaşma çerçevesinde, 50 MW kurulu Güç, Aksa Energy Company Congo tarafından kapasite artışı yatırımı yapılarak 100 MW’a çıkarılacaktır. Doğalgaz tedarikinin Kongo’dan çıkarılan yerli doğalgazdan yapılması planlanmaktadır. Üretilen elektriğin ise Var iletim sistemi üzerinden Demokratik Kongo Cumhuriyeti’ne ihraç edilmesi planlanmaktadır.Öte yandan, Şirket tarafından yayınlanan 22 Ekim 2019 tarihli Hususi Durum Açıklaması’nda, Kongo Cumhuriyeti’nde Doğal gaz kaynaklı enerji üretimi ve satışına ilişkin iki proje için ön lisans alındığı bilgisi kamuoyuyla paylaşılmıştı. Bahsi geçen projelerle ilgili çalışmalar yapılmakta olduğu, gelişmeler oldukça kamuoyuyla bilgi paylaşımı yapılacağı belirtilmiştir.
 • Doğuş Otomotiv (DOAS, Nötr): Yönetim Kurulunca, Almanya’da mukim Volkswagen Financial Servis AG ile Volkswagen Doğuş Finansman A.Ş. (VDF Finans) unvanlı iştirakin hisselerinin, VDF Servis Ve Ticaret A.Ş. (VDF Servis) bünyesine “iştirak modeliyle kısmi bölünme yöntemi” ile Çağ alınmasına karar verilmiştir. Şirketin VDF Finans’ın sermayesinde sahip olduğu toplam sermayenin %48 oranına karşılık gelen her birine 1 TL nominal bedelli toplam 86,4mn TL tutarındaki hisselerinin “iştirak modeliyle kısmi bölünme” yöntemi ile VDF Servis’e ayni Kapital olarak konulacaktır. Şirketin aktifinden çıkacak olan VDF Finans payları yerine, VDF Servis paylarının Şirket aktifine gireceğinden bu işlem dolayısıyla şirketin sermayesinde herhangi bir azaltım ve Esas sözleşmesinde herhangi bir değişiklik yapılmayacaktır.
 • DOCO – 2026 vadeli 100 milyon euroya kadar borçlanma aracı ihraç edilmesine karar verildi.
 • EGSER – Şirket ile Türkiye Çimse-İş Sendikası arasında Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri kapsamında anlaşmaya varılamayan maddeler üzerinden 26 Ocak’ta yeniden görüşüleceği açıklandı.
 • ESEN – Şirketin %100 bağlı ortaklıkları Energes 1 Enerji, Energes 9 Enerji ve Berrak Ges 1 Enerji’nin Şirketin %100 bağlı ortaklığı Margün Enerji.’ye devredilmesine karar verildiği, Şirketin %100 bağlı ortaklıkları olan Ysf Enerji, Snl Enerji ve Margün 13 Enerji’nin Şirketin %100 bağlı ortaklığı olan Margün Enerji ‘in %100 bağlı ortağı Angora Elektrik’e devredilmesine karar verildiği ve Çağ işlemlerinin tamamlandığı açıklandı.
 • GARAN – Yurtdışında 6 milyar dolara kadar borçlanma aracı ihraç edilmesine karar verildiği açıklandı. Garanti Bankası GARAN Banka, uygun piyasa koşullarının oluşması durumunda halka arz edilmeksizin, yurtdışında bir veya Ani Çok ihraç yoluyla gerçekleştirilecek, toplamda 6 milyar ABD Doları tutarına kadar tahvil veya benzeri türden borçlanma aracı ihracı için yetkilendirilmiştir. Ayrıca, Banka tarafından, toplamda 750mn Euro veya Türk Lirası da dâhil Başka para birimlerinde muadili tutara kadar, halka arz edilmeksizin, yurtdışında satılmak üzere ipotek teminatlı Taşınır kıymet ihraç edilmesi konusunda Bütün işlemlerin ikmali amacıyla Genel Müdürlüğün yetkilendirilmesine karar verilmiştir.
 • HDFGS – Şirket bağlı ortaklığı Hedef Projelendirme’nin Kapital artırımı kapsamında 45 milyon TL ödenerek sermayesinin 100 milyon TL’ye çıkarıldığı açıklandı.
 • INFO – Şirket ortaklarından Sibel Gökalp’in sahip olduğu, Şirket sermayesinin %30,0’una karşılık gelen toplam 30.000.000 Adet pay, 6,25 TL fiyatla alıcı Hedef Finansal Yatırımlar’a Toptan Alış Satış işlemleri kapsamında satış işlemleri tamamlandı.
 • INVEO – Şirket iştiraki Novel Scala Basılı Yayın’a büyüme stratejisine uygun olarak, kısa vadeli finansman ihtiyacının karşılanması amacıyla 920.000 TL borç verilmesine  karar verildiği açıklandı.
 • INVEO – Şirket sermayesinin 30 milyon TL’den %220 oranında bedelli olarak 66 milyon TL nakden artışla 96 milyon TL’ye yükseltilmesi kapsamında SPK’ya Müracaat yapıld
 • IHGZT – Şirket sermayesinin 180 milyon TL’den %344,44 oranında bedelli olarak 620 milyon TL nakden artışla 800 milyon TL’ye yükseltilmesi kapsamında SPK’ya Müracaat yapıldı.
 • ISKPL – Şirket paylarının halka arzı kapsamında 11.286.293 Adet payın pay başına 16,10 TL fiyatla Borsa’da Satış yöntemiyle halka arzında talepler söz konusu gün toplanacak.
 • KLGYO – İstanbul Kartal’daki Referans Kartal Panorada Projesi için Biskon Yapı ile Müteahhitlik sözleşmesi imzalanmasına karar verildiği açıklandı.
