BORSA ŞİRKET VE SEKTÖR HABERLERİ 30/11/2020

Bugünün mühim haberleri konusunda BORSA ŞİRKET VE SEKTÖR HABERLERİ 30 Kasım 2020 başlıklı yazımızı aşağıda bulabilirsiniz.

ŞİRKET HABERLERİ

 • ARMDA – Aruba İş Ortakları Dijital Etkinliğinde “Yılın Distribütörü” ödülünün kazandığı açıklandı.
 • ARTI – Kapital artırımından elde edilecek fonun 33,0 milyon TL’sinin Kapital taahhüdü yönetimi ile finansal duran varlık edinilmesinde, 5,9 milyon TL’sinin işletme sermayesi ihtiyaçlarında, 1,3 milyon TL’sinin ise net işletme sermayesi açığının kapatılmasına kullanılmasının planlandığı açıklandı.
 • ALBRK – 90 gün vadeli 75 milyon TL tutarındaki kira sertifikası ihracının yönetim kararı ile iptal edildiği açıklandı.
 • BRMEN – Kayseri Melikgazi’deki 69.026 m2’lik arsaya 55 milyon TL’lik Öneri verildiği açıklandı.
 • CIMSA – JCR Eurasia tarafından şirketin Uzun ve Kısa Vadeli Ulusal Notları’nın not görünümlerinin teyit edildiği, Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı ve Mahalli Para Notların ‘BB+’ olarak belirlendiği açıklandı.
 • DENGE –
  • Işık Yapı’nın iştirak edinilmesi amacıyla şirket ve Işık Yapı arasında niyet protokolü imzalandığı açıklandı.
  • Otomotist Kent Teknolojileri!nin  sermayesinin % 50’sinden az olmamak üzere, iştirak edinilmesine karar verildiği açıklandı,
 • DOGUB – Şirketin 3. çeyrek bilançolarının KAP’ta açıklanmasına yönelik 21 Aralık’a kadar istediği ek süre SPK tarafından onaylandı.
 • DZGYO – 1 milyar TL’ye kadar borçlanma aracı ihracı kapsamında Genel Müdürlüğe yetki verildiği açıklandı.
 • FORMT – Şirket ile Cezayir’li Halk ortaklı bir firma arasında 2018 ve 2019 yıllarında yapılan ve ihracatı tamamlanan, Doğalgaz Sobası satış sözleşmesinin bu Sene de yenilendiği, Ocak 2021 tarihine kadar tamamlanmak üzere 762.000 dolar tutarında akreditifli Doğalgaz Sobası ihracatının şirket tarafından yapılmaya başlandığı açıklandı.
 • FRIGO – Yakın İzleme Pazarı’nda işlem gören şirket payları bugünden itibaren Anne Pazar’da işlem görmeye başlayacak.
 • Global Yatırım Holding GLYHO Global Port Holding CEO’su Emre Sayın Türkiye’nin hurdaya ayrılan gemilerin merkezi olduğunu söyledi. Sayın, “Yeni gelen gemilerle Birlikte Türkiye hurda gemilerin merkezi oldu. Bu gemiler Türkiye’de parçalanıyor” dedi. 2021 yılının ortalarında toparlanmanın olacağını söyleyen Sayın, kruvaziyer turizmine ilişkin olarak da “Yeni gelen gemilerle kapasite artacak. Ağırbaşlı bir birikmiş tatil talebinin olduğunu düşünüyorum” diye konuştu. Sayın ayrıca, maliyetlerin %75 oranında aşağı çekildiğini ve halka açıklık oranının düşürülmesinin planlanmadığını ekled
 • HLGYO – 2 milyar TL’ye kadar borçlanma aracı ihracı kapsamında SPK’ya Müracaat yapılacağı açıklandı.
 • ISCTR –
  • Industrial and Commercial Bank of China Grubu’ndan yaklaşık üç Sene vadeli olmak üzere 250 milyon dolar tutarında kredi sağlanması amacıyla anlaşma imzalandığı açıklandı.
  • Bankanın %100 pay sahibi olduğu Trakya Yatırım Holding’in yapılması öngörülen 150 milyon TL tutarındaki Para Kapital artırımına yönelik olarak rüçhan haklarının kullanılması ve gerekli işlemlerin yapılması için Genel Müdürlüğe yetki verildiği açıklandı.
