Borsa ve Şirket Haberleri 05/01/2021

Bugünün Mühim haberleri konusunda Borsa ve Şirket Haberleri 05/01/2021 başlıklı yazımızı aşağıda bulabilirsiniz.

İçerik Konu Başlıkları

ŞİRKET HABERLERİ

 • ASELS – Şirketin, Boran 105 milimetre Havadan Taşınabilir Hafif Çekili Obüs Atış Denetim Sistemi’nin kalifikasyon testlerini tamamladığı medyada yer aldı.
 • BRKSN – Şirketin hakim ortaklarının paylarının bir kısmının ya da tamamının satışı ile ilgili uluslararası stratejik ve finansal olanakların değerlendirilmesi amacıyla bir danışmanlık firmasıyla danışmanlık ve aracılık sözleşmesi imzalandığı açıklandı.
 • CEMTS – Şirket kayıtlı Kapital tavanının 190 milyon TL’den 500 milyon TL’ye yükseltilmesine karar verildi.
 • DIRIT – Şirketin 50 milyon TL kayıtlı Kapital tavanı içerisinde, 10,7 milyon TL olan çıkarılmış sermayesinin, Var ortakların rüçhan hakları tamamen kısıtlanarak, nakden ve tamamen toplam satış hasılatı   4,5 milyon TL olacak şekilde, Borsa’nın Toptan Alış Satış İşlemlerine ilişkin prosedürü çerçevesinde belirlenecek pay satış fiyatına göre hesaplanacak toplam nominal Kapital tutarı kadar artırılmasına, artırılan Kapital tutarının temsil edecek payların tamamının halka arz edilmeksizin tahsisli olarak Harp Kollik, Sibel Aslan ve Canser Yalçınar’a Borsa pay piyasasında toptan satış işlemi yolu ile satılmasına, bu amaçla düzenlenecek ihraççı belgesinin onaylanması için SPK’ya Müracaat yapılmasına karar verildiği açıklandı.
 • Ereğli Demir ve Çelik (EREGL, Nötr): Şirket Yönetim Kurulu’nun kararı ile; % 49’u Yıldız Holding A.Ş.’ye, yüzde 51’i ise Gözde Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.’ye ait olan Kümaş Manyezit Endüstri A.Ş.’nin (ve iştiraklerinin) paylarının tamamının; imzalanacak Pay Devri Sözleşmesi hükümlerine uygun olarak, nakden ve defaten ödenmek suretiyle Şirket tarafından 340mn (üç Çehre kırk milyon) Amerikan Doları işletme değeri bedelle satın alınmasına, Şirket hisselerinin devrinin, ilgili yasal onayların alınmasının ardından Çağ tarihindeki net borç tutarı ve net işletme sermayesi dikkate alınarak hesaplanacak olan Pay bedeli üzerinden gerçekleştirilmesine, payların devralınması işlemleri konusunda, Pay Devri Sözleşmesi imzalanması da dâhil olmak üzere gerekli her türlü iş ve işlemi yapma, sözleşmeler imzalama, resmi makamlara gerekli başvuruları yapma, vekâletnameler verme konusunda Şirket yöneticilerine yetki verilmesine, karar verilmiş olup, konuya ilişkin Şirket ile Yıldız Holding A.Ş. ve Gözde Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı (GOZDE, Sınırlı Pozitif) arasında Pay Çağ Sözleşmesi 4 Ocak 2021 tarihinde imzalanmıştır.
 • GARAN – 84 gün vadeli 122,2 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
 • HALKB – Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Banka arasında söz konusu gün ‘Paraf Ticari Kredi Kartı ile Güvenceli Tedarik Zinciri Finansmanı’ anlaşmasının imzalanacağı medyada yer aldı.
 • IZMDC –  Şirketin %58,13 Nispet ile  Anne pay sahiplerinden Şahin – Koç Çelik Endüstri’nin Yönetim Kurulu’nda,  planlanan bedelli Kapital artırımının gerçekleşmesi halinde ortaya çıkacak Para Kapital koyma borcundan mahsup edilmek üzere 435,4 milyon TL’nin Şirketin banka hesaplarına girdiği açıklandı.
 • KONTR – Şirketin Türkiye Elektrik İletim’in düzenlemiş olduğu 2020/574661 IKN’li “30 Adet 420 kV, 4000 A, 63 kA Kesici ve Yedek Malzemeleri Mal Alımı İhalesine katıldığı ve vergiler Dış 57,9 milyon TL bedelle en avantajlı teklifin şirket tarafından verildiği açıklandı. Kontrolmatik Teknoloji (KONTR) Şirket, 04.01.2021 tarihinde Türkiye Elektrik İletim A.Ş.’nin düzenlemiş olduğu 2020/574661 IKN’li “30 Adet 420 kV, 4000 A, 63 kA Kesici ve Yedek Malzemeleri Mal Alımı” İhalesine katılmış olup, vergiler Dış 57,9mn TL bedelinde en avantajlı teklifi sunarak 1. Sırada yer almıştır.  