Borsa Şirket Sektör ve Bilanço Haberleri 04/11/2020

Bugünün Mühim haberleri konusunda Borsa Şirket Sektör ve Bilanço Haberleri 04/11/2020 başlıklı yazımızı aşağıda bulabilirsiniz.

ŞİRKET HABERLERİ

 • AKBNK – Bankanın İzmir depreminden Menfi etkilenen müşterileri için kredi taksit ve kredi kartı ödemelerini 3 aya kadar faizsiz erteleyeceği medyada yer aldı.
 • AKSEN – Şirketin %100 bağlı ortaklığı “Aksa Aksen Enerji’nin ithalatçı tarafla imzaladığı anlaşma kapsamında, Türkiye-Irak enerji iletim hattı üzerinden Irak’a 150 MW kapasiteye kadar elektrik enerjisi ihracatı yapmak amacıyla EPDK’ya Müracaat yapıldığı açıklandı.
 • AGYO – Kısa Çalışma uygulamasının 2 ay süreyle devam edilmesine,  Genel Müdür, Mali ve İdari İşler Müdürü ve Mimar için normal çalışma süresinin %20’si oranında Kısa Çalışma uygulaması için Müracaat yapılmasına, Genel Müdür Yardımcısı’nın  tam zamanlı olarak çalışmasına ve ücretinin tam olarak ödenmesine, Kısa Çalışma için gerekli yasal şartları taşımayan personelin aylık ücretlerinde iki ay süreyle %20 oranında kesinti yapılmasına, iki ay süreyle Şirketimiz İcra Kurulu Üyeleri’nin ücretlerinde %20 oranında kesinti yapılmasına karar verildiği açıklandı.
 • ATLAS – Kapital artırımından elde edilen fonun şirketin Taşınır kıymet portföyünün çeşitlendirilmesinde kullanıldığı açıklandı.
 • AYGAZ – Şirket 2020 yılı beklentilerinde revizeye gitmezken, 2020 yılı beklentileri aşağıdaki gibi açıklandı.
2020 Beklentisi
Tüplü Gaz Satışı285.000 – 300.000
Otogaz Satışı660.000 -700.000
Tüplü Gaz Pazar Payı%41,5 – %43,5
Otogaz Pazar Payı%21,4 – %22,6
 • CEMAS – Şirket bağlı ortaklığı BND Elektrik’in sermayesinin 34,0 milyon TL’den 25 milyon TL azaltılarak 9 milyon TL’ye düşürülmesine ve eş anlı olarak 80 milyon TL şirkete verilmiş olan Kapital avansından arttırılmak üzere 89 milyon TL’ye yükseltilmesine karar verildiği açıklandı.
 • CELHA – ABD Ticaret Bakanlığı, Uluslararası Ticaret İdaresi tarafından, Türkiye’nin de içinde bulunduğu 15 ülkeye açılmış olan, “öngermeli beton demeti” ithalatına yönelik “anti damping ve sübvansiyon” incelemesinde alınan ve henüz nihai olmayan Ara karara göre; ABD’ye yapılan “öngermeli beton demeti” ihracatının ilave “anti damping” ve “sübvansiyon” vergilerine tabi tutulması kapsamında Şirketin, ABD’ye yaptığı “öngermeli beton demeti” ihracatını, mezkur incelemenin sonuçlanmasına kadar geçici olarak durdurduğu açıklandı.
 • DURDO – Şirketin Hollanda‘da kurulacak olan Duran Dogan Europe B.V. şirketinin  Kurum işlemlerinin görüşmeleri esnasında, daha Evvel 1 euro olarak belirlenmiş sermayesinin,  10.000 euro olacağı açıklandı.
 • ESCOM – Paratic markasıyla Etkinlik gösteren Polynom Teknoloji’ye 240.000 TL yatırım yapılmasına karar verildiği açıklandı.
 • EPLAS – Şirketin, VAKBN’nin ihalesine katılarak, 90,8 milyon TL ile en yüksek Öneri vermesi kapsamında 30 Ekim’de bankanın ödemeye yönelik şartname süresinin dolduğu ancak İzmir’de meydana gelen Zerzele sebebiyle banka ile görüşme sürecinin kesintiye uğradığı, bankaya alternatif ödeme planı sunulduğu açıklandı.
 • GRNYO  & RODRG – VBTS kapsamında şirketlerin paylarına 18 Kasım’a kadar tek fiyat işlem yöntemi getirildi.
 • GLYHO & LINK– VBTS kapsamında şirketlerin paylarına 18Kasım’a kadar brüt takas tedbiri getirilirken, Var durumda BİST – 30 payları dışındaki paylarda SPK kararı gereği açığa satış yasağı bulunmakta.