 • Serhat Özer vekili tarafından bankanın aleyhine, 1991 tarihli Olağanüstü Genel Kurulumuzda alınan, kurucu paylara ödenen temettülere ilişkin Esas sözleşme değişikliği kararının ve ilgili Esas sözleşme değişikliğinin iptal edilmesinin yanı sıra bunların batıl ve butlan tespitinin yapılması, ayrıca 2020’de yapılan Genel Kurul’da temettü dağıtılmamasına ilişkin alınan kararın iptal edilmesi talepleriyle dava açıldı.
 • KAPLM – 1 Sene süreli 3 milyon dolar limitli Yönetici Mesuliyet Sigortası poliçesi imzalandığı açıklandı.
 • KLGYO – Şirket sermayesinin 124 milyon TL’den %400 oranında bedelli olarak 496 milyon TL nakden artışla 620 milyon TL’ye yükseltilmesi kapsamında rüçhan haklarının kullandırılmasının ardından kalan 1.481.032 Adet pay satılarak Kapital artırımı tamamland
 • KLMSN – VBTS kapsamında şirket paylarına 14 Aralık’a kadar brüt takas tedbiri getirilirken, Var durumda BİST – 30 payları dışındaki paylarda SPK kararı gereği açığa satış yasağı bulunmakta.
 • MARKA – Şirketin, bağlı ortaklığı Sema Et Süt Besin’ya  işletme sermayesi ihtiyacını karşılanması amacıyla, Genel kurul kararı ile yapılacak Kapital artışında Kapital koyma borcuna mahsuben, 2,1 milyon TL’nin Kapital avansı olarak ödendiği açıklandı
 • MERKO – Kapital artırımından elde edilmesi beklenen fonun 14,9 milyon TL’sinin tasfiye edilecek döviz borçlarında, 16,3 milyon TL’sinin tesis ve altyapı yatırımlarında ve 28,5 milyon TL’sinin ise net işletme sermayesinde kullanılmasının planlandığı açıklandı.
 • MEMSA – Borsa tarafından Şirketin Borsa kotundan çıkarıldığı açıklandı.
 • MNDRS – Şirketin %48 iştiraki Aktur’un paylarının pay bedeli 11,63 TL’den 176 milyon TL’ye satılmasına karar verildiği acıkandı.
 • NUGYO – Nurol İnşaat tarafından şirkette sahip olduğu paylardan 30.000.000 adete kadar olan kısmının  Borsa’da satışı amacıyla düzenlenen Pay Satıl Bilgi Formu’nun onaylanması talebiyle SPK’ya Müracaat yapıldığı açıklandı.
 • NTHOL – JCR Eurasia tarafından şirketin Uzun Vadeli Ulusal Notu’nu ‘A (Trk)’ düzeyinden ‘A- (Trk)’ye revize edildiği nota ilişkin görünümün ise ‘Negatif’ olarak belirlendiği açıklandı.
 • OSTIM – Kapital artırımından elde edilmesi beklenen 57,2 milyon TL fonun 10 milyon TL’sinin finans yapısının güçlenmesi için borç Art ödemelerinde, 47,2 milyon TL’sinin ise yeni iştirak ve gayrimenkul yatırımı yapılmasında ve bağlı ortaklıkların geliştirilmesinde kullanılacağı açıklandı.
 • QNBFB – 126 gün vadeli 152,0 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
 • PEKGY – Şirket kayıtlı Kapital tavanının 500 milyon TL’den 1,8 milyon TL’ye yükseltilmesi kapsamında yapılan Müracaat SPK tarafından onaylandı.
 • RAYSG – Hollandalı sigorta şirketi Aegon, Türkiye, Macaristan, Romanya ve Polonya birimlerini, RAYSG’ninde sahibi olan Vienna Insurance Group’a 830 milyon Euro’ya sattığı medyada yer aldı.
 • THYAO – %100 Şirket iştiraki olan bir hava kargo şirketinin kurulmasına karar verildiği açıkland
 • TOFAŞ TOASO Türkiye’deki tedarikçilerin sağladığı yüksek kalitenin, dünyanın birçok noktasında üretim tesisleri bulunan Fiat Chrysler Automobiles’ın (FCA) farklı modellerinde de kullanılması için girişimlerde bulunan Tofaş, bu kapsamda, FCA’nın farklı fabrikalarında kullanılacak parçaların Türk tedarikçilerinden satın alınmasına yönelik, teknik değerlendirme ve Öneri çalışmalarının yapılması için anlaşma sağladı. Tofaş Üst Yöneticisi (CEO) Cengiz Eroldu, “bu çalışmayı, Tofaş’taki üretimden bağımsız olarak, tedarikçilerimize ilave ihracat hacmi yaratmak ve FCA’ya Yarar sağlamak adına yapıyoruz” bilgisini verdi

