AYTEN KURULMAZ | Konkordato Takip Konkordato ilanı

AYTEN KURULMAZ | Konkordato Takip Konkordato İlanı

Konkordato ilanları bölümümüzde ülkemizizn ekonomik gidişatına paralel olarak yakın zamanda konkordato koruma tedbiri ve kararı almış firmaları güncel olarak sizlere sunuyoruz.

Adi / SOYADI / UNVANI: AYTEN KURULMAZ

VERGİ NUMARASI / VERGİ DAİRESİ: BİREYSEL

TİCARET SİCİL NUMARASI / KAYIT YERİ: BİREYSEL

DOSYA Esas NO: 2018/221

Duyuru METNİ

İ L A N
T.C.
İNEGÖL
3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
(ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ SIFATIYLA)
Esas NO : 2018/221 Esas

İNMERTAŞ İNEGÖL MERMER SAN.TIC.A.Ş. AYTEN KURULMAZKONKORDATO KOMİSERLİĞİNDEN ALACAKLILAR TOPLANTISI İLANI
( İnegöl 3. Asliye Hukuk Mahkemesi ( Asliye Ticaret Mahkemesi Sıfatıyla) 2018/221 Esas Sayılı Dosyası )
İnegöl Ticaret Sicil Müdürlüğünde 3180 sicil numarası ile kayıtlı “Kulaca Mah. Kulaca-Ankara Karayolu No:12 İnegöl BURSA “ adresinde Etkinlik gösteren İNMERTAŞ İNEGÖL MERMER SAN.TİC.A.Ş. ‘ne 04/03/2019 Tarihinden başlamak üzere 1 yıllık garanti mühlet verildiği , garanti mühlet süresi 04/03/2020 tarihinden itibaren 6 ay süre ile uzatıldığı, 6 aylık süreye pandemi sebebiyle durma sürelerinin de eklendiği, konkordato komiser heyeti olarak M.Tülin KAVASOĞLU, Erdal ARSLAN ve Nesrin BEŞE’nin görevlendirildiği,
13921812782 kimlik numaralı Hasan ve Habibe kızı 11.03.1954 doğumlu AYTEN KURULMAZ’a 2004 sayılı İİK’nun 289/3. maddesi uyarınca, 13.06.2020 tarihinden itibaren 1 Sene süre ile konkordato garanti mühleti verildiği, garanti mühlet kararıyla birlikte, Av. Muhsine Tülin Kavasoğlu garanti Komiser olarak görevlendirildiği,
Konkordato mühleti içerisinde alacaklılar toplantısının yapılmasına kadar Kanunda öngörülen Bütün işlemlerin heyetimizce/komiserliğimizce gerçekleştirilmesini müteakip alacaklılar toplantısı hazırlık işlemlerine başlandığını ve bu çerçevede;
1. Yukarıda anılan borçlu şirket İNMERTAŞ İNEGÖL MERMER SAN.TİC.A.Ş’nin konkordato teklifini müzakere etmek üzere 18.12.2020 tarihinde saat 9,30 da “MEHTER SALONU – Hamidiye Mah. Park Sokak No:14İNEGÖL – Bursa İNEGÖL KÜLTÜRPARK GİRİŞİ YANI” adresinde alacaklılar toplantısı gerçekleştirilmesine karar verildiği,
Konkordato talep eden yukarıda anılanborçlu şirketin , İ.İ.K. md 308/h maddesine göre rehinli alacaklılarla müzakere edilerek borçların yapılandırılması yönünde talebinin de bulunduğu, bu kapsamda rehinli alacaklılarla olan toplantının yukarıda belirtilen gün ve yerde saat 11:00 da gerçekleştirileceği ,
2. Konkordato talep eden Kişi AYTEN KURULMAZ’ın konkordato teklifini müzakere etmek üzere 18.12.2020 tarihinde saat 14:00 da “MEHTER SALONU – Hamidiye Mah. Park Sokak No:14 İNEGÖL – Bursa İNEGÖL KÜLTÜRPARK GİRİŞİ YANI” adresinde alacaklılar toplantısı gerçekleştirilmesine karar verildiği,
Toplantıya bizzat katılacakların;
Kimlik ve Kimlik fotokopisi (Not: Kimlik Fotokopisinin üzerine, Kimlik Sahibinin el yazısı ile ASLININ AYNIDIR, Ad SOYAD İMZA olacak şekilde yazılıp imzalanması,)
Tüzel kişilerde ise imza sirküleri fotokopisi (Not: İmza Sirküleri Fotokopisinin üzerine, İmza Yetkilisinin el yazısı ile ASLININ AYNIDIR, Ad SOYAD TÜZEL KİŞİLİK KAŞESİ İMZA olacak şekilde yazılıp Kaşe üzerine imzalanması,)
(Toplantı esnasında Vakit tasarrufu sağlayacaktır.)
Bu fotokopileri yanlarında bulundurmaları gerektiği, vekil vasıtasıyla toplantıya katılacakların Avukatlık Yasası 35. Madde gereğince yanlızca avukatla temsil edilebileceği, konkordatoyu Kabul edecek vekillerin , HMK md 74 uyarınca NOTER VEKALETNAMESİ ile Hususi olarak ( Konkordato teklifini Kabul veya Red yönünde Hususi yetki bulunması hususunda dikkat edilmesi ) yetkilendirilmesinin Mecburi olduğu ,
Toplantıya katılım sağlamayan alacaklıların , İİK m.302/VII gereğince toplantının bitimini takip eden yedi günlük iltihak süresi içinde SMMM Erdal Arslan, SMMM Nesrin BEŞE,(ÇÖZÜMEVİ YÖNETİM DANIŞMANLIK) Kükürtlü Mah. 6.Park Sk. Erce Apt. No.2/1 OSMANGAZİ/ BURSA adresine gelerek konkordatoyu kabul ve red yönünde Oy kullanabilecekleri ,
Toplantıya katılmayan veya iltihak süresi içerisinde kabul beyanı vermeyen alacaklıların konkordato teklifini reddetmiş sayılacakları ,
Alacaklıların alacaklılar toplantısından önceki yedigün içinde Komiserliğimiz uhdesinde bulunan belgeleri SMMM Erdal Arslan, SMMM Nesrin BEŞE,(ÇÖZÜMEVİ YÖNETİM DANIŞMANLIK) Kükürtlü Mah. 6.Park Sk. Erce Apt. No.2/1 OSMANGAZİ/ BURSA adresinde inceleyebilecekleri hususları ilan olunur.
Konkordato Komiseri Konkordato Komiseri Konkordato Komiseri
M.Tülin KAVASOĞLU Nesrin BEŞE Erdal ARSLAN

