Borsa Şirket Sektör ve Bilanço Haberleri 05/11/2020

Bugünün Mühim haberleri konusunda Borsa Şirket Sektör ve Bilanço Haberleri 05/11/2020 başlıklı yazımızı aşağıda bulabilirsiniz.

ŞİRKET HABERLERİ

 • ALMAD – Şirket ile Karma Madencilik arasında Tekirdağ Malkara’da bulunan Kömür madeni üretim işletmesinden, Haziran 2021 tarihine kadar 70.000 ton Tüvenan kömür alımı için sözleşme imzalandığı ve sözleşme büyüklüğünün 4,9 milyon TL olduğu açıklandı.
 • BERA – Şirketin grup şirketlerinden Adaçal Kireç tarafından yapılan ve yaklaşık 6 milyon Euro’ya tutarlı 400 ton/gün kapasiteli kireç fırını devreye alınarak Deney üretimlerine başlandığı açıklandı.
 • DESA – Maltepe Piazza AVM’de 1 Adet Desa mağazası açıldı.
 • GEDIK – 89 gün vadeli 30 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
 • IHLGM – Şirket sermayesinin 665,5 milyon TL’den %50,25 oranında bedelli olarak 334,5 milyon TL nakden artışla 1,0 milyar TL’ye yükseltilmesi kapsamında rüçhan haklarının kullandırılmasının ardından kalan 4.985.907 Adet pay Borsa Birincil Piyasada satılarak Kapital artırımı tamamlandı.
 • KARTN – 2 Sene süreli Toplu İş Sözleşmesi için Sendika ile görüşmelere başlandığı açıklandı.
 • KONYA & MRGYO – VBTS kapsamında şirket paylarına 19 Kasım’a kadar tek fiyat işlem yöntemi getirilirken, brüt takas tedbiri de 19 Kasım’a kadar uzatıldı.
 • LUKSK – Organize Endüstri Bölgesi Kayseri Melikgazi’de bulunan fabrika binasına çatı üzeri Güneş Enerjisi Santrali yatırımı yapılması konusunda karar alınıdğı ve piyasa araştırması ve satın alma pazarlık görüşmeleri sonucunda 1,2 milyon dolar bedel ile Asunim Yenilenebilir Enerji firması ile çalışılmasına karar verildiği açıklandı.
 • MGROS – Ekim ayında 7 Adet Migros ve 4 Adet Migros Jet olmak üzere 11 Adet mağaza açılırken, mağaza sayısı yurtiçinde 2.267 ve yurtdışında 36 olmak üzere 2.303’e yükseldi.
 • METUR – Şirket kayıtlı Kapital tavanının 30 milyon TL’den 60 milyon TL’ye yükseltilmesi kapsamında yapılan Müracaat SPK tarafından onaylandı.
 • MNDRS – Şirketin %48 iştiraki Aktur’un kısmi bölünme suretiyle devredilmesine, Aktur’un ortaklarının devredilen malvarlığı bölümlerinin karşılığında Şirketteki Var payları oranında yeni şirkette pay sahibi olmalarına karar verildiği açıklandı.
 • MPARK – 50 milyon TL’ye kadar Kira Sertifikası ihraç edilmesine karar verildi.
 • OTKAR – Şirketin bir Afrika ülkesi ile 4×4 Taktik Tekerlekli Zırhlı araçlar ile bu araçların yedek parça ve eğitim hizmetleri satışını kapsayan 25 Milyon dolar bedelli ihracat sözleşmesi imzaladığı, teslimatların 6 ay içerisinde tamamlanmasının beklendiği açıklandı.
 • OLMIP – Şirketin Anne hissedarı I.P. Container Holdings S.L. tarafından, OLMIP’te sahibi olduğu paylarının satışı için, potansiyel yatırımcılara satış veya Borsa İstanbul’un ilgili pay piyasasında satış Dahil olmak üzere, stratejik opsiyonların değerlendirilmesi amacıyla finansal danışmanların yetkilendirildiğinin açıklanması kapsamında bağlayıcı olmayan belirleyici teklifleri ileten potansiyel alıcıların bir kısmı ile paylarının satışı için görüşmelere devam etme kararı alındığı açıklandı
 • QNBFL – 84 gün vadeli 89,2 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
 • PAGYO – Pandemi sebebiyle kiracılara destek verilmesi kapsamında, Pandemi öncesi aylık asgari veya aylık kira bedellerine %29’a varan oranlarda uygulanan iskontoların devam ettirilmesine, sektör dikkate alınarak yapılan değerlemeye göre %80’e varan oranlarda ilave  “Pandemi İskontosu” uygulanmasına, yapılan değerlemeyle bazı kiracılarımızdan Kira Sözleşmesi ile belirlenen Ciro Oranı üzerinden kira tahsil edilmesine karar verildiği açıklandı.
 • RYSAS – Kapital artırımından elde edilecek fonun şirketin 2021 yılı için planlanmış olan yeni yatırımlarında kullanılacağı açıklandı.
 • SISE – Şirket tarafından devralınan Anadolu Cam’ın birleşme işleminin onaya sunulduğu Olağanüstü Genel Kurul toplantısında alınan kararlarının iptali için, pay sahiplerinden Kaleseramik Çanakkale tarafından dava açıldığı belirtildi.
 • SERVE – Kuvva Besin’nın yapmış olduğu Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında 500.000 TL ödenmiş sermayesinin 24,5 milyon TL artışla 25 milyon TL’ye çıkarılması Genel Kurul’da onaylandı.
 • SKTAS – Şirket kayıtlı Kapital tavanının 96 milyon TL’den 350 milyon TL’ye yükseltilmesi kapsamında SPK’ya Müracaat yapıldı.
 • SKBNK – Şirket sermayesi 9 Kasım’da 1,16 milyar TL’den %60,62 oranında bedelli olarak 702,0 milyon TL nakden artışla 1,8 milyar TL’ye yükseltilece
 • SNGYO – Şirket projelerinden İstanbul Ümraniye’deki Gökorman Projesi kapsamında A bloka ait 216 Ev ve 2 Adet ticari üniteden oluşan toplam 218 Adet bağımsız bölümün Yapı Kullanım İzin Belgesi’nin alındığı açıklandı.
 • TTRAK – E kim ayında Vatan içi traktör satış adedi yıllık bazda %30,7 artarak 2.847 adete yükselirken, yurtdışı satışları ise %14,6 azalarak 1.445 adete geriledi.
  • TTKOM – Şirketin 2020 yılı revize beklentileri aşağıdaki gibi açıklandı.
  2020 Yılı Beklentileri Önceki Beklenti Revize Beklenti Konsolide Gelir Büyümesi Yaklaşık %13 Yaklaşık %16 Konsolide FAVÖK Yaklaşık 12,4 – 12,6 Milyar TL Yaklaşık 13 milyar TL Konsolide Yatırım Harcamaları Yaklaşık 6,4 Milyar TL Yaklaşık 6,6 Milyar TL