 • IDEAS & INFO & SEYKM – INFO’nun Borsa Alt Pazar’da işlem gören IDEAS, INFO ve SEYKM’de likidite sağlayıcılık faaliyetinde bulunma talebi Borsa tarafından uygun bulundu.
 • DIRIT – Şirket sermayesinin 10,6 milyon TL’den %37,56 oranında tahsisli olarak 4,0 milyon TL artışla 14,6 milyon TL’ye yükseltilmesine karar verildi.
 • IHLGM – Şirket sermayesinin 665,5 milyon TL’den %50,25 oranında bedelli olarak 334,5 milyon TL nakden artışla 1,0 milyar TL’ye yükseltilmesi kapsamında rüçhan haklarının kullandırılmasının ardından kalan 4.985.907 Adet pay Borsa Birincil Piyasada söz konusu gün ve yarın satılacak.
 • INFO – 150 milyon TL’ye kadar borçlanma aracı ihraç edilmesine karar verildiği açıklandı.
 • ISCTR – 238 milyon dolar ve 448 milyon Euro olmak üzere 367 gün vadeli sendikasyon kredisi sağlarken, kredinin maliyeti ABD Doları ve Euro cinsinden sırasıyla Libor+%2,50 ve Euribor+%2,25 olarak açıklandı.
 • MEMSA –
  • HALKB ile şirke arasındaki protokole kapsamında, şirket Yönetim Kurulu eski üyesi’nin çeşitli tarihlerde toplam 161.000 TL tutarında ödeme gerçekleştirdiği açıklandı.
  • Şirket ile Strateji Faktoring arasında 2018 tarihinde imzalanan protokol kapsamında, alacaklı finans kurumuna önceden tevdi edilen toplam 2,9 milyon TL tutarlı ödemeye ilaveten yaklaşık 220.000 TL ilave 3. Kişi bonosunun tevdi edildiği ve protokol kapsamında yapılan toplam ödeme tutarının 3,1 milyon TL’ye ulaştığı açıklandı.
 • MEGAP – Şirketin bağlı ortaklığı olacak 500.000 TL sermayeye sahip Mega Dışalım Dışsatım A.Ş. ünvanlı bir dış ticaret şirketi kurulmasına karar verildiği açıklandı.
 • MRGYO – Şirket sermayesinin 110 milyon TL’den %200 oranında bedelli olarak 220 milyon TL nakden artışla 330 milyon TL’ye yükseltilmesi kapsamında SPK’ya Müracaat yapıldı
 • QNBFB – 119 gün vadeli 57,3 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
 • PRKAB – TEİAŞ tarafından yapılan TKABY.54 Referanslı, Yenibosna GIS TM – Veliefendi GIS TM 154 kV, 1600mm² XLPE İzoleli Yeraltı Güç Kablosu Bağlantı Projesi Yapım İşi ihalesi için şirket  tarafından verilen teklifin en düşük Öneri olduğu açıklandı.
 • RYGYO –
  • Antalya Kumluca’daki 8.045 m2’lik deponun 8.000 m2’lik depolama alanının 1 yıllığına kiraya verildiği, 1 yıllık kiradan 3,8 milyon TL gelir elde edileceği açıklandı.
  • İstanbul Tuzla’daki 48.884 m2’lik deponun 4.500 m2’lik depolama alanının 3 aylığına kiraya verildiği, 3 aylık kiradan 250.000 TL gelir elde edileceği açıklandı.
 • SISE – Sendika ile Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlandığı açıklandı.
 • SMART – Şirketin, Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi’ne imzacı şirket olarak kabul edildiği açıklandı.
 • SOKM – Şirketin 2020 yılı revize beklentileri aşağıdaki gibi açıklandı.
 •  2020 Beklentisi2020 Revize Beklenti
  Yeni Mağaza Açılışı750 (+/- 50)900 (+/- 50)
  Net Satış Artışı%21 (+/- %2)%28 (+/- %2)
  FAVÖK Marjı (UFRS 16 Dış)%5,5 (+/-%0,5)%5,5 (+/-%0,5)
  FAVÖK Marjı (UFRS 16 Dahil)%9,5 (+/-%0,5)%9,5 (+/-%0,5)
  Yatırım Harcamaları (Milyon TL)350 ~430
  • ULAS – Şirket kayıtlı Kapital tavanının 50 milyon TL’den 150 milyon TL’ye yükseltilmesine karar verilmesi kapsamında SPK’ya Müracaat yapıldı.
  • VKGYO & VAKBN –  VKGYO portföyünde bulunan İUFM Projesi kapsamındaki  T.Vakıflar Bankası  Genel Müdürlük Hizmet Binası ve Tesisleri Projesi’nde  yer alan ofis üniteleri içerisinde  toplam 28.001,20 m²’lik alanın VAKBN’ye satışının gerçekleştirilmesine ilişkin sözleşmenin imzalandığı ve 427,0 milyon TL satış bedelinin tamamının tahsil edildiği açıklandı