Duyuru ADRESİ: https://www.ilan.gov.tr/ilan/703024/iflas-hukuku-davalari/konkordato-ve-muhlet-iik-288inci-md-/konkordato-komiserliginden-alacaklilar-toplantisina-Çağrı


AYTEN KURULMAZ | Konkordato Takip Konkordato ilan etti.

Unutmayın, konkordato geçici bir koruma tedbiridir. Konkordato, iflas ve iflas erteleme tamamen farklı kavramlar ve tanımlardır. Konkordato alan firmalar ekonomik sebeplerden Dolayı geçici olarak koruma tedbiri alırlar ve konkordato ilanı iflas yada firmanın batması anlamına kesinlikle gelmemektedir.

Zenpara – Para ve Forex Konularında Güvenilir Kaynak.

Zenpara.com hiçbir yatırım tavsiyesi sunmaz, kişileri maddi ve manevi konularda yönlendirmez, yalnızca Genel bilgi verir.

Zenpara, saygı ve sevgilerimizle.

Zenpara hakkında 1676 makale
Zenpara Araştırma Grubu, ekonomi, finans ve birçok parasal konuda istatistikleri değerlendirerek analizler gerçekleştirir ve bunları yazıya dökerek paylaşır. Para ile ilgili birçok konu araştırma konusu olabilir. Zenpara.com ekibi yalnızca bilgilendirme amacıyla içerik üretir, yatırım tavsiyesi vermez.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*