Ankara’da Mektep Öncesinde Eğitim Uzaktan Kararı

TC

ANKARA VALİLİĞİ

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Karar Tarihi: 28.11.2020

Karar Numarası: 2020/84 [1965900umi] PROVINCIAL Genel HIFZISSIHHA COMMITTEE] 9003 Ankara Valisi Vasip ŞAHİN başkanlığında Ankara Valisi Vasip ŞAHİN başkanlığında 1593 sayılı Halk Sağlığı Kanunun 23, 27 ve 72. maddeleri uyarınca olağanüstü toplanmış ve aşağıdaki kararları almıştır.

Koronavirüs salgınının halk sağlığı ve Halk düzeni açısından oluşturduğu riskin yönetilmesi, Sosyal izolasyonu sağlamak, fiziksel mesafeyi korumak ve hastalığın yayılmasını Denetim altına almak için Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilimsel'in önerileri Komite, Başkanımızın talimatı doğrultusunda birçok ihtiyati karar alınarak hayata geçirilmiştir. Bu doğrultuda Sağlık Bakanlığınca İçişleri Bakanlığına 01.10.2020 Vakit ve 13588366/149/1604 sayılı yazıda; “COVID19 Bilimsel Danışma Kurulu, sivil Cemiyet kuruluşları, İş kuruluşları, birlik veya kooperatifler tarafından Halk kurumu niteliğindeki toplantıların geniş katılımla yapılmaması ve ileri bir tarihe ertelenmesinin tavsiye edildiği belirtildi”, İçişleri Bakanlığı'nın 02.10.2020 Vakit ve 16230 sayılı genelgesi, Sağlık Bakanlığı'nın 01.10.2020 Vakit ve 13588366/149/1604 sayılı yazısı, Koronavirüs Bilim Kurulu ve 02.10.2020 tarihli İl Hijyen Kurulu'nun önerisi 2020-76 sayılı Kanun Hükmünde Kararname uyarınca mevsimsel etkiler de dikkate alınarak 02.10.2020 tarihinden 01.12.2020 tarihine kadar sivil Cemiyet kuruluşları, İş kuruluşları ve üst kuruluşlar, birlik ve kooperatiflerin düzenleyeceği faaliyetler ertelendi.

adım altında Koronavirüs salgınının Bütün dünyada ve özellikle Avrupa'da yayılmasında hızlı bir artış olduğu, ülkemizde Olay ve hasta sayısının arttığı kamuoyu tarafından biliniyor.

Bu kapsamda Sağlık Bakanlığı 27.11.2020 ve 149 tarihlerinde İçişleri Bakanlığı'na tebliğ etmiştir

sayılı maddede; "Dünyada COVID19 vakaları artmaya devam ediyor. Ülkemizde Covid19 vakalarının görülme sıklığının devam etmesi ve Olay sayılarının bir ölçüde Denetim altına alınmasına Karşın ülkemizde damlacık yoluyla bulaşan solunum yolu hastalıklarının insidansının önümüzdeki kış aylarında artması beklenmektedir. Bütün dünyada. Bu kapsamda Bakanlığımız bünyesinde oluşturulan COVID19 Bilimsel Danışma Kurulu, fiziki mesafeyi korumakta güçlük çekecek sivil Cemiyet kuruluşları, İş kuruluşları, birlik veya kooperatiflerin geniş katılımlı toplantılar düzenlememelerini ve 3 saat ertelemelerini önerdi. (üç ay. Bu doğrultuda şehrimizde;

1. Sivil Cemiyet kuruluşları, İş kuruluşları ve üst kuruluşlar, barolar, ticaret birlikleri, kooperatifler ve Başka kuruluşlarca düzenlenecek faaliyetlerin (Genel kurul toplantıları Dahil) ertelenmesi ve 01.03.2021 tarihine kadar kat malikleri,

B- İl Genel Sıhhi Kurulu 18.11 2020 Vakit ve 2020-82 sayılı karar ile lokanta, lokanta, pastane, kafeterya, kafeterya gibi yeme-içme mekanlarının sadece paket servis hizmeti vermek için 10: 00-20: 00 saatleri arasında açık; on-line Aş siparişi veren firmaların ancak 20: 00'den sonra telefonla veya online siparişle paket hizmeti verebileceği öngörülmüştür. Otel veya konaklama tesisi içindeki lokantalar veya restoranlar Bunu aşmak için müzikli ve akşam yemeği içeren paketlerin konaklama eklenerek satışa sunulduğu görülmektedir.