BORSA ŞİRKETLERİNİN PAY ALIM SATIM HABERLERİ

 • AKSA – Güvenlik Ticaret tarafından 8,15 – 8,17 TL fiyat aralığından 102.988 Adet pay alınırken, şirket sermayesindeki %18,82’ye yükseldi.
 • DAGHL & DAGI – DAGI tarafından 49.906 Adet DAGHL payı satılırken, DAGI’nın DAHHL’deki payı %30,53’e geriledi.
 • DARDL – Şirket paylarının Art alınması kapsamında 25,4 TL fiyattan 11.000 Adet pay Art alındı.
 • ENKAI – Şirket paylarının Art alınması kapsamında 7,16 – 7,26 TL fiyat aralığından 2.000.000 Adet pay Art alındı.
 • ERBOS –
  • Mehmet Özbıyık tarafından 305.963 Adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %8,79’a yükseldi.
  • Mahmut Özbıyık tarafından 305.927 Adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %8,79’a yükseldi.
 • GLYHO – Mehmet Kutman tarafından 4,78 TL fiyattan 500.000 Adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %27,86’ya yükseldi.
 • IDEAS & SEYKM – SEYKM tarafından 9,35 TL fiyattan 197.654 Adet IDEAS payı satılırken, SEYKM’nin IDEAS’taki payı %3,93’e geriledi.
 • SANKO – Temko Dışalım tarafından 7,40 – 7,60 TL fiyat aralığından 125.000 Adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %90,74’e geriledi