BORSA ŞİRKETLERİN PAY ALIM SATIM HABERLERİ

 • ENKAI – Şirket paylarının Art alınması kapsamında 7,17 – 7,26 TL fiyat aralığından 1.022.731 Adet pay Art alındı.
 • ERSU – Akman Holding tarafından 4,94 TL fiyattan 14.000 Adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %4,40’a yükseldi.
 • GLYHO – Mehmet Kutman tarafından 4,46 TL fiyattan 250.000 Adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %27,93’e yükseldi.
 • RYSAS – The Pabrai Investment Fund tarafından 430.000 Adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %5,31’e yükseldi.
 • SANKO – Temko Dışalım tarafından 7,40 – 7,57 TL fiyat aralığından 75.000 Adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %90,67’ye geriledi

BİLANÇO HABERLERİ

Alkim Alkali Kimya (ALKIM, Pozitif): Şirket’in üçüncü çeyrek Anne ortaklık net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %97,8 oranında artarak 58,5mn TL’ye yükselmiştir. Satış gelirleri üçüncü çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre %3,1 oranında artan şirketin brüt karı ise %18,3 oranında artarak 64,1mn TL’ye yükselmiştir. Operasyonel giderler aynı dönemde %4,4 oranında azalırken, Başka faaliyetlerden 3Ç2019’da kaydedilen 79bin TL’lik gidere Karşın 3Ç2020’de kurların da Müspet katkısıyla 22mn TL gelir kaydedilmiş ve böylece Etkinlik karı %79 oranında artarak 73,7mn TL’ye ulaşmıştır. Ayrıca finansman tarafında 6,9mn TL gelir kaydedilmiştir. 16,5mn TL’lik vergi gideri sonrası şirketin 3.çeyrek Anne ortaklık net dönem karı 58,5mn TL olmuştur. Üçüncü çeyrekteki kar rakamıyla birlikte Şirket’in Ocak-Eylül dönemi Anne ortaklık net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %54,6 oranında artarak 136,1mn TL’ye ulaşmıştır.