 • MARKA –
  • Şirketin %100 bağlı ortaklığı İstanbul Bujiteri Moda’nın sermayesinin %50’sine iştirak ettiği  Semark Tekstil, Sarl Bgem şirketine 23.050 Euro Defacto markalı ürünlerin satış işlemlerinin tamamlandığı, ihracat işlemlerine başlandığı ve aylık olarak 75.000 Euro Mahsul ihracatı gerçekleştirileceği açıklandı.
  • Şirketin %56,14’üne sahip olduğu bağlı ortaklığı Sema Et Süt Besin  tarafından, Kırşehir’de 21.500 m2‘lik çiftlik kiralandığı, içinde  3.000 m2‘lik kapalı  ahır, 1 Adet traktör, 1 Adet 100 m2‘lik çoban evi, 1 Adet 100 m2‘lik Konuk evi, 8 m3‘lük yem karma makinesi,3.000 m2‘lik yem saman deposu, 400 tonluk su havuzu ve çiftliğe Hususi trafo  ile birlikte büyükbaş hayvan çiftlik kurulum işlemlerinin tamamlandığı açıklandı.
 • MERIT & NTHOL – KKTC Sağlık Bakanlığı tarafından alınan kararlar doğrultusunda uygulanmakta olan 3 günlük karantinasız girişlerin, 10 günlük karantinalı girişler şeklinde değiştirilmesi kapsamında, KKTC.’de bulunan Şirket otellerin Alıcı kabullerinin durdurulması sonrasında, alınan Önlem kararlarında değişiklik olmamasına Karşın KKTC.’de bulunan Şirket otellerinin 1 Şubat’tan itibaren Tekrar hizmet vermeye başlayacağı açıklandı.
 • OSTIM – Sincan’daki 18.561 m2‘lik arsa sahipleri Ceceli Demir Endüstri ve Emek Boru Makine ile Kat Karşılığı İnşaat Projesi konusunda görüşmeler başlatılmasına karar verilmesi kapsamında, 12.226 m2 arsada kat karşılığı inşaat yapım işinin şirket OSTIM tarafından üstlenilmesine,  yapılacak fabrika binasının tamamının Arsa Sahiplerine bırakılmasına karar verilmesi sonrasında,  arsa sahipleri ile imzalanan sözleşme hükümlerine göre yapımı gerçekleştirilecek inşaatın Fırat Tahin ve Susam Endüstri’ye alt yüklenici olarak kat karşılığı usulü ile yaptırılmasına, mal sahipleri ile Şirket arasında imzalanan Sözleşme hükümleri, her türlü malzeme, ekipman ve sistemin temin ve tedarik edilmesi, projelendirme, ruhsat ve izinlerin alınmasını kapsayacak şekilde Alt Yüklenici olarak inşaatın yapımını üstlenen Fırat Tahin Susam Endüstri yerine getirileceği belirtilirken, Düzenleme Şeklinde Kat Karşılığı İnşaat ve Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesi imzalandığı açıklandı.
 • OYAYO & YGYO – VBTS kapsamında şirketlerin paylarına 5 Şubat’a kadar kadar brüt takas tedbiri getirilirken, Var durumda BİST – 30 payları dışındaki paylarda SPK kararı gereği açığa satış yasağı bulunmakta.
 • QNBFL – Ticaret Bakanlığı ile İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü’ne karşı Bankaya kesilen 43,6 milyon TL idari para cezasının ve bu cezaya dayanak yapılan raporun iptali talebi ile Banka tarafından açılan davanın banka aleyhine sonuçlandığı açıklandı.
 • PRKME – Hidroelektrik Santrali Projesine İlişkin Üretim Lisansının sonlandırılması için EPDK’ya Müracaat yapıldığı açıklandı.
 • SEKFK – 200 milyon TL’ye kadar borçlanma aracı ihracı kapsamında yapılan Müracaat SPK tarafından onaylandı.
 • SNKRN – Borsa tarafından şirket paylarının söz konusu gün ve yarın işlemlere kapatıldığı açıklandı.
 • SNKRN – Şirket sermayesinin 7,7 milyon TL’den %48,39 oranında tahsisli olarak 3,7 milyon TL artışla 11,5 milyon TL’ye yükseltilmesi kapsamında yapılan Müracaat SPK tarafından onaylandı
 • TUPRS – 728 gün vadeli 290 milyon TL tutarında tahvil ihraç edildi.
 • TURSG – 2020 yılında prim üretimi %24 artışla 8,89 milyar TL’ye yükseldi.
 • TSPOR – Futbolcusu Fousseni Diabate’nin 2020/2021 futbol sezonu sonuna kadar bedelsiz olarak Göztepe’ye kiralandığı açıklandı.
 • VAKBN –
  • 1 milyar euroya kadar ipotek teminatlı Taşınır kıymet ihracı kapsamında yapılan Müracaat SPK tarafından onaylandı.
  • 64 gün vadeli 700 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
 • YGGYO – Şirket portföyünde bulunan varlıklar için 2021 yılında Reel Gayrimenkul Değerleme’den 2021 yılı içerisinde portföye alınabilecek ve değerleme gerektirecek varlıklar için Reel Gayrimenkul Değerleme veya TSKB Gayrimenkul Değerleme’den değerleme hizmeti alınmasına karar verildiği açıklandı.
 • ZOREN – Şirket kayıtlı Kapital tavanının 3 milyar TL’den 6 milyar TL’ye yükseltilmesine karar verilirken, %100 bedelli Kapital artırım yapılmasına yönelik çalışmaların başlanmasına karar verildiği açıklandı