BİLANÇO HABERLERİ

Aygaz (AYGAZ, Sınırlı Pozitif): Aygaz’ın 2020 yılının üçüncü çeyreğinde Anne ortaklık net dönem karı 82,5mn TL ile hem piyasa beklentisi olan 60mn TL’nin, hem de bizim beklentimiz olan 73mn TL’nin üzerinde gerçekleşmiştir. Tahminimizdeki sapmada, Tüpraş’ın beklentimizden daha düşük dönem zararı kaydetmesinin etkisiyle özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımlardan gelirlerin beklentimizden yüksek gerçekleşmesi etkili olmuştur.  Şirketin üçüncü çeyrek satış gelirleri, satış miktarındaki %16’lık artış ve LPG fiyatlarındaki dolar bazındaki düşüşe Karşın kurlardaki artışın etkisiyle, bir önceki yılın aynı dönemine göre %19,5 oranında artarak 3.045mn TL olarak gerçekleşmiştir. Brüt kar ise satış hacmindeki artış ve 40mn TL stok karı yazılmasının Müspet katkısıyla bir önceki yılın aynı dönemine göre %21,6 oranında artarak 336,7mn TL’ye yükselmiştir. Brüt kar marjı da 3Ç2019’daki %10,9’dan %11,1 seviyesine yükselmiştir. Şirket’in operasyonel giderleri aynı dönemde %5,8 oranında artarken, Başka faaliyetlerden 2,3mn TL gelir kaydedilmiştir. Böylece Şirket’in Etkinlik karı %33,6 oranında artarak 171,8mn TL’ye yükselmiştir. Şirket’in FAVÖK’ü de aynı dönemde %38 oranında artarak 207,7mn TL’ye ulaşırken, FAVAK marjı da %5,9’dan %6,8’e yükselmiştir. Başka taraftan, iştiraklerin 3Ç2019’daki 11,7mn TL’lik pozitif etkisi 3Ç2020’de Tüpraş’ın Zarar açıklaması kaynaklı 11,7mn TL zarara dönmüştür. Finansman giderleri ise 59,8mn TL’den 44,9mn TL’ye gerilerken, vergi gideri ise 12mn TL’den 33,9mn TL’ye yükselmiştir. Bütün bunların etkisiyle net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %21,6 oranında artarak 82,5mn TL olarak gerçekleşmiştir.

Üçüncü çeyrek kar rakamına Karşın, ilk çeyrekteki yüksek Zarar rakamının etkisiyle Şirket’in Ocak- Eylül dönemi 103,1mn TL net dönem zararı oluşmuştur. Bir önceki yılın aynı döneminde 198,7mn TL net dönem karı kaydedilmişti.

Aygaz bir önceki çeyrek güncellediği beklentileri aynen korumuştur. Buna göre Aygaz 2020 yılı otogaz satış miktarını 660-700bin ton, tüplügaz satış miktarını 285-300 bin ton öngörürken, %41,5-43,5 tüplügaz pazar payı ve  %21,4-%22,6 aralığında otogaz pazar payı beklemektedir.

Akçansa (AKCNS, Sınırlı Pozitif): Akçansa 3Ç2020’de 64,9mn TL Anne ortaklık net dönem karı kaydetmiştir. Bizim beklentimiz Şirket’in bu çeyrekte 52mn TL kar elde etmesi yönündeyken, piyasanın ortalama kar beklentisi 59mn TL idi. Operasyonel karlılık beklentimizin üzerinde gerçekleşmesi ve net finansman gideri beklentimize Karşın Şirket’in net finansman geliri kaydetmesi tahminimizde sapmada etkili olmuştur. Akçansa 3Ç2019’da ise 28mn TL Anne ortaklık karı elde etmişti. Şirket’in satış gelirleri, ihracatın Mühim desteği ile birlikte yıllık %10 oranında artarak 537,1mn TL’ye yükselmiştir. Maliyetler ise sadece %3,3 oranında artmış ve 421,2mn TL olmuştur. Bu çerçevede, brüt kar yıllık %43,5 oranında artarak 115,9mn TL’ye yükselmiştir. Brüt kar marjı ise 5,1 puan artarak %21,6 olmuştur. FAVÖK de yıllık %43,5 oranında artarak 118mn TL’ye (ortalama piyasa beklentisi 108mn TL) yükselirken, FAVÖK marjı 5,2 baz puan artarak %22,0 olarak gerçekleşmiştir. Başka yandan, Şirket bu çeyrekte 2,6mn TL net finansman geliri kaydetmiştir. Şirket 3Ç2019’da 37,4mn TL net finansman gideri kaydedilmişti.

