ATAOĞLU ULUSLARARASI TAŞIMACILIK TURİZM LİMİTED ŞİRKETİ Konkordato ilanı

ATAOĞLU ULUSLARARASI TAŞIMACILIK TURİZM LİMİTED ŞİRKETİ Konkordato İlanı

Konkordato ilanları bölümümüzde ülkemizizn ekonomik gidişatına paralel olarak yakın zamanda konkordato koruma tedbiri ve kararı almış firmaları güncel olarak sizlere sunuyoruz.

Adi / SOYADI / UNVANI: ATAOĞLU ULUSLARARASI TAŞIMACILIK TURİZM LİMİTED ŞİRKETİ

VERGİ NUMARASI / VERGİ DAİRESİ: 097025071

TİCARET SİCİL NUMARASI / KAYIT YERİ: 345 / YOMRA / TRABZON

DOSYA Esas NO: 2018/467

Duyuru METNİ

T.C.TRABZON ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

BAŞKANLIĞINDAN

Esas NO : 2020/479

Davacı ATAOĞLU ULUSLARARASI TAŞIMACILIK TURİZM TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (Trabzon Ticaret Sicil Müdürlüğü, Yomra – 345 – Vergi No: 0970250710) (muamele merkezi adresi Şehit Ali Yazıcıoğlu cad. No:37 Yomra/TRABZON) tarafından Mahkememizde açılan Konkordato (Adi Konkordatodan Kaynaklanan (İİK 285 İla 308/h)) davasının 27/11/2020 Vakit ve 1 nolu celsenin 4 nolu Ara kararı gereğince hüküm fıkrasının İİK. 288 maddesi uyarınca ilan olunur.
Gereği Düşünüldü:
1- A) Adi alacaklılar tarafından, 26/12/2019 tarihinde yapılan alacaklılar toplantısında davacı şirketin % 20 tenzilatlı konkordato teklifinin İİK 302/3. maddesinde belirtilen nisaplarla kabul edilmiş olması ve yargılama sırasında Adi alacaklılara dair borcun % 20 tenzilatı olarak tamamen ödenmiş olması dikkate alındığında; Adi alacaklılar yönünden konusuz kalan dava hakkında karar verilmesine yer olmadığına
B) Rehinli alacaklılar yönünden konkordato talebinin KABULÜ ile;
a) Rehinli alacaklı Tırsan SSH Otom. San. ve Tic. A.Ş. (Eski adı: Daf Tırsan Otom. San. ve Tic. A.Ş.)’nin Araç alacağından kaynaklı 260.500,00 Euro tutarlı alacağının faizsiz ve tenzilatsın şekilde, ilk taksiti 20/01/2021 tarihinde ve Başka taksitleri müteakip ayların 20’sinde olmak üzere, ilk 12 taksitinin 2.500,00 Euro, takip eden 12 taksitinin 5.000,00 Euro, sonraki 16 taksitinin 10.000,00 Euro ve Nihayet taksitinin ise 10.500,00 Euro olarak toplam 41 taksitte;
Ati Varlıktan temlik aldıkları 410.435,46 Euro tutarındaki alacağının ise faizsiz ve tenzilatsız olarak 20/06/2022 tarihinde tek seferde ödenmesine
b) Rehinli alacaklı Wdf Doğuş Finans Kurumu A.Ş.’nin alacağının İİK 308-H/4 maddesi de dikkate alınarak konkordato talep tarihinden itibaren taraflar arasındaki sözleşmede kararlaştırılan temerrüt öncesi faiz oranı uygulanmak sureti ile ve tenzilatsız bir şekilde, konkordato Onay karar tarihinin 6 ay sonrası olan 27/05/2021 tarihinde tek seferde ödenmesine
c) Rehinli alacaklı Türkiye İş Bankası A.Ş.’nin 428.565,00 TL utarlı alacağının İİK 308-H/4 maddesi de dikkate alınarak konkordato talep tarihinden itibaren taraflar arasındaki sözleşmede kararlaştırılan temerrüt öncesi faiz oranı uygulanmak sureti ile ve tenzilatsız bir şekilde, ilk taksitikonkordato Onay karar tarihinin 1 ay sonrası olan 27/12/2020 tarihi olacak şekilde 30 aylık eşit taksitler halinde ödenmesine
2-
a) İİK 306/2 maddesi uyarınca Onay edilen konkordatonun yerine getirilmesini sağlamak için gerekli gözetim, yönetim ve tasfiye tedbirlerini almakla görevli olarak yeminli mali müşavir Uzman Kizir’in Onay karar tarihi itibariyle göreve başlamak üzere kayyım olarak görevlendirilmesine,
b) Kayyım tarafından borçlunun işletmesinin durumu ve proje uyarınca borçlarını ödeme kabiliyetini muhafaza edip etmediği hususunda 2 ayda bir mahkememize rapor sunulmasına,
c) Kayyıma aylık 2.500,00 TL ücret takdirine, kayyımın göreve başlama tarihinden itibaren ödenecek ücretin konkordato talep eden şirket tarafından karşılanmasına,
3-Mahkememizce verilen Bütün tedbirlerin karar tarihi itibariyle kaldırılmasına,
4-Davaya ilişkin kararın İİK.nun 288.maddesi gereğince ilanına,
5-Kararın İİK.nun 288.maddesi gereğince ilgili yerlere bildirilmesine,
6-Alınması gereken 5.971,86 TL karar ve ilam harcının yatırıldığı anlaşılmakla başkaca harç alınmasına yer olmadığına,
7-Davacının yapmış olduğu masrafların kendi üzerinde bırakılmasına,
8-Yatırılan gider avansından bakiye kalan kısmın karar kesinleştiğinde HMK’nun Gider Avansı Tarifesinin 5. maddesinin 1. fıkrası gereğince davacı tarafından iban numarası bildirilmiş ise iadenin elektronik ortamda hesaba aktarılarak, iban numarası bildirilmemiş ise masrafı avanstan karşılanmak suretiyle PTT vasıtasıyla davacıya iadesine,
9-Davacının yatırmış olduğu iflas avansının karar kesinleştiğinde davacıya iadesine,
Dair davacı vekilinin ve hazırda bulunan asli müdahil vekilinin yüzüne karşı Başka asli müdahil vekillerinin yokluklarında gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 10 gün içinde Trabzon Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yolu açık olmak üzere Oy birliği ile karar verildi. 27/11/2020