İhale sonucunun kesinleşmesi için, Halk İhale Kanunu hükümleri çerçevesinde, alıcı kurumdan sözleşme imzalanmasına ilişkin Çağrı mektubunun gelmesi beklenecektir, sonrasında sözleşme süreci ile ilgili Müspet ya da Menfi gerekli açıklamalar yatırımcılarımız ve kamuoyu ile paylaşılacaktır.Ayrıca Şirketin ENKA İnşaat ve Endüstri A.Ş. ye ait Gürcistan’da yer alan Upper Namakvhani Hidroelektrik Santrali ve Lower Namakvhani Hidroelektrik Santrali olmak üzere toplamda 434 MW büyüklüğündeki Namakvhani Hidroelektrik Santral Projesi kapsamında 220kV Indoor GIS Sistemi Temini; tasarım, imalat, mühendislik hizmetleri, fabrika testlerinin yapılması, sistemin sahaya teslimi, montaj süpervizörlük hizmeti, sistemin yüksek gerilim testlerinin yapılması işleri için vermiş olduğu vergiler Dış 4mn USD tutarındaki Öneri kabul edilmiş olup sözleşme görüşmelerine başlanmıştır. Sözleşme görüşmelerinin Müspet ya da Menfi şekilde tamamlanması sonrasında gerekli açıklamalar yatırımcılarımız ve kamuoyu ile paylaşılacaktır.
 • LINK – Şirkete Endüstri ve Teknoloji Bakanlığı Ar-Ge Teşvikleri Genel Müdürlüğünün gönderdiği Ova kapsamında 2019 yılı faaliyetine ilişkin Şirket nezdinde yapılan denetimler sonucunda Değerlendirme ve Denetim Komisyonu tarafından sağlanan teşvik ve muafiyetlerin 3 ay süre ile durdurulmasına karar verildiği açıklandı.
 • LINK – Şirket sermayesi yarın 5,5 milyon TL’den %100 oranında bedelsiz olarak 5,5 milyon TL artışla 11,0 milyon TL’ye yükseltilecek.
 • SEYKM – Şirket sermayesi söz konusu gün 16 milyon TL’den %37,50 oranında bedelsiz olarak 6 milyon TL artışla 22 milyon TL’ye yükseltilecek olup düzeltilmiş pay fiyatı 25,0909 TL’ye denk gelmekte
 • MERIT – KKTC Sağlık Bakanlığı tarafından alınan kararlar kapsamında uygulanan 3 günlük karantinasız girişlerin, 10 günlük karantinalı girişler şeklinde değiştirilmesi nedeniyle, şirketin KKTC’de bulunan otellerinin Alıcı kabullerinin durdurulduğu ve faaliyetlerine Ara verildiği açıklandı.
 • MNDRS –
  • Şirketin %66 pay sahibi olduğu Tan Elektrik’in Başka ortaklarındaki toplam 12.920.000  Adet payın 50,0 milyon TL’ye satın alınmasına karar verildiği açıklandı.
  • Şirketin %68 pay sahibi olduğu Akça Enerji’nin Başka ortaklarındaki toplam 22.400.000  Adet payın 46,8 milyon TL’ye satın alınmasına karar verildiği açıklandı.
 • NATEN & ESEN – NATEN’in %100 bağlı ortaklığı Angora Elektrik’in, ESEN’in %100 bağlı ortaklığı Margün Enerji’ye 13,7 milyon dolara satılmasına karar verilmesi kapsamında, Çağ işlemlerinin tamamlandığı açıklandı.
 • NTHOL – KKTC Sağlık Bakanlığı tarafından alınan kararlar kapsamında uygulanan 3 günlük karantinasız girişlerin, 10 günlük karantinalı girişler şeklinde değiştirilmesi nedeniyle, şirketin KKTC’de bulunan otellerinin Alıcı kabullerinin durdurulduğu ve faaliyetlerine Ara verildiği açıklanırken, KKTC’de bulunan şirket casinolarının ise hizmet vermeye devam ettiği belirtildi.
 • OSTIM – Şirketin sermayesinin tamamına sahip olduğu Ostim Kalıp’ın 2020 – 2023 tarihleri arasında geçerli ve toplam 3,2 milyon TL’lik sabit yatırım tutarı ile 5 personel istihdamını içeren Yatırım Teşvik Belgesi alındığı açıklandı.
 • SERVE – Şirketin toplam 2,8 milyon TL’lik SGK ve GİB borçlarının yapılandırılması amacıyla, yaptığı başvurunun onaylandığı ve borçların yapılandırıldığı açıklandı.
 • THYAO – Pakistan’ın Sialkot şehrine tarifeli sefer başlatılmasına karar verildiği açıklandı.
 • VAKBN – 133 gün vadeli 400 milyon TL’ye kadar borçlanma aracı ihracı kapsamında SPK’ya Müracaat yapıldığı açıklandı.
 • VERUS – Şirketin %100  bağlı ortaklığı Standard Boksit’nin sahip olduğu maden ruhsat sahalarından Adana Tufanbeyli Boksit madeni sahasına ilişkin olarak Adana Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı tarafından  İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı’nın düzenlenerek şirkete teslim edildiği açıklandı

