BAŞAK SAC METAL MAKİNA SANAYİ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Konkordato ilanı

BAŞAK SAC METAL MAKİNA SANAYİ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Konkordato İlanı

Konkordato ilanları bölümümüzde ülkemizizn ekonomik gidişatına paralel olarak yakın zamanda konkordato koruma tedbiri ve kararı almış firmaları güncel olarak sizlere sunuyoruz.

Adi / SOYADI / UNVANI: BAŞAK SAC METAL MAKİNA SANAYİ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

VERGİ NUMARASI / VERGİ DAİRESİ: .

TİCARET SİCİL NUMARASI / KAYIT YERİ: 630785-0 / İSTANBUL

DOSYA Esas NO: 2018/1143

Duyuru METNİ

BAŞAK SAÇ METAL MAKİNE SAN. VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
KONKORDATO KOMİSER HEYETİ
ALACAKLILAR TOPLANTISI Çağrı İLANI

(Bakırköy 3. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin 2018/1143 E. Sayılı Dosyası)

Bakırköy 3. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin 2018/1143 E. sayılı dosyasında yukarıda ticaret unvanı belirtilen Şirket hakkında 25.04.2019 tarihinden başlamak üzere bir yıllık süreyle garanti konkordato mühleti verilmesine; ardından 25.04.2020 tarihinden itibaren garanti mühlet süresinin 6 ay uzatılmasına 23.10.2020 tarihinden itibaren  7226 sayılı Kanun uyarınca duran sürenin eklenmesiyle borçlular hakkında verilen garanti mühletin 19/01/2021 (bu Vakit dâhil) tarihine kadar UZATILMASINA, karar verilmiştir. garanti mühlet kararıyla birlikte, komiser heyeti üyeleri olarak Ayhan ZERAN, Yaşar SARI, Adem PELİT görevlendirilmiştir.
Heyetimizce İİK m. 299 uyarınca alacaklılara alacaklarını bildirmeleri için Çağrı ilanı gerçekleştirilmiş bu ilanda, İİK m. 299 f.1,  c.3 gereğince alacaklarını süresinde hiç bildirmeyen alacaklıların bilançoda kayıtlı olmadıkça ve ayrıca borçlu tarafından reddedilen alacaklıların mahkeme tarafından aksine karar verilmedikçe konkordato alacaklılar toplantısında Oy kullanamayacağı ihtaren bildirilmiş; alacak kayıtlarının tamamlanmasından sonra İİK m. 300 uyarınca alacak kayıtları hakkında borçlunun beyanları alınmış, alacak kayıtları üzerindeki tahkikat tamamlanmış;  alacaklılar listesi (cetveli) hazırlanarak mahkeme dosyasına sunulmuş ve dolayısıyla alacaklılar toplantısı yapılabilmesi için gerekli işlemler tamamlanmıştır.
Komiser Heyetimiz tarafından İİK m. 301 uyarınca 14.12.2020 pazartesi günü saat 13:00’de İbis OteliEsenyurt – Güzelyurt Mahallesi Haramidere Caddesi No:5-7 Esenyurt / İstanbul adresinde borçlu Şirketin konkordato teklifinin oylanması için alacaklılar toplantısı yapılmasına karar verilmiştir.
İİK m. 301 çerçevesinde, alacaklıların alacaklılar toplantısından önceki yedi gün içerisinde Komiserliğimiz uhdesinde bulunan belgeleri Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi 1993 Sokak No:35 Papatya 2 Rencidense B Blok Kat 8 No:173 Esenyurt / İstanbul adresinde inceleyebilecekleri; alacaklıların yukarıda belirtilen yer ve günde gerçekleştirilecek toplantıya katılarak kabul/ret oyu kullanabilmeleri için toplantıya bizzat veya yetkili temsilci vasıtasıyla katılmaları; temsilci olarak toplantıya katılacak avukatlar bakımından noterde düzenlenmiş HMK m. 74 uyarınca Hususi YETKİ içeren vekaletname aslını veya onanmış bir örneğini, tüzel Kişi temsilcileri bakımından noterde düzenlenmiş imza sirküleri aslını, Başka yasal veya iradi temsilciler bakımından temsil yetkisini gösteren resmi Belge aslını, bu belgelerin Komiser Heyetimize tevdi edilmek üzere “aslına uygundur” ibaresi içeren imzalı bir Adet örneğini ve ayrıca kimlik teşhisine yarar resmi bir belgeyi (nüfus cüzdanı, ehliyet, baro kimliği v.b.) yanında getirmeleri gerektiği; yetkili temsilci olduğu anlaşılamayan kişilere alacaklılar toplantısı sırasında Oy hakkı tanınmayacağı ilan ve ihtar olunur.

Konkordato Komiseri
Hukukçu
Konkordato Komiseri
Mali Müşavir
Konkordato Komiseri
Makine Yüksek Mühendisi
Bengü Atasever YüzbaşıoğluAyhan ZeranDr. Murat Tosun

Duyuru ADRESİ: https://www.ilan.gov.tr/ilan/705639/iflas-hukuku-davalari/konkordato-ve-muhlet-iik-288inci-md-/konkordato-komiserliginden-alacaklilar-toplantisina-Çağrı


BAŞAK SAC METAL MAKİNA SANAYİ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Konkordato ilan etti.

Unutmayın, konkordato geçici bir koruma tedbiridir. Konkordato, iflas ve iflas erteleme tamamen farklı kavramlar ve tanımlardır. Konkordato alan firmalar ekonomik sebeplerden Dolayı geçici olarak koruma tedbiri alırlar ve konkordato ilanı iflas yada firmanın batması anlamına kesinlikle gelmemektedir.

Zenpara – Para ve Forex Konularında Güvenilir Kaynak.

Zenpara.com hiçbir yatırım tavsiyesi sunmaz, kişileri maddi ve manevi konularda yönlendirmez, yalnızca Genel bilgi verir.

Zenpara, saygı ve sevgilerimizle.

Zenpara hakkında 1683 makale
Zenpara Araştırma Grubu, ekonomi, finans ve birçok parasal konuda istatistikleri değerlendirerek analizler gerçekleştirir ve bunları yazıya dökerek paylaşır. Para ile ilgili birçok konu araştırma konusu olabilir. Zenpara.com ekibi yalnızca bilgilendirme amacıyla içerik üretir, yatırım tavsiyesi vermez.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*