Coca Cola İçecek (CCOLA, Pozitif): Şirket’in 3Ç2020 Anne ortaklık net dönem karı 857,1mn TL ile 630mn TL olan ortalama piyasa beklentisinin üzerinde gerçekleşmiştir. Şirket’in 3Ç2019’da 556,5mn TL Anne ortaklık net dönem karı açıklamıştı. Satış gelirleri üçüncü çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre %29,2 oranında artan Şirket’in brüt karı ise %42 oranında artarak 1.918mn TL’ye yükselmiştir. Aynı dönemde operasyonel giderler %6 oranında artarken, Başka faaliyetlerden 25,9mn TL gider kaydedilmiş ve böylece Etkinlik karı %73,7 oranında artarak 1.184mn TL’ye ulaşmıştır. Yatırım faaliyetlerinden 7,6mn TL gelir kaydedilirken, finansman giderleri de 16,2mn TL’yi göstermiştir. 237,6mn TL’lik vergi gideri sonrası net dönem karı 937,3mn TL olurken, azınlık payı düşüldükten sonra Anne ortaklık net dönem karı 857,1mn TL olarak gerçekleşmiştir.

Üçüncü çeyrek kar rakamıyla birlikte Şirket’in Ocak-Eylül dönemi Anne ortaklık net dönem karı 1.396mn TL’ye ulaşmıştır. Bir önceki yılın aynı döneminde Anne ortaklık net dönem karı 965,2mn TL idi.

Petkim (PETKM, Sınırlı Pozitif): Şirket’in 2020 yılının üçüncü çeyreğinde Anne ortaklık net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %23,2 oranında artarak 290,6mn TL’ye yükselmiş ve hem bizim beklentimiz olan 186mn TL’nin hem de ortalama piyasa beklentisi olan 203mn TL’nin üzerinde gerçekleşmiştir. Tahminimizdeki sapmada finansman giderlerinin beklentimizden düşük gelmesi etkili olmuştur. Şirketin satış gelirleri üçüncü çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre %3,4 oranında artarak 3.037,9mn TL’ye yükselirken, maliyetler ise %0,7 oranında gerilemiş ve buna bağlı olarak brüt kar %30,1 oranında artarak 509,4mn TL’ye yükselmiştir. Operasyonel giderler ise aynı dönemde %33 oranında artarken, Başka faaliyetlerden 3Ç2019’daki 11,3mn TL’lik gidere Karşın 3Ç2020’de 87,8mn TL gelir kaydedilmiştir. Böylece Etkinlik karı %64,6’lık artışla 476,4mn TL’ye ulaşmıştır. Yatırım faaliyetlerinden 8,3mn TL gelir kaydedilirken, finansman tarafında net finansman giderleri 76,8mn TL’den 116,7mn TL’ye yükselmiştir. Böylece vergi öncesi kar 368mn TL olurken, 57mn TL’lik vergi gideri sonrası Anne ortaklık net dönem karı 290,6mn TL olarak gerçekleşmiştir.

Üçüncü çeyrekteki kar rakamıyla birlikte Şirket’in Ocak-Eylül dönemi Anne ortaklık net dönem karı 424,7mn TL olarak gerçekleşmiştir. Bir önceki yılın aynı döneminde şirket 709,3mn TL Anne ortaklık net dönem karı kaydetmişti.

Sabancı Holding (SAHOL, Pozitif): Sabancı Holding’in 2020 yılı üçüncü çeyrek Anne ortaklık net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %69,1 oranında artarak 1.611,5mn TL’ye yükselmiş ve hem bizim beklentimiz olan 1.093mn TL’nin hem de piyasa beklentisi olan 1.182mn TL’nin üzerinde gerçekleşerek iyi bir görüntü sergilemiştir. Beklentilerden yüksek gelen kar rakamında, Akbank, Enerjisa Enerji, Çimento Grubu karlarının Kuvvetli gelmesi ile Teknosa’nın bu çeyrekte kar açıklaması Mühim etkenler olmuştur. Üçüncü çeyrek kar rakamıyla birlikte Holding’in Ocak- Eylül dönemi Anne ortaklık net dönem karı %32,5 oranında artışla 3.840,9mn TL’ye yükselmiştir.

