Borsa Şirket ve Sektör Haberleri 24/11/2020

Bugünün Mühim haberleri konusunda Borsa Şirket ve Sektör Haberleri 24/11/2020 başlıklı yazımızı aşağıda bulabilirsiniz.

ŞİRKET HABERLERİ

 • ADESE – Kapital artırımından elde edilen fonun 3,9 milyon TL’sinin vergi ve SGK borçlarında, 10 milyon TL’sinin işçi maaş ve tazminat borçlarında, 28,8 milyon TL’sinin grup içi şirketlere borçlarda, 27,0 milyon TL’sinin çeklerde, 11,1 milyon TL’sinin banka kredilerinde, 15,0 milyon TL’sinin tedarikçi borçlarında, 24,4 milyon TL’sinin ise Para stok tedarikinde kullanıldığı açıklandı.
 • ASELS – Şirketin Türk Silahlı Kuvvetlerinin haberleşme ihtiyacını karşılamak amacıyla geliştirdiği Geniş Bant Dalga Şekli’ne ilişkin çalışmalar tamamlandığı medyada yer aldı.
 • AVGYO – Şirket sermayesinin 72,0 milyon TL’den %70 oranında bedelsiz olarak 50,4 milyon TL iç kaynaklardan artışla 122,4 milyon TL’ye yükseltilmesine karar verildi.
 • BMELK – Şirketin yeni unvanının Pamukova Yenilenebilir Elektrik Üretim A.Ş. olarak değiştirildiği açıklandı.
 • BSOKE – Şirket fabrikasının Döner Fırın – 1 hattında yapılacak planlı revizyon çalışmaları nedeniyle,  Döner Fırın – 1 hattının 15 Aralık’a kadar durdurulduğu açıklandı.
 • CRFSA – Şirket sermayesi söz konusu gün 700 milyon TL’den %85,11 oranında olmak üzere 595,8 milyon TL azaltılarak 104,2 milyon TL’ye indirilmesine ve eş anlı olarak %22,57 oranında bedelli olarak 23,5 milyon TL nakden artışla 127,8 milyon TL’ye yükseltilecek olup, düzeltilmiş pay fiyatı 128,64 TL’ye denk gelmekte.
 • DERAS – Şirket bağlı ortaklığı Havana Motor’un Bakırköy’de şube açma işlemi TTSG’de yayımlandığı ve Havana Motor’un Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesi’nin Ticaret Bakanlığı tarafından onaylandığı açıklandı.
 • DOAS – VBTS kapsamında şirket paylarına 8 Aralık’a kadar brüt takas tedbiri getirilirken, Var durumda BİST – 30 payları dışındaki paylarda SPK kararı gereği açığa satış yasağı bulunmakta.
 • EGEEN – Şirket bağlı ortaklığımız Ege Tech Ltd.’nin Para Kapital artırımına, şirketin   144.000 dolar iştirak etmesine karar verildiği açıklandı.
 • ETYAT – SPK tarafından reddedilen bedelli Kapital artırımının sebebinin Sigortacılık ve Hususi Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun görüşü çerçevesinde Kapital artırımı başvurumuzun Menfi karşılandığı açıklandı.
 • FENER – Şirketin Affiliate Marketing Projesi kapsamında, Türkiye’nin pazaryeri platformlarından GittiGidiyor ile bir iş birliğine imza attığı medyada yer aldı.
 • IDEAS – Şirket kayıtlı Kapital tavanının 20 milyon TL’den 60 milyon TL’ye yükseltilmesi kapsamında yapılan Müracaat SPK tarafından onaylandı.