Üçüncü çeyrek karı sonrasında Akçansa’nın 2020 Ocak – Eylül dönemi Anne ortaklık net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %37,2 oranında artarak 73,6mn TL’ye yükselmiştir.

Çimsa (CIMSA, Pozitif): Çimsa 3Ç2020’de 97,7mn TL Anne ortaklık net dönem karı kaydetmiştir. Bizim beklentimiz Şirket’in bu çeyrekte 46mn TL kar elde etmesi yönündeyken, piyasanın ortalama kar beklentisi 50mn TL idi. Brüt karın beklentimizin üzerinde gelmesi tahminimizdeki sapmada Anne Öğe olmuştur. Çimsa’nın 3Ç19’daki Anne ortaklık net karı ise 8,3mn TL idi. Şirket’in satış gelirleri yıllık %39,7 oranında artmış ve 3Ç2020’de 660,1mn TL’ye yükselmiştir. Başka yandan, maliyetler ise %27,0 oranında artarak 494,4mn TL olmuştur. Buna bağlı olarak brüt kar yıllık %98,8 oranında artmış ve bu yılın üçünü çeyreğinde 165,8mn TL’ye yükselmiştir. FAVÖK de yıllık %115,3 oranında artarak 164,6mn TL olurken (ortalama piyasa beklentisi 119mn TL), FAVÖK ve brüt kar marjı sırasıyla %24,9 ve %25,1 olarak gerçekleşmiştir. Geçen yılın üçüncü çeyreğinde bu oranlar sırasıyla %16,2 ve %17,6 idi. Başka yandan, Şirket’in net finansman gideri yılın 3. çeyreğinde 82,3mn TL (3Ç2019: 48,6mn TL) olarak gerçekleşirken, Şirket özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımlardan 36,1mn TL gelir kaydetmiştir.

Üçüncü çeyrek karı sonrasında Çimsa’nın 2020 Ocak – Eylül dönemi Anne ortaklık net dönem karı 135,5mn TL’ye yükselmiştir. Bir önceki yılın aynı döneminde 31,5mn TL Anne ortaklık net dönem karı açıklanmıştı.

Ege Gübre (EGGUB, Pozitif): Şirket’in 3Ç2020’deki net dönem karı 29,3mn TL olarak gerçekleşmiştir. Şirket geçen yılın aynı döneminde 16,5mn TL kar açıklamıştı. Şirket’in satış gelirleri üçüncü çeyrekte yıllık %30 oranında artarak 145,5mn TL’ye yükselirken, brüt kar %58,5 oranında artmış ve 50mn TL’ye yükselmiştir. Operasyonel giderleri %80,4 oranında artan şirket, Başka faaliyetlerden ise 7,2mn TL gider kaydetmiştir. Böylece şirketin Esas Etkinlik karı 28,2mn TL olmuştur. Yatırım faaliyetlerinden 1,7mn TL gelir, finansman tarafında ise 5,6 gelir kaydeden şirketin vergi öncesi karı 35,6mn TL olarak gerçekleşmiştir. 6,2mn TL vergi gideri sonrası şirketin net dönem karı 29,3mn TL olmuştur. Üçüncü çeyrek karı sonrasında Şirket’in 2020 yılının ilk dokuz ayındaki net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %92,1 oranında artarak 80,2mn TL’ye yükselmiştir.