ŞİRKET PAY ALIM SATIM HABERLERİ

 • BRMEN – Kanber Özcan tarafından 92.200 Adet satılırken, şirket sermayesindeki payı %4,49’a geriledi.
 • FMIZP – Federal Mogul Powertrain tarafından 123,40 – 125,20 TL fiyat aralığından 11.937 Adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %80,58’e geriledi.
 • GUBRF –
  • Engin Özyılmaz tarafından 68,95 – 87,45 TL fiyat aralığından 562.127 Adet alış ve 573.369 Adet satış yapılırken, şirket sermayesindeki payı sıfırlandı.
  • Alpullu Pancar Ekicileri Kooperatifi tarafından 32.439 Adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvurusu yapıldı.
 • IDGYO –
  • Mehmet Akif Ekşi tarafından 6,80 – 6,93 TL fiyat aralığından 73.320 Adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %3,67’ye geriledi.
  • İbrahim Ekşi tarafından 6,80 – 7,11 TL fiyat aralığından 250.000 Adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %19,01’e geriledi.
 • MSGYO –
  • Deniz Barçin tarafından 4,73 TL fiyattan 50.000 Adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %0,41’e geriledi.
  • Lider Türkkanı tarafından 4,57 TL fiyattan 1.090.000 Adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %31,28’e geriledi.
  • Yurdagül İnaç tarafından 4,62 TL fiyattan 53.500 Adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %0,51’e geriledi.
 • PAPIL – Ömer Özbay tarafından 3.426.519 Adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %1,72’ye geriledi.
 • PSDTC –
  • Minereks Dış Ticaret tarafından 19,71 – 21,68 TL fiyat aralığından 65.000 Adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %19,14’e geriledi.
  • Nezih Öztüre tarafından 21,68 TL tarafından 4.500 Adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %2,52’ye geriledi.
  • Roteks Tekstil tarafından 21,68 TL fiyattan 37.000 Adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %17,99’a geriledi.
 • SARKY – Ahmet Hamdi Bektaş’a miras yoluyla 1.882.420 Adet pay devredildiği açıklandı.
 • YAYLA – Engin Özyılmaz tarafından 5,09 – 5,28 TL fiyat aralığından 426.129 Adet alış ve 429.545 Adet satış yapılırken, şirket sermayesindeki payı sıfırlandı