BORSA ŞİRKETLERİNİN PAY ALIM SATIM HABERLERİ

 • AKMGY –
  • Akkök Holding tarafından 50,00 – 55,40 TL fiyat aralığından 28.800 Adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %12,81’e geriledi.
  • Davit Braunştayn tarafından 50,00 – 51,95 TL fiyat aralığından 4.6trend00 Adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %6,93’e geriledi.
  • Yasemin Casun Tuncer tarafından 50,00 – 54,00 TL fiyat aralığından 57.600 Adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %46,43’e geriledi.
 • DGATE – Tayfun Ateş tarafından 16,04 – 16,27 TL fiyat aralığından 87.000 Adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %4,71’e geriledi.
 • DOBUR & DOHOL – DOHOL tarafından 21,10 – 24,50 TL fiyat aralığından 10.000 Adet DOBUR payı satılırken, DOHOL’ün DOBUR’daki payı %41,12’ye geriledi.
 • DGGYO – Şirket tarafından 10,00 – 10,26 fiyat aralığından 69.307 Adet pay satıldığı açıklandı.
 • KARTN – Pak Besin tarafından 2.750 – 2.950 TL fiyat aralığından 2.335 Adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %19,59’a geriledi.
 • OLMIP – I.P. Container Holdings tarafından 7,75 – 7,80 TL fiyat aralığından fiyat aralığından 150.000 Adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %92,63’e geriledi.
 • PEKGY – Hasan Peker tarafından 11.200.000 Adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %13,23’e geriledi.
 • SANKO – Temko Dışalım Dışsatım tarafından 7,56 – 7,63 TL fiyat aralığından 29.000 Adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %90,33’e geriledi.
 • SARKY – Sevgür Arslanpay tarafından 6,94 – 6,95 TL fiyat aralığından 25.044 Adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %0,22’ye yükseldi.
 • TDGYO – Burak Sözübir tarafından 81.670 Adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %4,94’e geriledi

SEKTÖR HABERLERİ

Havacılık: Çukurova Havalimanı ihalesinin sonucu Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu tarafından onaylandı. İhaleyi kazanan Favori İşletmecilik A.Ş./Yako Tekstil Endüstri ve Dış Ticaret Aş Ortak Girişimi, 25 yıllık işletme süresi karşılığında 297,1mn EUR + KDV ödemeyi ve havalimanına 155mn EUR’luk yatırım yapmayı taahhüt etti. İhale, havalimanının üstyapı tesislerinin Yap-İşlet-Devret (YİD) çerçevesinde yaptırılması, işletilmesi ve devrini kapsıyor.

Kaynak

KAP

İnfo Yat.

Tarım Yat.

Zenpara Youtube Kanalına Abone Olun.

____________________________________________________________

Söz konusu içerik birtakım alıntılar içermektedir. Eğer içerikle ilgili herhangi bir telif veya imtiyaz talebiniz bulunuyorsa sayfa altında bulunan yorum bölümünden veya iletişim sayfasındaki araçlar ile iletişime geçebilirsiniz.

Zenpara – Borsa ve Pay senetleri Konularında Güvenilir Kaynak.

Zenpara.com hiçbir yatırım tavsiyesi sunmaz, kişileri maddi ve manevi konularda yönlendirmez, yalnızca Genel bilgi verir.

Zenpara, saygı ve sevgilerimizle.

Zenpara hakkında 1700 makale
Zenpara Araştırma Grubu, ekonomi, finans ve birçok parasal konuda istatistikleri değerlendirerek analizler gerçekleştirir ve bunları yazıya dökerek paylaşır. Para ile ilgili birçok konu araştırma konusu olabilir. Zenpara.com ekibi yalnızca bilgilendirme amacıyla içerik üretir, yatırım tavsiyesi vermez.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*