Enerjisa Enerji (ENJSA, Sınırlı Pozitif): Şirket’in üçüncü çeyrek net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %92,9 oranında artarak 638,6mn TL’ye yükselmiş ve ortalama piyasa beklentisi olan 437mn TL’nin üzerinde gerçekleşmiştir. Satış gelirleri üçüncü çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre %10,4 oranında artan şirketin brüt karı ise %7,4 oranında artarak 1.611,7mn TL’ye yükselmiştir. Operasyonel giderler aynı dönemde %13,8 oranında artarken, Başka faaliyetlerden 3Ç2019’da kaydedilen 143mn TL’lik gidere Karşın 3Ç2020’de kurların da Müspet katkısıyla 91,7mn TL gelir kaydedilmiş ve böylece Etkinlik karı %32,7 oranında artarak 1.112,2mn TL’ye ulaşmıştır. Ayrıca finansman giderleri de 399,6mn TL’den 296,3mn TL’ye gerileyerek karlılığı desteklemiştir.

Üçüncü çeyrekteki yüksek kar rakamıyla birlikte Şirket’in Ocak-Eylül dönemi net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %70,5 oranında artarak 1.346,9mn TL’ye ulaşmıştır.

Karsan Otomotiv (KARSN, Pozitif): Şirket 3Ç2020’de 10,3mn TL Anne ortaklık net dönem karı kaydetmiştir. Bir önceki yılın aynı döneminde Karsan 12,1mn TL Anne ortaklık net dönem karı açıklamıştı. Satış gelirleri üçüncü çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre %9,1 oranında artan şirketin maliyetleri ise %0,9 oranında azalmış ve buna bağlı olarak da brüt kar %63,9 oranında artarak 104,1mn TL olarak gerçekleşmiştir. Aynı dönemde operasyonel giderler %19,4 oranında artarken, Başka faaliyetlerden gelirler ise 134,5mn TL’yi göstermiştir. Böylece Etkinlik karı 229,9mn TL olarak gerçekleşmiştir. 3Ç2019’daki Etkinlik zararı 4,5mn TL idi. Yatırım faaliyetlerinden 1,6mn TL gelir kaydedilmiştir. 218,7mn TL’lik (3Ç2019 4,5mn TL finansman geliri) finansman gideri sonrasında vergi öncesi kar 12,8mn TL olurken, Anne ortaklık net dönem karı da 10,3mn TL olarak gerçekleşmiştir.

Üçüncü çeyrek kar rakamıyla birlikte şirketin Ocak-Eylül dönemi Anne ortaklık net dönem karı 6,3mn TL olarak gerçekleşmiştir. Bir önceki yılın aynı döneminde 20,4mn TL Anne ortaklık net dönem karı kaydedilmişti.

Şok Marketler (SOKM, Pozitif): Şirket 3Ç2020’de 53,3mn TL Anne ortaklık net dönem karı açıklamıştır. Piyasanın kar beklentisi 52mn TL idi. Bir önceki yılın aynı döneminde 29mn TL Anne ortaklık net dönem zararı kaydedilmişti. Şirket’in satış gelirleri yıllık %27,3 oranında artarak 5.484mn TL’ye çıkarken, brüt kar %25,8 oranında artarak 1.275mn TL’ye yükselmiştir. Operasyonel giderler ise %25,6 oranında artarak 938,4mn TL olmuştur. Başka faaliyetlerden 140,1mn TL gider kaydeden şirketin Etkinlik karı 196,6mn TL’yi göstermiştir. 3Ç2019’da Etkinlik karı 119mn TL idi. Şirket’in 3Ç2020 FAVÖK’ü ise %23,1 artışla 312,9mn TL olurken FAVÖK marjı 0,2 puan azalışla %5,7 seviyesinde gerçekleşmiştir. 3,8mn TL yatırım faaliyetlerinden gelir kaydedilirken, şirketin 3Ç2020’deki finansman gideri 135mn TL olmuştur. Böylece şirketin Anne ortaklık payına düşen net dönem karı 53,3mn TL olarak gerçekleşmiştir.