 • IHYAY – Kapital artırımından elde edilen fonun 48,0 milyon TL’sinin bağlı ortaklıklar nezdinde yapılan Kapital artırımlarında, 17,0 milyon TL’sinin medya tesis yatırımlarında, 13,0 milyon TL’sinin finansman niteliğindeki işlemlerinde, 8,2 milyon TL’sinin ise faaliyetlere ilişkin ödemelerde kullanıldığı açıklandı.
 • INFO – Şirket sermayesi söz konusu gün 33,8 milyon TL’den %195,86 oranında bedelli olarak 66,2 milyon TL nakden artışla 100 milyon TL’ye yükseltilecek olup, düzeltilmiş pay fiyatı 4,6741 TL’ye denk gelmekte.
 • ITTFH – Kapital artırımından elde edilen fonun 3,7 milyon TL’sinin tedarikçi ödemelerinde, 118.311 TL’sinin leasing ödemelerinde, 724.280 TL’sinin vergi ve SGK ödemelerinde, 27,5 milyon TL’sinin grup içi şirketlere borçlarda kullanıldığı açıklandı.
 • MNDRS – Şirketin %48 oranında iştirak ettiği Aktur’un kısmi bölünme suretiyle devredilmesine, ortaklarının devredilen malvarlığı bölümlerinin karşılığında Aktur’daki Var payları oranında Aktur İzmir Gayrimenkul’de pay sahibi olmalarına, kısmi bölünme ve Çağ işlemi sonucunda devredilen varlık ve yükümlülükler karşılığında Aktur’un çıkarılmış sermayesinin 53 milyon TL’den 31,5 milyon TL’ye dürülmesine karar verildiği açıklandı.
 • OSTIM – Ostim Kalıp Yatırım Endüstri Anonim Şirketi unvanı ile kurulan Şirketin Ticare Sicil’de tescil edildiği açıklandı.
 • SASA – Yatırım bedeli yaklaşık 935 milyon dolar ve 1.500.000 ton/Sene üretim kapasitesine sahip, Adana SASA tesislerinde gerçekleştirilecek PTA Üretim Tesisi Yatırımı kapsamında, şirket ile Tecnicas Reunidas arasında tesisin anahtar teslim olacak şekilde kurulması  iyi niyet anlaşması imzalandığı açıklandı.
 • SEKUR – Şirket kayıtlı Kapital tavanının 50 milyon TL’den 200 milyon TL’ye yükseltilmesi kapsamında yapılan Müracaat SPK tarafından onaylandı.
 • SEKFK – İzmir’de bulunan Ege Bölge Şubesi’nin kapatılmasına karar verildiği açıklandı.
 • SNKRN – Semih Erk’e ait 250.000 Adet A grubu imtiyazlı payların Bülent Çobanoğlu’na devri sonucunda Pay Alım Teklifi Tebliği kapsamında SPK’ya çağrıdan muafiyet talebinde bulunulduğı açıklandı.
 • TCELL – Fitch tarafından şirketim uzun vadeli ulusal kredi derecelendirme notunun “Zenpara Araştırma+(tur)”dan “AAA(tur)”a yükseltildiği, görünümünün korunduğu, uzun vadeli yabancı para cinsinden kredi derecelendirme notunun ve görünümünün teyit edildiği açıklandı.
 • TTKOM – Fitch tarafından şirketin Uzun Vadeli Ulusal notunun “Zenpara Araştırma+ (tur)’dan “AAA (tur)’a yükselttiği, Mahalli para birimi notunun teyit edilerek görünümünün ‘Negatif’ ten ‘Durağan’a revize edildiği, yabancı para notunun ve öncelikli teminatsız yabancı para borç notunun teyit edildiği açıkland
 • YKSLN – Şirket sermayesinin 86,6 milyon TL’den %50,08 oranında bedelsiz olarak 43,4 milyon iç kaynaklardan artışla 130,0 milyon TL’ye yükseltilmesi kapsamında SPK’ya Müracaat yapıld