04/01/2021

Şirket haberleri

 • AKSEN – Şirketin Mali’deki 40 MW kurulu güce sahip Akaryakıt Enerji Santraline ilişkin Energie Du Mali S.A. ile olan ve süresi sona eren Var sözleşmenin yeni sözleşme şartlarına ilişkin görüşmelerin devam etmesi üzerine 31 Ocak’a kadar uzatıldığı açıklandı.
 • ASELS –
  • Şirket ile uluslararası bir müşterisi arasında, komuta ve Denetim sistemi, anti-tank Roket fırlatma sistemleri, ataletsel navigasyon sistemleri ve atış yeri tespit sistemlerinin ihracatı ile ilgili olarak, 38,3 milyon dolar tutarında bir Vatan dışı satış sözleşmesi imzalandığı açıklandı.
  • Şirket ile Savunma Sanayii Başkanlığı arasında Kent Güvenlik Yönetim Sistemi ve Plaka Tanıma Sistemi Projesi ile ilgili olarak 308,7 milyon TL tutarında sözleşme değişikliği imzalandığı açıklandı.
 • ARZUM – Şirket tarafından, medyada yer alan ‘’dolaşımda olmayan payların satıldığı’’ haberlerinin gerçeği yansıtmadığı açıklandı.
 • AVTUR & AVGYO – Mülkiyeti Metro Turizm’e ait, Edirne Merkez’deki 19.532 m2‘lik arsa üzerinde geliştirilen ‘Metro Hotel Apartments’ projesine ait yapı ruhsatının alındığı açıklandı.
 • AVOD – Çorum Boğazkale’de bulunan bakır madeninin satış ve ortaklık konularıyla ilgili,  Esan Eczacıbaşı şirketi ile imzalanan gizlilik sözleşmesinin karşılıklı mutabık kalınarak fesih edildiği açıklandı.
 • AYGAZ – Bangladeş’te LPG temini, dolumu ve dağıtımı alanında Etkinlik göstermek üzere önlisansa sahip olacak United LPG şirketinin %50’sine sahip olunması kapsamında sözleşmede bazı şartların tamamlandığı ve kapanış işlemlerinin 28 Şubat ‘a kadar uzatılmasına ilişkin yeni sözleşme imzalandı.
 • CMENT & Kent & KLNMA & QNBFB & QNBFL & TBORG – Şirket payları bugünden itibaren Piyasa Öncesi İşlem Platformu’nda tek fiyat işlem yöntemi ile işlem görmeye başlayacak.
 • CEMTS – Mercedes Benz Türk firması ile ilgili yeni üretim hattı teknik dokümanlarının, firma tarafından değerlendirilip, yeni üretim hattı onayı alınması kapsamında, MAN firmasına Var denge çubuğu üretim hattımızdan seri üretime başlandığı, Vatan dışından satın alınan MAN firması yeni üretim hattının montajının yapılmasının devam ettiği, 2021 ilk çeyreğinde Deney üretimine başlanılması planlanmasının planlandığı açıklandı.
 • CCOLA –Coca-Cola İçecek (CCOLA, Sınırlı Pozitif): Özbekistan Cumhuriyeti Devlet Varlık Yönetimi Ajansı (“SAMA”) tarafından kısa bir süre Evvel duyurulduğu üzere, Coca-Cola Bottlers Uzbekistan, Ltd’nin (“CCBU”) %57,118 hissesisatış sürecindedir. Şirket, Özbekistan’ı, Var Etkinlik gösterdiği coğrafyaya uygun bir Diyar olarak görmekte olup,satış sürecinin ilk aşamasında katılımcı olabilmek için SAMA’ya başvurusunu yapmıştır. Satış süreci ile ilgili detaylıbilgilere  davaktiv.uz/cocacola/en.html adresinden ulaşılabilmektedir.Özbekistan Devlet Holding Şirketi O’zbekoziqovqatxolding’nin %57,118 ve The Coca-Cola Export Corporation’ın%42,882 oranında payına sahip olduğu Özbekistan’ın en büyük gazlı içecek üreticisi olan CCBU’nun 2019 yılı
  pazar payı yaklaşık %47’dir.
 • DENGE –
  • Metrobil Teknoloji’nin %75’lik payının 45,0 milyon TL’ye satın alındığı açıklandı.
  • Erdal Kılıç’ın Şirketin 4.325.000 Adet A grubu imtiyazlı paylarını satın alması nedeniyle Pay Alım Teklifi Tebliği çerçevesinde doğan Şirket’in Başka ortaklarına yönelik pay alım teklifi yükümlülüğünden muafiyet verilmesi talebi SPK tarafından Menfi karşılandı.
 • DOHOL – Şirket bağlı ortaklıkları Doğan Enerji ve İlke Turistik’i devralma suretiyle DOHOL bünyesinde birleşmesine ilişkin yapılan başvurunun SPK tarafından onaylandığı açıklandı.
 • EMKEL – Türkiye Elektrik İletim’in 2.500 Adet Harici Yağlı Ölçü Transformatörü ihalesi kapsamında, ihalenin kısman sonuçlandığı, 251 milyon TL’lik ihalesinin şirkete düşen kısmının 109,0 milyon TL olduğu ve sözleşme imzalandığı açıklandı.
 • ETILR – Muğla Datça şubesi olarak faaliyete geçmek üzere yeni bir franchise sözleşmesi imzalandığı açıklandı.
 • FONET – Uşak İl Sağlık Müdürlüğü ile 24 ay süreli SBYS Hizmet Alımı Sözleşmesi’nin 2,5 milyon TL bedelle imzalandığı açıklandı.
 • GEDIK – 300 gün vadeli 60 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
 • IDGYO – EKGYO ile Şirket ortaklığı İdealist İnşaat arasında 2017 yılında imzalanan İstanbul Şile Çavuş Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi yöntemiyle geliştirilen, İstanbul Şile’deki  İdealist Cadde ve İdealist Koru  Projesinde yer alan 6 Adet Ev nitelikli bağımsız bölümlerinin satın alınması için gerekli işlemlerin başlatılmasına karar verildiği açıklandı.
 • ISBIR – Bağlı ortaklığımız İşbir Sentetik Dokuma’nın olağanüstü Genel kurul toplantısında, toplam net kayıtlı değeri 20,3 milyon TL olarak tespit edilen gayrimenkuller ve iştirak paylarının kısmi bölünme suretiyle İşbir İnşaat’a devri Ticaret Sicil’de tescil edildi.