Duyuru ADRESİ: https://www.ilan.gov.tr/ilan/708863/iflas-hukuku-davalari/konkordato-ve-muhlet-iik-288inci-md-/konkordato-davasi-karar-tebligi-


ATAOĞLU ULUSLARARASI TAŞIMACILIK TURİZM LİMİTED ŞİRKETİ Konkordato ilan etti.

Unutmayın, konkordato geçici bir koruma tedbiridir. Konkordato, iflas ve iflas erteleme tamamen farklı kavramlar ve tanımlardır. Konkordato alan firmalar ekonomik sebeplerden Dolayı geçici olarak koruma tedbiri alırlar ve konkordato ilanı iflas yada firmanın batması anlamına kesinlikle gelmemektedir.

Zenpara – Para ve Forex Konularında Güvenilir Kaynak.

Zenpara.com hiçbir yatırım tavsiyesi sunmaz, kişileri maddi ve manevi konularda yönlendirmez, yalnızca Genel bilgi verir.

Zenpara, saygı ve sevgilerimizle.

Zenpara hakkında 1642 makale
Zenpara Araştırma Grubu, ekonomi, finans ve birçok parasal konuda istatistikleri değerlendirerek analizler gerçekleştirir ve bunları yazıya dökerek paylaşır. Para ile ilgili birçok konu araştırma konusu olabilir. Zenpara.com ekibi yalnızca bilgilendirme amacıyla içerik üretir, yatırım tavsiyesi vermez.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*