BORSA ŞİRKETLERİNİN PAY ALIM SATIM HABERLERİ

 • AKMGY –
  • Akkök Holding tarafından 52,00 – 53,90 TL fiyat aralığından 10.500 Adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %12,99’a geriledi.
  • Davit Braunştayn tarafından 52,00 – 53,85 TL fiyat aralığından 3.500 Adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %6,96’ya geriledi.
  • Yasemin Casun tarafından 52,00 – 53,90 TL fiyat aralığından 21.000 Adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %46,78’e geriledi.
 • CELHA & DOHOL – DOHOL tarafından 19,75 – 20,34 TL fiyat aralığından 30.000 Adet CELHA payı satılırken, DOHOL’ün CELHA’daki payı %70,47’ye geriledi.
 • GSDDE & GSDHO – GSDHO tarafından 5,11 – 5,16 TL fiyat aralığından 185.371 Adet GSDDE payı satılırken, GSDHO’nun GSDDE’deki payı %71,16’ya geriledi.
 • LIDFA – Judit Menda tarafından 3,30 – 3,39 TL fiyat aralığından 600.000 Adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %5,57’ye geriledi.
 • HATEK – Cihat Gazel tarafından 13,60 – 13,72 TL fiyat aralığından 83.771 Adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %6,74’e geriledi.
 • OLMIP – I.P. Container Holdings tarafından 7,86 TL fiyattan 500.000 Adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %92,92’ye geriledi.
 • PAGYO – Cemal Aydın Aygün tarafından 6,60 – 6,81 TL fiyat aralığından 142.576 Adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %10,84’e geriledi.
 • PEKGY – Hasan Peker tarafından 11.200.000 Adet pay satılıldı.
 • PSDTC –
  • Roteks Tekstil tarafından 371.250 Adet B grubu payın satılının yapılmasına ilişkin olarak pay satış bilgi formunun onaylanması talebiyle SPK’ya yapılan Müracaat Müspet karşılandı.
  • Minereks Tekstil tarafından 325.735 Adet B grubu payın satılının yapılmasına ilişkin olarak pay satış bilgi formunun onaylanması talebiyle SPK’ya yapılan Müracaat Müspet karşılandı.
 • SANKO – Temko Dışalım Dışsatım tarafından 7,48 – 7,51 TL fiyat aralığından 75.000 Adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %90,48’e geriledi.
 • TAVHL – Ninety One tarafından 17,87 TL fiyattan 9.999 Adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %9,99’a geriledi.
 • TSGYO – TSKB Memur ve Müstahdemleri Yardım ve Emekli Vakfı tarafından 3,60 – 3,63 TL fiyat aralığından 100.000 Adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %0,02’ye geriledi.
 • ULAS – Cüneyt Ulaş tarafından 3,75 – 3,80 TL fiyat aralığından 220.215 Adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %12,49’a geriled

SEKTÖR HABERLERİ

Ak Eşya Sektörü: Ekim ayında Ak eşya üretimi %20, Ak eşya iç satışı ise %30 arttı.

Özelleştirme: Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Güllük Liman sahası özelleştirme ihalesine dört yatırımcıdan Öneri geldi. İhaleye Öneri veren şirketler Erk İnşaat Taahhüt Hazır Beton Turizm Endüstri ve Ticaret A.Ş., ICC Grup İnşaat Ticaret Ltd. Şti., Ahlatcı Otomotiv İnşaat Endüstri ve Ticaret A.Ş., Eti Girişim Yatırım A.Ş. İhalenin nihai pazarlık görüşmeleri 24 Kasım Salı günü saat 14:00’te gerçekleştirilecek.

Borsa Şirket ve Sektör Haberleri 24 Kasım 2020

Kaynak:

KAP

Tarım Yat.

İnfo Yat.

Zenpara Youtube Kanalına Abone Olun.

____________________________________________________________

Söz konusu içerik birtakım alıntılar içermektedir. Eğer içerikle ilgili herhangi bir telif veya imtiyaz talebiniz bulunuyorsa sayfa altında bulunan yorum bölümünden veya iletişim sayfasındaki araçlar ile iletişime geçebilirsiniz.

Zenpara – Borsa ve Pay senetleri Konularında Güvenilir Kaynak.

Zenpara.com hiçbir yatırım tavsiyesi sunmaz, kişileri maddi ve manevi konularda yönlendirmez, yalnızca Genel bilgi verir.

Zenpara, saygı ve sevgilerimizle.

Zenpara hakkında 1683 makale
Zenpara Araştırma Grubu, ekonomi, finans ve birçok parasal konuda istatistikleri değerlendirerek analizler gerçekleştirir ve bunları yazıya dökerek paylaşır. Para ile ilgili birçok konu araştırma konusu olabilir. Zenpara.com ekibi yalnızca bilgilendirme amacıyla içerik üretir, yatırım tavsiyesi vermez.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*