Üçüncü çeyrek kar rakamıyla birlikte şirketin Ocak-Eylül dönemi Anne ortaklık net dönem karı 109,1mn TL olmuştur. 2019’un aynı dönemindeki Anne ortaklık net dönem zararı 150,8mn TL idi.

Şirket 2020 yılı beklentilerini revize etmiştir. Şirket 2020 yılında, satış gelirlerinin %28 (+-%2) (eskisi %24 (+-2%)) artmasını beklemektedir.  Yeni mağaza açılışı hedefi 900 (+-50) (eskisi 750(+-50)) Adet olup, TFRS 16 etkisi Dahil FAVÖK marjı beklentisi ise değişmeyerek %9,5’tir (+-0,5%). Şirket 2020 yılında 430mn TL (eskisi 350mn TL) yatırım harcaması yapmayı öngörmektedir.

Tüpraş (TUPRS, Sınırlı Pozitif): Tüpraş’ın 3Ç2020 Anne ortaklık net dönem zararı 420,1mn TL ile hem piyasa beklentisi olan ortalama 633mn TL Anne ortaklık net dönem zararının hem de bizim beklentimiz olan 745mn TL Anne ortaklık net dönem zararının altında gerçekleşmiştir. Tahminimizdeki sapmada, operasyonel karlılığın beklentimizden iyi gelmesi (FAVÖK beklentimiz 635mn TL – gerçekleşen 961mn TL) ve finansman giderlerinin beklentimizin altında kalması etkili olmuştur. Tüpraş’ın satış gelirleri 3Ç2020’de bir önceki yılın aynı dönemine göre, satış miktarındaki %14,8 oranında gerilemenin ve kurlardaki artışa Karşın dolar bazında petrol fiyatlarının düşük seviyelerde olmasının etkisiyle, %26,9 oranında azalarak 17 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. Görece düşük kapasite kullanımı ve salgın nedeniyle azalan Öğrenci bağlı oluşan düşük marjlara Karşın, 1.439mn TL’lik stok gelirinin Müspet katkısıyla (3Ç2019’da 692mn TL stok zararı) brüt kar ise %2,9 oranında artarak 1.190,3mn TL’ye yükselmiştir. Böylece brüt kar marjı da 3Ç2019’daki %5’ten %7’ye yükselmiştir. Akdeniz rafineri marjında kötüleşme devam etmiş ve üçüncü çeyrekte negatif -1,95$/varil olarak (2Ç2020 -0,57$/varil, 3Ç2019’da 3,26$/varil) gerçekleşmiştir. Tüpraş’ın net rafineri marjı da 3Ç2019’daki 4,01$/varilden, dizel ve jet yakıtı marjlarındaki düşüşlerin etkisiyle 3Ç2020’de 2,13$/varile (2Ç2020’de 0,94$/varil) gerilemiştir. Stoklar Tüpraş’ın net rafineri marjına üçüncü çeyrekte 2,9$/varil Müspet katkı sağlarken (1.439mn TL stok geliri), 3Ç2019’da ise 1,4$/varil (692mn TL stok zararı ) Menfi Etki yapmıştı. Operasyonel giderler aynı dönemde %10,9 oranında artarken, Başka faaliyetlerden 3Ç2020’de kur kaynaklı 491,8mn TL gider kaydedilmiş ve buna bağlı olarak da sadece 199mn TL Etkinlik karı elde edilmiştir. Şirket’in FAVÖK’ü ise bir önceki yılın aynı dönemine göre %1,5 oranında artarak 960,9mn TL’ye yükselmiştir. (2Ç2020’de 501,6mn TL FAVÖK kaydedilmişti). Üçüncü çeyrekte iştiraklerden 78mn TL gelir kaydedilirken, finansman tarafında ise net finansman giderleri 817,3mn TL’den 833,1mn TL’ye yükselmiştir. Bütün bunların etkisiyle şirket üçüncü çeyrekte 555,9mn TL vergi öncesi net dönem zararı kaydetmiştir. 160,9mn TL’lik vergi gelirinin katkısıyla Anne ortaklık net dönem zararı 420,1mn TL olarak gerçekleşmiştir. Şirket 3Ç2019’da 155,5mn TL Anne ortaklık net dönem zararı kaydetmişti.