ŞİRKET PAY ALIM SATIM HABERLERİ

 • CELHA & DOHOL – DOHOL tarafından 22,00 – 23,06 TL fiyat aralığından 85.600 Adet CELHA payı satılırken, DOHOL’ün CELHA’daki payı %69,83’e geriledi.
 • DZGYO – Deniz Yatırım tarafından 4,60 TL fiyattan 565.000 Adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %75,30’a geriledi.
 • LKMNH – Mırı Strategic Emerging tarafından 15,04 – 15,64 TL fiyat aralığından 245.000 Adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %5,99’a yükseldi.
 • MERKO – Masum Çevik tarafından 7,35 – 8,20 TL fiyat aralığından 7.500.000 Adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı sıfırlandı.
 • PSDTC –
  • Nezih Öztüre tarafından 33,34 TL fiyattan 16.700 Adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %1,74’e geriledi.
  • Şirket paylarının Art alınması kapsamında 8.100 Adet pay 36,98 – 37,90 TL fiyat aralığından satılırken, satış sonucunda 265.925 TL kar elde edildi.
 • SEKFK – Şirket paylarının Art alınması kapsamında 50.000 Adet pay 7,27 – 7,33 TL fiyat aralığından satılırken, satış sonucunda 296.990 TL kar elde edildi.
 • SILVR – Burak Sözübir tarafından 7,65 – 10,15 TL fiyat aralığından 430.370 Adet alış ve 6.246.015 Adet satış yapılırken, şirket sermayesindeki payı sıfırlandı

SEKTÖR HABERLERİ

Bankacılık: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun temettü ödeme kısıtlamasını kaldırmayı değerlendirdiği belirtildi. Bloomberg’in haberine göre bankaların Şubat’ta başlayacak Genel kurulları öncesinde nihai kararın alınacağı ifade edildi.

Ak Eşya: Türkiye Ak Eşya Sanayicileri Derneği (TÜRKBESD) Yönetim Kurulu Başkanı Can Dinçer 2020’de 6 Anne üründe Ak eşya üretiminin %3 artışla 29,2 milyon Adet olarak gerçekleştiğini bildirdi. Dinçer, 2020’de ihracatın hafif yükselişle 22 milyon adede çıktığı bilgisini verdi. 2020’de Ak eşya iç satışı %16 arttı. Aralık ayında altı Anne Mahsul grubunda Ak eşya üretimi %43, iç satışı %30, ihracatı ise %37 artış kaydetti.

Kaynak

KAP

İnfo Yatıırm

Tarım Yatırım

Bloomberg

Zenpara Youtube Kanalına Abone Olun.

____________________________________________________________

Söz konusu içerik birtakım alıntılar içermektedir. Eğer içerikle ilgili herhangi bir telif veya imtiyaz talebiniz bulunuyorsa sayfa altında bulunan yorum bölümünden veya iletişim sayfasındaki araçlar ile iletişime geçebilirsiniz.

Zenpara – Borsa ve Pay senetleri Konularında Güvenilir Kaynak.

Zenpara.com hiçbir yatırım tavsiyesi sunmaz, kişileri maddi ve manevi konularda yönlendirmez, yalnızca Genel bilgi verir.

Zenpara, saygı ve sevgilerimizle.

Zenpara hakkında 1875 makale
Zenpara Araştırma Grubu, ekonomi, finans ve birçok parasal konuda istatistikleri değerlendirerek analizler gerçekleştirir ve bunları yazıya dökerek paylaşır. Para ile ilgili birçok konu araştırma konusu olabilir. Zenpara.com ekibi yalnızca bilgilendirme amacıyla içerik üretir, yatırım tavsiyesi vermez.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*