 • INTEM –VBTS kapsamında şirket paylarına 18 Ocak’a kadar tek fiyat işlem yöntemi getirildi.
 • ITTFH – Şirket bağlı ortaklığı İmaş Makine ile Endüstriyel Elektrik Elektronik arasında İmaş Makine’nin Konya Selçuklu 4. OSB’deki fabrika binasına Çatı GES uygulaması yapılması konusunda sözleşme imzalandığı açıklandı.
 • NTHOL – Şirketin bağlı ortaklığı Voyager Kıbrıs’ın KKTC Girne’de olan Liman Otel ve Casino’yu işletmek üzere Bütün müştemilatlarla birlikte 20 yıllığına kiralandığı, KKTC’de 6 Adet, Karadağ’da 2 Adet, Hırvatistan ve Bulgaristan’da 1’er Adet olmak üzere işletilen casino sayısı 10 adede ulaşıldığı açıklandı.
 • ODAS – Şirketin %100 bağlı ortaklığı Çan Kömür bünyesinde Etkinlik gösteren Çan-2 Termik Santralinin proje finansmanı kapsamında YKBNK ve HALKB konsorsiyumundan kullanılan kredilerin Var durumda 2025 yılı olan vadelerinin 2030 yılı sonu olarak revize edildiği açıklandı.
 • OYAKC – Şirketin %100 bağlı ortaklığı Oyak Beton’un Kolaylaştırılmış Usulde Birleşme yöntemi uygulanarak Çağ alması suretiyle, Şirket bünyesinde birleşmesine ilişkin tescil işlemlerinin tamamlandığı açıklandı.
 • LUKSK – Şirketin, verimlilik artırıcı projeleri kapsamında başlattığı ‘Sıcak Yüzeylerde İzolasyon Uygulaması Verimlilik Artırıcı Projesi’, Enerji ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı tarafından desteklenmesi uygun görülen verimlilik artırıcı projeler kapsamına alınmıştır.
 • PAPIL – See&Sign Biyometrik Kişi Takip Sistemi ve Biyometrik Sağlıklı Aygıt Takip Sistemi siparişlerinin teslimatları ve Denetim testleri sonrasında kabul işlemlerinin tamamlandığı açıklandı.
 • PGSUS –
  • Şirket tarafından İngiltere’den Türkiye’ye gelen seferlerde yalnızca başka bir ülkeye devam uçuşu olan transit yolcuların kabul edileceği medyada yer aldı.
  • 2,5 milyar TL’ye kadar borçlanma aracı ihracı kapsamında yapılan Müracaat SPK tarafından onaylandı.
 • SAYAS – Şirketin Almanya’daki mukim bağlı ortaklığı İmm-network GmbH’ın faaliyetlerinin kademeli olarak sonlandırılmasına karar verildiği, bu amaçla alternatifler değerlendirildikten sonra iflas başvurusu yapıldığı ve sürecin 2020 yılında tamamlanmasının beklendiği daha Evvel duyurulurken, Offenburg Bölge İflas Mahkemesi tarafından bağlı ortaklığın iflasına ve yeterli varlık olmadığından iflas masası kurulmamasına karar verildiği açıklandı.
 • SILVR – Silverline ve Esty markalarının kullandırılması sonucu grup şirketi Silverline Ev Gereçleri’nden Ekim – Aralık dönemi için 1,6 milyon TL tahsil edileceği açıklandı.
 • SNGYO – Şirketin %100 iştiraki Samandıra Mobilya Endüstri’yi devralmak suretiyle kolaylaştırılmış usulde birleşme işleminin tescil edildiği açıklandı.
 • THYAO – Şirketin İngiltere çıkışlı Türkiye varışlı yolcu gelişlerinin durdurulduğunu açıkladığı medyada yer aldı.
 • ULUUN – Şirket kayıtlı Kapital tavanının 250 milyon TL’den 422,5 milyon TL’ye yükseltilmesi kapsamında yapılan Müracaat SPK tarafından onaylandı.
 • ULAS – Antalya Alanya’da bulunan 70 m2‘lik gayrimenkulün 215.500 TL’ye satılmasına karar verildiği açıklandı.
 • VERTU – Şirketin Profreight Taşımacılık’ta sahip olduğu payların satışına ilişkin 2018 yılında imzalanan pay Çağ sözleşmesi ile 2019 yılında imzalanan ek protokol kapsamında alacaklı olunan Nihayet tutar olan 6,3 milyon TL’nin tahsil edildiği açıklandı.
 • VESTL – Şirketin %100 bağlı ortaklığı Vestel Ticaret’in Hollanda’da mukim iştirakleri olan Vestel Holland ile Vestel Benelux ‘nin Vestel Holland B.V. çatısı altında birleştirilerek faaliyetlerine devam etmesi kararı alındığı açıklandı.
 • VESTL & VESBE – VESTL’in Manisa Yunusemre’de yer alan 122.550,94 m² yüzölçümüne sahip arsa ile bu arsanın 3.000 m²’lik bölümünde yer alan binanın VESBE’ye 131,8 milyon TL’ye satıldığı, satış sonucunda 52,2 milyon TL kar elde edildiği açıklandı.
 • VKFYO – Şirketin Risk Yönetimi Hizmet Sözleşmesi’nin aracı kurum ile  karşılıklı mutabakat dahilinde 1 Sene süre ile yenilendiği açıklandı.
 • YKBNK – 5 milyar TL’ye kadar borçlanma aracı ihracı kapsamında yapılan Müracaat SPK tarafından onayland
 • DGKLB – Şirket sermayesinin 269,1 milyon TL’den %30,08 oranında bedelli olarak 80,9 milyon TL nakden artışla 350 milyon TL’ye yükseltilmesi kapsamında yapılan Müracaat SPK tarafından onaylandı.
 • HDFGS – Şirket sermayesinin 70 milyon TL’den %200 oranında bedelli olarak 140 milyon TL nakden artışla 210 milyon TL’ye yükseltilmesi kapsamında yapılan Müracaat SPK tarafından onaylandı.
 • SEYKM – Şirket sermayesi yarın 16 milyon TL’den %37,50 oranında bedelsiz olarak 6 milyon TL artışla 22 milyon TL’ye yükseltilecek.