Üçüncü çeyrek Zarar rakamıyla birlikte şirketin Ocak-Eylül dönemi Anne ortaklık net dönem zararı 2.870mn TL olarak gerçekleşmiştir. Bir önceki yılın aynı döneminde 339,8mn TL Anne ortaklık net dönem karı kaydedilmişti.

Tüpraş üçüncü çeyrek finansalları ardında daha Evvel revize ettiği (9 Ekim) 2020 yılı hedeflerini aynen korumuştur. Tüpraş üçüncü çeyrek finansalları öncesi, Covid-19 salgınının küresel çapta akaryakıt ürünleri talebi üzerinde oluşan Menfi etkisinin devam etmesi ve yüksek seyreden Mahsul stokları nedeniyle küresel akaryakıt Mahsul marjları Mühim ölçüde zayıfladığından 2020 beklentilerini aşağı yönlü güncellemişti. Buna göre Tüpraş 2020 yılı için Akdeniz net rafineri marjını 1,0-2,0$/varilden yaklaşık -0,5$/varile çekerken, kendi net rafineri marjını da 3,0-4,0$/varilden (2019 gerçekleşen 3,67$/varil) yaklaşık 1$/varile indirmişti.  Şirket’in 2020 yılı yatırım harcaması beklentisini de 125mn dolardan 115mn dolara revize ederken, Tüpraş 2020 yılı üretim miktarı yaklaşık 24mn tondan 22 milyon tona, yaklaşık 25mn ton satış hedefini de 23mn tona çekmişti

SEKTÖR HABERLERİ

Otomotiv: ODD verilerine göre Ekim ayı otomobil ve hafif ticari Araç pazarı 2019 Ekim’e göre %93 artarak 94,733 Adet olurken, yılın ilk 9 ayında pazar bir önceki yılın aynı dönemine göre %78,1 artışla 588,354 adete yükselmiştir. 2020 otomotiv sektörü toplam pazarının 725,000-775,000 Adet aralığında olması tahmin edilmektedir (Önceki: 700,000-750,000).

Turizm: Kültür ve Turizm Bakanlığının girişimiyle, Kovid-19 sebebiyle sıkıntı yaşayan turizm sektörüne Kredi Garanti Fonu ile bankalar aracılığıyla 10 milyar lira kredi sağlanacak. Krediler, 1 Kasım 2021’yi aşmamak kaydıyla, azami 12 ay ödemesiz olmak üzere 48 ay vadeli olacak

Kaynak

KAP

İnfo Yat.

Tarım Yat.

Dünya

Zenpara Youtube Kanalına Abone Olun.

____________________________________________________________

Söz konusu içerik birtakım alıntılar içermektedir. Eğer içerikle ilgili herhangi bir telif veya imtiyaz talebiniz bulunuyorsa sayfa altında bulunan yorum bölümünden veya iletişim sayfasındaki araçlar ile iletişime geçebilirsiniz.

Zenpara – Borsa ve Pay senetleri Konularında Güvenilir Kaynak.

Zenpara.com hiçbir yatırım tavsiyesi sunmaz, kişileri maddi ve manevi konularda yönlendirmez, yalnızca Genel bilgi verir.

Zenpara, saygı ve sevgilerimizle.

Zenpara hakkında 2384 makale
Zenpara Araştırma Grubu, ekonomi, finans ve birçok parasal konuda istatistikleri değerlendirerek analizler gerçekleştirir ve bunları yazıya dökerek paylaşır. Para ile ilgili birçok konu araştırma konusu olabilir. Zenpara.com ekibi yalnızca bilgilendirme amacıyla içerik üretir, yatırım tavsiyesi vermez.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*