Türk Hava Yolları (THYAO, Sınırlı Pozitif): THY 2020 yılının 3. çeyreğinde 946mn TL (132mn USD) net dönem zararı kaydetmiştir. Bizim Zarar beklentimiz 1.670mn TL, piyasanın Zarar beklentisi ise 1.268mn TL idi. Tahminimizdeki sapmada beklentimizden yüksek gerçekleşen brüt kar marjı ile vergi gideri beklentimize Karşın vergi geliri kaydedilmesi etkili olmuştur. Şirket 3Ç2019’da 3.707mn TL net dönem karı kaydetmişti. Satış gelirleri 3.çeyrekte %51,3 oranında azalarak 11 milyar TL’ye gerileyen şirket 933mn TL brüt kar kaydetmiştir. Aynı dönemde operasyonel giderler %46,2 oranında gerileyerek 1.345mn TL’yi göstermiştir. Başka faaliyetlerden ise 3Ç2020’de 952mn TL gelir kaydedilmiştir. Böylece Şirket’in Etkinlik karı 540mn TL olmuştur. 3. çeyrekte yatırım faaliyetlerinden 220mn TL net gelir kaydedilirken, özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımlardan da 37mn TL Zarar oluşmuştur. Finansman tarafında net 2.466mn TL gider kaydedilmiştir. Bütün bunlara bağlı olarak vergi öncesi Zarar 1.743mn TL olurken, 797mn TL’lik vergi geliri sonrası 946mn TL net dönem zararı açıklanmıştır.

Üçüncü çeyrek Zarar rakamıyla birlikte şirketin Ocak-Eylül dönemi Anne ortaklık net dönem zararı 5.203mn TL (786mn USD) olmuştur. Şirket geçen yılın aynı döneminde 2.587mn TL kar açıklamıştı.

Türk Telekom (TTKOM, Pozitif): Türk Telekom’un 3. çeyrek net dönem karı 432,3mn TL olarak açıklanmıştır. Piyasa beklentisi 372mn TL, bizim beklentimiz ise 365mn TL idi. Tahminimizdeki sapmada beklentimizden düşük gerçekleşen finansman giderleri etkili olmuştur. Şirket 3Ç2019’da 1.117mn TL net dönem karı kaydetmişti. Türk Telekom’un 3Ç2020 satış gelirleri %18,6 artışla 7.366mn TL’ye yükselirken, brüt kar %14 artarak 3.443mn TL olmuştur. Brüt kar marjı ise 1,9 puan azalışla %46,7’yi göstermiştir. Türk Telekom toplam abone sayısı, 3Ç2020’de 49,5 milyona ulaşmıştır. Operasyonel giderler %9,9 artmış ve 1.350mn TL seviyesinde gerçekleşmiştir. Başka faaliyetlerden 3. çeyrekte 180mn TL gider yazılmıştır. 3Ç2019’da Başka faaliyetlerden 23mn TL gelir kaydedilmişti. Bu gelişmeler neticesinde Etkinlik karı %5,4 artarak 1.912mn TL’yi göstermiştir. Etkinlik kar marjı ise 3,3 puan azalışla %26’ya gerilemiştir. Türk Telekom’un FAVÖK’ü 3Ç2019’daki 3.005mn TL’den 3Ç2020’de 3.477mn TL’ye yükselirken, FAVÖK marjı 1,2 puan azalışla %47,2’yi göstermiştir. Yatırım faaliyetlerinden gelirler 80,8mn TL olurken, TFRS 9 uyarınca belirlenen Kıymet düşüklüğü zararları 71,3mn TL’yi göstermiştir. Türk Telekom’un finansman öncesi Etkinlik karı 1.922mn TL ile 3Ç2019’un %5,9 üzerinde gerçekleşmiştir. Finansman tarafında 1.367mn TL’lik net gider kaydedilmiştir. Şirket 3Ç2019’da 467mn TL’lik finansman gideri kaydetmişti. 2Ç2020 itibarıyla 376mn USD olan net açık yabancı para pozisyonu, 3Ç2020 itibarıyla 211mn USD’ye gerilemiştir. Şirketin vergi öncesi karı, yüksek finansman gideri sonrasında 555,1mn TL olurken, 122,8mn TL’lik vergi giderine bağlı olarak net dönem karı 432,3mn TL olmuştur. Geçen Sene aynı dönemdeki vergi öncesi kar 1.347mn TL, net dönem karı ise 1.117mn TL idi.