Pay alım satım haberleri

 • KMGY – Akkök Holding tarafından 64,05 – 65,30 TL fiyattan 3.499 Adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %12,66’ya geriledi.
 • BRMEN – Ergün Toprak tarafından 471.116 Adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %6,11’e yükseldi.
 • CRFSA & SAHOL – SAHOL tarafından 71,80 – 78,15 TL fiyat aralığından 1.750.000 Adet CRFSA payı satılırken, SAHOL’ün CRFSA’daki payı %57,12’ye geriledi.
 • DGGYO – Şirket paylarının Art alınması kapsamında Art alınan 24.097 Adet pay 8,09 – 8,23 fiyat aralığından satıldı.
 • INVEO – Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Topaç tarafından 44,00 – 47,50 TL fiyat aralığından 600.000 Adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %82,67’ye geriledi.
 • MSGYO –
  • Haydar İnaç tarafından 4,33 TL fiyattan 1.000.000 Adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %24,89’a gerildi.
  • Yurdagül İnaç tarafından 4,33 TL fiyattan 45.000 Adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %0,55’e geriledi.
 • LOGO – Norges Bank tarafından 134,52 TL fiyattan 40.000 Adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %5,00’e yükseldi.
 • POLHO –
  • Yönetim Kurulu Üyesi Fatma Nilgün Kasrat tarafından 8.557.500 Adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %8,43’e geriledi.
  • Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Faik Bitlis tarafından 10.357.499 Adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %8,43’e geriledi.
 • PSDTC –
  • Nezih Öztüre tarafından 19,71 TL tarafından 16.700 Adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %2,58’e geriledi.
  • Roteks Tekstil tarafından 19,71 TL fiyattan 79.000 Adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %18,48’e geriledi.
 • SEYKM & HDFGS – HDFGS tarafından 35,00 TL fiyattan 95.000 Adet SEYKM payı satılırken, HDFGS’nin SEYKM’deki payı %30,35’e geriledi.
 • SKTAS –
  • Arife Seyda Kayhan tarafından 5,10 TL fiyattan 7.319.383 Adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı sıfırlandı.
  • Eyüp Hilmi Kayhan tarafından 5,10 TL fiyattan 4.439.690 Adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %13,39’a yükseldi.
  • Muharrem Hilmi Kayhan tarafından 5,10 TL fiyattan 2.879.692 Adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %11,45’e yükseldi.
 • TGSAS – Yönetim Kurulu Reis Yardımcısı Çağla Polat tarafından 11,30 TL fiyattan 494.880 Adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %20,34’e geriledi.
 • ZOREN – Zorlu Holding tarafından 2,69 TL fiyattan 4.699.999 Adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %62,43’e yükseld

