ARAN LOJİSTİK Millet. TAŞ. VE TİC. LTD. ŞTİ. Konkordato ilanı

ARAN LOJİSTİK Millet. TAŞ. VE TİC. LTD. ŞTİ. Konkordato İlanı

Konkordato ilanları bölümümüzde ülkemizizn ekonomik gidişatına paralel olarak yakın zamanda konkordato koruma tedbiri ve kararı almış firmaları güncel olarak sizlere sunuyoruz.

Adi / SOYADI / UNVANI: ARAN LOJİSTİK Millet. TAŞ. VE TİC. LTD. ŞTİ.

VERGİ NUMARASI / VERGİ DAİRESİ: .

TİCARET SİCİL NUMARASI / KAYIT YERİ: 43274 / GAZİANTEP

DOSYA Esas NO: 2019/532

Duyuru METNİ

T.C.
GAZİANTEP 1. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ
Esas NO : 2019/532 Esas

ARAN LOJİSTİK ULUSLARARASI TAŞIMACILIK VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

KONKORDATO KOMİSER HEYETİNDEN
ALACAKLILAR TOPLANTISI İLANIDIR

Duyuru

Gaziantep 1. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin 2018/904 Esas Sayılı dava dosyası kapsamında 2019/532Esas 26/06/2019 tarihli karar ile merkezi Gaziantep’ te olup, Gaziantep Ticaret Odasına 43274 sicil numarası ile kayıtlı ARAN LOJİSTİK ULUSLARARASI TAŞIMACILIK VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, 2004 sayılı İİK’ nun 7101 sayılı kanunun 17. maddesi ile değişik 289.maddesi uyarınca 21.06.2019 tarihinden itibaren 1 (BİR) YIL süre ile konkordato KESİN MÜHLET kararı verilmiş olup, garanti mühlet kararı ile birlikte yeni geçici konkordato komiser heyeti YMM-Bağımsız Denetçi Muzaffer Bayazıt, İşletme Uzmanı Doç.Dr. Erkan ALSU ve Hukukçu Prof.Dr. Ömer Özkan’dan oluşmaktadır. Heyetimizce daha evvelce alacaklılara 18.09.2019 tarihinde Basın Duyuru Kurumu ilan portalında, 14.10.2019 tarihinde Ticaret Sicil Gazetesinde ve ayrıca adresi bilinenlere posta yoluyla “alacaklıların alacağı ihtiva eden belgeleri ile birlikte ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde bildirmeleri, alacaklarını bildirmeyen alacaklıların, bilançoda kayıtlı olmadıkça konkordato projesinin müzakeresine kabul edilmeyecekleri” ilan ve ihtarı yapılmıştır.
Gelinen süreçte İcra ve İflas Kanunu’nun 301. maddesi gereğince alacaklılar toplantısına Çağrı ilanı yapma gereği hasıl olmuştur. Bu doğrultuda ARAN LOJİSTİK ULUSLARARASI TAŞIMACILIK VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’ den alacaklı olup; alacaklarını bildirenler ile alacağını bildirmemekle birlikte bilançoda kayıtlı alacaklılarla aşağıda belirtilen yer, Vakit ve zamanlarda konkordato projesinin müzakeresi için toplantı yapılacaktır. Alacaklılar, alacaklılar toplantısından önceki yedi (7) gün içinde borçlunun muamele merkezi olan Değirmiçem Mh. 16014 Nolu Sk Efes İş Merkezi Kat: 5 No:16 Şehitkamil/GAZİANTEP adresinde bulunan kayıt ve hesaplarını mesai gün ve saatlerinde Komiser Heyetimizin refakatinde inceleyebileceklerdir. İcra ve İflas Kanunun 302. maddesi gereğince sadece konkordato projesinden etkilenen alacaklılar Oy kullanabilecek olup, toplantının bitimini takip eden yedi (7) gün içinde gerçekleşen iltihaklar da İcra ve İflas Kanunu 302/6 maddesi uyarınca kabul olunacaktır. Aynı zamanda şirketin rehinli alacaklıları ile de İİK m.308h- (Ek:28/02/2018-7101/38md) uyarınca toplantı yapılacaktır. Toplantıya ve oylamaya katılacak veya sonradan oylamaya iltihak edecek gerçek Kişi alacaklıların kimliklerini (ve fotokopisini), tüzel Kişi alacaklıların ise temsilcilerinin yetkili olduklarını gösterir noter tasdikli imza sirkülerini (ve fotokopisini), eğer alacaklıyı temsilen üçüncü Kişi katılacaksa bu kişiye “alacaklılar toplantısına katılma, Barış olma ve ibra etme” yetkilerinin verildiğini gösterir noter huzurunda düzenlenen yetki belgesini, avukat aracılığıyla katılım sağlanacak ise “Barış olma ve ibra etme” yetkisini de kapsayan vekaletnamenin onaylı suretini toplantı esnasında yanlarında bulundurmaları ve ibraz etmeleri gerekmektedir. Bütün alacaklılara duyurulur.

Toplantı tarihi: 19.11.2020
Toplantı yeri: Başpınar OSB.Mah. OSB 3 Bölge 83318 Nolu Cad. No:14 Başpınar Mevkii Şehitkamil / Gaziantep.
Rehinsiz Alacaklılar Toplantısı;  10:30
Rehinli Alacaklılar Toplantısı;    14:30

KONKORDATO KOMİSER HEYETİ
Muzaffer Bayazıt                                   Erkan ALSU                                                Ömer Özkan
YMM-Bağımsız Denetçi          Doç.Dr. (İşletme/Finans Uzmanı)                     Prof.Dr. (Hukukçu)

Duyuru ADRESİ: https://www.ilan.gov.tr/ilan/680112/iflas-hukuku-davalari/konkordato-ve-muhlet-iik-288inci-md-/konkordato-komiser-heyetinden-alacaklilar-toplantisina-Çağrı


ARAN LOJİSTİK Millet. TAŞ. VE TİC. LTD. ŞTİ. Konkordato ilan etti.

Unutmayın, konkordato geçici bir koruma tedbiridir. Konkordato, iflas ve iflas erteleme tamamen farklı kavramlar ve tanımlardır. Konkordato alan firmalar ekonomik sebeplerden Dolayı geçici olarak koruma tedbiri alırlar ve konkordato ilanı iflas yada firmanın batması anlamına kesinlikle gelmemektedir.

Zenpara – Para ve Forex Konularında Güvenilir Kaynak.

Zenpara.com hiçbir yatırım tavsiyesi sunmaz, kişileri maddi ve manevi konularda yönlendirmez, yalnızca Genel bilgi verir.

Zenpara, saygı ve sevgilerimizle.

Zenpara hakkında 1668 makale
Zenpara Araştırma Grubu, ekonomi, finans ve birçok parasal konuda istatistikleri değerlendirerek analizler gerçekleştirir ve bunları yazıya dökerek paylaşır. Para ile ilgili birçok konu araştırma konusu olabilir. Zenpara.com ekibi yalnızca bilgilendirme amacıyla içerik üretir, yatırım tavsiyesi vermez.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*