Bu kapsamda ve İçişleri Bakanlığı'nın 28.11.2020 Vakit ve 19986 sayılı Genelgesi uyarınca;

1. 2020-82 sayılı Sağlık Kurulu Kararı ile yeme-içme yerlerine getirilen kısıtlamalardan muaf tutulan otel ve konaklama tesislerindeki restoran veya restoranlar, sadece konaklama müşterilerine yönelik Aş hizmeti verebilmektedir

2. Otel ve konaklama tesislerinde bulunan restoran veya restoranların paket servis yoluyla dışarıya satışına izin verilmemekte ve bu yerler için Denetim faaliyetleri yoğunlaştırılarak etkinlik artırılmaktadır,

3. Kimlik Bildirme Kanunun ek 2'nci maddesinde, “bu Kanunun 2. maddesinde

sayılan her türlü Hususi veya resmi konaklama tesisinin Bütün kayıtlarının, Genel kanunun bilgisayar terminallerine bağlanarak günlük olarak tutulması icra memurları, Var bilgi, Belge ve kayıtlar Genel kolluk kuvvetlerine aktarılır. anında rapor vermeleri gerekir. "Konaklama hükmüne uygun olarak konaklayan müşterilerin bilgilendirildiği kolluk birimleri tarafından yapılacak denetimlerde, otel ve konaklama tesislerinde bulunan restoran veya restoranlarda müşterilerin arasında olup olmadığının mutlaka Denetim edilmesi gerekmektedir. konaklama için bildirilen kişiler

4. Kimlik İhbar Kanunu çerçevesinde yapılan bildirimler ile otel ve konaklama tesisleri arasında tutarsızlık olup olmadığının Denetim edilmesi & # 39; kendi kayıtları,

Restoran, restoran ve Başka otel salonlarında

hiçbir koşulda 22: 00'dan sonra müzik yayınına (Canlı müzik, kayıt vb. Dahil) izin verilmemesi, C- Ayrıca Ulusal Eğitim Bakanlığı Arasında 20 Kasım 2020-04 Ocak 2021, eğitim ve öğretim faaliyetlerinin en üst düzeydeki eğitim kurumlarında uzaktan eğitimle sürdürülmesi ve ilgili kurumlar arası istişareler neticesinde Çehre yüze eğitim 5 (beş ) Bütün resmi ve Hususi anaokullarında, anaokullarında ve uygulama sınıflarında haftanın günleri 20.11.2020 Vakit ve 16988740 sayılı Ova ile 81 İl Valiliğine

devam edildiği bildirilmiştir.

Ancak Ulusal Eğitim Bakanlığı'nın yazılarıyla 27.11.2020 Vakit ve 17375679 sayılı, yerleşim yerlerindeki Covid-19 salgınının seyrine bağlı olarak, ofis için uzaktan eğitime geçme kararının alındığı belirtildi. İl / İlçe Sağlık Kurullarının görüşleri çerçevesinde 04 Ocak 2021 tarihine kadar kreş ve anaokulları alınabilir.

Bu bağlamda;

1. 30.11.2020 – 04.01.2021 tarihleri ​​arasında, 30.11.2020 – 04.01.2021 tarihleri ​​arasında Covid-19 salgınının seyri dikkate alınarak, resmi anaokulları ve anaokullarında eğitim-öğretim faaliyetlerinin sürdürülmesi ve ilimiz genelindeki uygulama sınıfları uzaktan eğitim,

D- 04.04.2020 Vakit ve 2020 İl Genel Hijyen Kurulu- 18 Sayılı Kararın 9. maddesinin uygulanmasının kaldırılması,

Kaymakamlarımız ve ilgili Kurumlar bu konuda gerekli hassasiyeti göstermiştir. tedbirlere uymayanlar için yukarıda belirtilen çerçevede uygulama gerçekleştirilmiştir; Halk Sağlığı Kanunu ve Turizmi Teşvik Kanunun ilgili maddelerine göre idari işlem yapılmasına ve cezai davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına oybirliğiyle karar verildi.

Download Nulled WordPress Themes
Download Best WordPress Themes Free Download
Download Premium WordPress Themes Free
Download WordPress Themes Free
free online course