31/12/2020

Şirket Haberleri

 • ANELE – Şirket kayıtlı Kapital tavanının 200 milyon TL’den 400 milyon TL’ye yükseltilmesi kapsamında yapılan başvurunun SPK tarafından onaylanması sonrasında, Esas sözleşme tadil metni onayı için Ticaret Bakanlığına Müracaat yapıldığı açıklandı.
 • BRMEN –  Alt Pazarda işlem gören Şirket payları bugünden itibaren Yakın İzleme Pazarında işlem görecek.
 • BERA – Şirketin grup şirketlerinden Konya Kağıt paylarının halka arzına ilişkin olarak yürütülen hazırlık çalışmaları kapsamında, Şirket Esas Sözleşmesinin Kapital Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun hale getirilmesi amacıyla hazırlanan Esas Sözleşme Tadil Tasarısı’nın onaylanması için SPK’ya Müracaat yapıldığı açıklandı.
 • CRDFA – Joint Company West Finance And Credit Bank’ın Bütün paylarının %.42’sine karşılık gelen 62.984.361 Adet payın 40,2 milyon TL bedelle satın alındığı açıklandı.
 • DGKLB – Şirket kayıtlı Kapital tavanının 350 milyon TL’den 500 milyon TL’ye yükseltilmesi işlemi Ticaret Sicil’de tescil edildi.
 • DERAS –
  • Şirketin iştiraki Toprak Yenilenebilir Endüstri’nin, GES sektöründe yatırım yapmaya karar verdiği, danışmalık firmalarından DBE Elektrik Mühendislik ile GES sektöründe yatırım ve satın alma olanaklarının araştırılması için iş birliği ve danışmanlık sözleşmesi imzalandığı açıklandı.
  • Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanlığı & Consitex S.A.’ya karşı açılan dava da Mecburi arabuluculuk başvurusunun yapıldığı açıklandı.
 • ESCOM –
  • Şirketin %100 bağlı ortaklığı Alesta Elektronik Teknoloji Yatırım Anonim Şirketi’nin öncelikle Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığına dönüştürülmesi, sonrasında halka arz edilmesi için gerekli çalışmaların yapılmasına  karar verildiği açıklandı.
  • Servislet Yazılım’a 375.000 TL yatırım yapılmasına karar verildiği açıklandı.
  • Startupmarket Kitle Fonlama Platformu’na %12 pay karşılığında 600.000 TL yatırım yapılmasına karar verildiği açıklandı.
 • ESEN – Şirketin Güneş Enerjisi alanındaki yatırımlarını artırma hedefi ve Halka Arz taahhütleri kapsamında, Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği çatısı altında geliştirilmiş ve kurulmuş olan, 11 Adet GES’i satın almak üzere, Özyer Group ile satış sözleşmesi imzalaması doğrultusunda, satın almanın toplam bedeli 13,6 milyon dolar olduğu, satın alınan şirketlerin Bütün banka ve piyasa borçları düşüldükten sonra kalan tutarın, Pay bedeli olarak ödenerek tamamlandığı, satın alınan şirketlerin piyasa borçları ve banka borçlarının kapatıldığı açıklandı.
 • GLYHO – 89 gün vadeli 50 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
 • GEDIK – 301 gün vadeli 40 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
 • HEKTS –
  • Şirketin, Arma İlaç’ı satın alma kararı verdiği medyada yer aldı.
  • Şirketin yeni yatırımlar yapacağı, yeni ürünlerde üretim aşamasına gelindiği, soya ile ilgili çalışmalarda sona yaklaşıldığının medyada yer alması kapsamında yatırımların bilançoya Ağırbaşlı katkısı olacağı belirtildi.
 • IHLAS – Kapital artırımından elde edilmesi beklenen fonun 170 milyon TL’sinin finansal borç kapamalarında, 457,4 milyon TL’sinin yapılacak yatırımlarda, 80 milyon TL’sinin ise ticari ve ticari olmayan borçların kapatılmasında kullanılacağı açıklandı.
 • INFO – 91 gün vadeli 65 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
 • ISBIR – Şirket bağlı ortaklığımız İşbir Sünger Endüstri’nin, Çankırı OSB’de 4.217 malan üzerinde 1.200 mkapalı alanlı “Paket Yay Üretim Tesisi” kurmak için, Endüstri parseli tahsisatı aldığı, Projenin 2021 Mart ayında bitmesinin planlandığı açıklandı.
 • ISCTR – Bankanın Anne yatırımcısı olduğu Maxis Yenilikçi Girişim Sermayesi Yatırım Fonu, yeni yatırımını 3,8 milyon TL ile Denebunu’ya yaptığı medyada yer aldı.
 • ISGYO – İş Kuleleri Kule – 3’te yer alan 1.033 m2‘lik ofis alanının ANHYT’ye 5 Sene süre ile kiralanmasına ve Ege Perla B Kule, ofis alanında kiracı olan İş Faktoring’nin kira süresinin 1 Sene uzatılmasına karar verildiği açıklandı.
 • IHLAS – Şirket sermayesinin 790 milyon TL’den %89,78 oranında bedelli olarak 709,6 milyon TL nakden artışla 1,5 milyar TL’ye yükseltilmesi kapsamında SPK’ya Müracaat yapıldı.
 • SEYKM – Şirket sermayesi 5 Ocak’ta 16 milyon TL’den %37,50 oranında bedelsiz olarak 6 milyon TL artışla 22 milyon TL’ye yükseltilecek
 • RYGYO – Kocaeli Gebze’deki 9.364,62 m2‘lik arsanın 9,5 milyon TL’ye peşin olarak satın alındığı ve arsa üzerine toplam 2 kattan oluşan yaklaşık 17.000 m2‘lik lojistik depo yapılması planlandığı açıklandı.
 • RYSAS – Şirketin TFRS’ye göre hazırlanan  finansal tablolarında, Maddi Duran Varlıkları arasında yer alan arazi, arsa ve binaların TMS Maddi Duran Varlıklar Standardı’na uygun olarak finansal tablolarına gerçeğe uygun değerleri ile yansıtılmasına ilişkin arazi, arsa ve binaların değerlemelerinin sonuçlandığı ve  Kıymet artışının yaklaşık 300 milyon TL olacağı açıklandı.
 • SANFM – Şirketin %50 pay sahibi olduğu Almanya merkezli bağlı ortaklığı Sanifoam GmbH’ın 50.000 Euro olan Var sermayesinin 100.000 Euro’ya çıkarılmasına, Kapital artışının 25.000 euro bedelinin şirket karşılanmasına karar verildiği açıklandı.
 • SEYKM – İzmir Seferihisar’daki taşınmaz satış ihalelerine yatırım amaçlı iştirak edildiği, iki ihalede de en yüksek teklifin Başka katılımcılar tarafından verildiği açıklandı.
 • SNKRN – Şirketimizin bağlı ortaklığı Senkron Yapı Teknolojileri ile Kam İnşaat & Güven – İş Mühendislik İş Ortaklığı arasında, Elazığ’da 281 Adet Ev, 7 Adet dükkan ve 1 Adet Cami İnşaatları işine ait, Kapalı Dönem CCTV Sistemleri, Video Intercom Sistemleri, Yangın İhbar Sistemleri ile Merkezi Anons ve Çok Amaçlı Seslendirme işlerine dair ticari sözleşmenin  3,1 milyon TL bedel üzerinden imzalandığı açıklandı.
 • VERTU – Şirketin %50 oranında pay sahibi olduğu Kahve Diyari’nın sermayesinin 10 milyon TL’den iç kaynaklardan karşılanmak üzere 10,5 milyon TL bedelsiz artırımla 20,5 milyon TL’ye yükseltilmesine karar verildiği ve Kapital artırım işleminin tescil edildiği açıkland