3.çeyrek karıyla birlikte 2020 yılı Ocak-Eylül dönemi net dönem karı 2.073mn TL’yi göstermiştir. 2019’un ilk 9 ayındaki net dönem karı 1.862mn TL idi.

Şirket 2020 yılı öngörülerini revize etmiştir. Şirketin gelir artışı öngörüsü yaklaşık %16 (önceki %13) olup FAVÖK beklentisi yaklaşık 13 milyar TL’dir. Önceki FAVÖK beklentisi 12,4-12,6 milyar TL aralığında idi. Yatırım harcamaları beklentisi ise fiber yatırımlarda artışın devam etmesi ve elverişsiz kur hareketlerinin etkisiyle 6,4 milyar TL’den 6,6 milyar TL’ye yükseltilmiştir.

Tarım Bankası: Tarım Bankası 3Ç2020’de 1.580mn TL solo net dönem karı açıklamıştır. Banka bir önceki çeyrekte 2.638mn TL, bir önceki yılın üçüncü çeyreğinde ise 1.029mn TL net dönem karı kaydetmişti. Üçüncü çeyrek karı sonrasında 2020 yılının Ocak – Eylül dönemi net dönem karı ise geçen yılın aynı dönemin göre karı %58,4 oranında artarak 6.089mn TL olarak gerçekleşmiştir. Çeyreksel bazda; Tarım Bankası’nın net faiz gelirleri %2,5 oranında artarak 9.886mn TL’ye yükselirken, net ücret ve komisyon gelirleri %179,3 oranında artmış ve 964,1mn TL olmuştur. Öte taraftan, bir önceki çeyrekte elde edilen 1.040mn TL temettü geliri bu çeyrekte 72,6mn TL’ye gerilemiştir. Temettü gelirindeki düşüşün yanı sıra ticari zararın çeyreksel bazda 3.628mn TL artarak 4.255mn TL’ye çıkması da karın bir önceki çeyreğe göre düşmesinde Mühim bir Öğe olmuştur. Karşılıklar tarafında ise toplam karşılık giderleri %48,3 oranında düşerek 3Ç2020’de 2.232mn TL’ye gerilemiştir.  Operasyonel giderler ise personel giderlerdeki düşüşün etkisiyle %12,2 oranında düşmüş ve üçüncü çeyrekte 3.009mn TL olarak gerçekleşmiştir. Tarım Bankası’nın 3Ç2020’deki takipteki krediler oranı %2,1, kredi mevduat oranı %93,6 olarak gerçekleşmiştir. Kapital yeterlilik oranı %18,19’dur.

SEKTÖR HABERLERİ

Akaryakıt: Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, benzinin litre fiyatına bu gece yarısından geçerli olmak üzere 17, motorinin litre fiyatına ise 16 kuruş zam geldi. Ankara’da ortalama 6,63 liradan satılan benzinin litre fiyatı 6,80 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul’da 6,58 liradan 6,75 liraya, İzmir’de 6,65 liradan 6,82 liraya yükselecek. Ankara’da ortalama 6,07 liradan satılan motorinin litre fiyatı 6,23 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul’da 6,02 liradan 6,18 liraya, İzmir’de 6,10 liradan 6,26 liraya yükselecek.

Kaynak:

KAP

İNFO YAT.

ZİRAAT YAT.

Zenpara Araştırma

Zenpara Youtube Kanalına Abone Olun.

____________________________________________________________

Söz konusu içerik birtakım alıntılar içermektedir. Eğer içerikle ilgili herhangi bir telif veya imtiyaz talebiniz bulunuyorsa sayfa altında bulunan yorum bölümünden veya iletişim sayfasındaki araçlar ile iletişime geçebilirsiniz.

Zenpara – Borsa ve Pay senetleri Konularında Güvenilir Kaynak.

Zenpara.com hiçbir yatırım tavsiyesi sunmaz, kişileri maddi ve manevi konularda yönlendirmez, yalnızca Genel bilgi verir.

Zenpara, saygı ve sevgilerimizle.

Zenpara hakkında 2451 makale
Zenpara Araştırma Grubu, ekonomi, finans ve birçok parasal konuda istatistikleri değerlendirerek analizler gerçekleştirir ve bunları yazıya dökerek paylaşır. Para ile ilgili birçok konu araştırma konusu olabilir. Zenpara.com ekibi yalnızca bilgilendirme amacıyla içerik üretir, yatırım tavsiyesi vermez.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*