Pay alım satım haberleri

 • RFSA & SAHOL – SAHOL tarafından 64,05 – 72,25 TL fiyat aralığından 267.000 Adet CRFSA payı satılırken, SAHOL’ün CRFSA’daki payı %58,49’a geriledi.
 • DGGYO – Şirket paylarının Art alınması kapsamında Art alınan 5.040 Adet pay 8,28 – 8,36 fiyat aralığından satıldı.
 • FMIZP – Federal Mogul Powertrain Otomotiv tarafından 129,50 – 132,10 TL fiyat aralığından 85.228 Adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %80,67’ye geriledi.
 • GSDDE & GSDHO – GSDHO tarafından 4,98 – 5,01 TL fiyat aralığından 156.543 Adet GSDDE payı satılırken, GSDHO’nun GSDDE’deki payı %68,00’e geriledi.
 • IDGYO – İbrahim Ekşi tarafından 6,51 – 6,57 TL fiyat aralığından 50.285 Adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %21,51’e geriledi.
 • PSDTC – Roteks Tekstil tarafından 18,50 TL fiyattan 1.000 Adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %19,55’e geriledi.
 • RODRG – Enver Küçükdoğan tarafından 13,90 – 14,54 TL fiyat aralığından 18.188 Adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %0,17’ye geriledi.
 • TGSAS – Yönetim Kurulu Reis Yardımcısı Burak Tanrıverdi tarafından 11,12 – 11,28 TL fiyat aralığından 930.984 Adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %15,95’e geriledi.
 • TKNSA & SAHOL – SAHOL tarafından 10,76 – 11,62 TL fiyat aralığından 8.840.000 Adet TKNSA payı satılırken, SAHOL’ün TKNSA’daki payı %50,00’ye geriledi.
 • VESTL – Zorlu Holding tarafından 20,00 TL fiyat aralığından 1.500.000 Adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %66,51’e geriledi

Kaynak

İnfo Yat

Tarım Yat

KAP

Zenpara Youtube Kanalına Abone Olun.

____________________________________________________________

Söz konusu içerik birtakım alıntılar içermektedir. Eğer içerikle ilgili herhangi bir telif veya imtiyaz talebiniz bulunuyorsa sayfa altında bulunan yorum bölümünden veya iletişim sayfasındaki araçlar ile iletişime geçebilirsiniz.

Zenpara – Borsa ve Pay senetleri Konularında Güvenilir Kaynak.

Zenpara.com hiçbir yatırım tavsiyesi sunmaz, kişileri maddi ve manevi konularda yönlendirmez, yalnızca Genel bilgi verir.

Zenpara, saygı ve sevgilerimizle.

Zenpara hakkında 1662 makale
Zenpara Araştırma Grubu, ekonomi, finans ve birçok parasal konuda istatistikleri değerlendirerek analizler gerçekleştirir ve bunları yazıya dökerek paylaşır. Para ile ilgili birçok konu araştırma konusu olabilir. Zenpara.com ekibi yalnızca bilgilendirme amacıyla içerik üretir, yatırım tavsiyesi vermez.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*