2019 Yılı Temmuz Ayı Memur Maaşı, Katsayısı, Çocuk ve Eş Aile Yardımı Ödeneği Miktarları (Enflasyon Farklı)

1- Bilindiği üzere, Halk Görevlilerinin Mali ve Sosyal Haklarına İlişkin 2018 ve 2019 Yıllarını ve Resmi Memurlarda Yayınlanan Hizmet Branşlarını İlişkin İkinci Dönem Toplu İş Sözleşmesinin İkinci Bölümünün Birinci Bölümünün 5. Maddesi 25/8/2017 tarihli ve 30165 sayılı Gazete Beşinci fıkrada

"Maliye Bakanlığı, 8. maddede öngörülen şartlar durumunda, katsayılarda belirtilen birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkralar, sözleşme ücret artış oranları ve ücret tavanları ile 7 nci üst sınırlardaki ortalama ücret toplamı tespit edilmiş ve 8 inci maddeye göre verilecek enflasyon oranı ve enflasyondaki farklılığı yansıtmaktadır .. 19

-31 / 12/2019;) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 154. Maddesi uyarınca, aylık baz katsayıları belirten ek gösterge rakamların aylık tutarlara (0,138459) dönüştürülmesinde uygulanacak aylık katsayı (0,138459). devlet memuru maaş aylığı göstergesine uygulanacak ent (2,167248), işletme zorluğu, iş riski, tedarik zorluğu ve finansal borçlar aylık tutarlara yükseliyor

b) Kararnamenin 3 (e) maddesi uyarınca 399 sayılı Kanun ile sözleşmeli personelin maaş tavanı 7.578.57 TL'ye yükseltildi.

c) 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren Sözleşmeli Personel İstihdamına İlişkin İlkelerin 3. Maddesinin ikinci fıkrasındaki maaş tavanı artırıldı. 6,756,12 TL’ye

hizmet sözleşmesi ve Yer ve tavan ücretleri, 87/8/19/1919 sayılı Genelgenin 1'inci maddesinin ikinci fıkrasının (d) bendinde yer alan% 6,02 oranında artmıştır.

d ) Vize almış sözleşmeli personelin pozisyonları (19659002] e) Bu Genelgenin 1. Maddesinin ikinci fıkrasının (e) bendinde belirtilen brüt sözleşme ücretlerinin Var olması;

f) 30/06/2019 tarihi itibariyle, 18/7/2017 tarihli ve 2017 / T-8 sayılı Yüksek Planlama Kurulu Kararı Ek II’de belirtilen grupların asgari ve azami Esas ücretleri, Esas ücret bu gruplara göre% 6,02 oranında tespit edilen personel olarak hesaplandı.

g) 527 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin özelleştirme programında bulunan organizasyonlarda çalışanlar için uygulanan 30.06.2019 tarihli sözleşmeli personel sayısı 31.06.19.06 uyarınca% 6.02 oranında artmıştır. Ancak, sözleşme ücretlerinin tutarları, ilgili dönemde 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede belirtilen (II) numaralı tabloda yer alan emsal personelin toplam sözleşme ücret tutarını aşamaz.

ğ) 8/2/2002 Vakit ve 2002/3729 sayılı 2002/3729 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 13.791.19'un 3. Maddesinde belirtilen ortalama ücretin üst sınırı ile 3. maddede belirtilen personel, bu maddede belirtilen usul ve esaslara göre% 6,02 arttırılmıştır.

İskonto hesabında Esas alınacak brüt asgari ücret tutarı 2.558,40 TL'dir.

3- Yukarıda belirtilen açıklama ve farklar dikkate alınarak aylık ve ücret hesaplamaları yapılır. 4. 01/07 / 2019-14 / 07/2019 arasında 4. İşçilere 01/07/2019

itibariyle ödenecek kıdem tazminatı tutarı 5- Mülkiyet Beyannamesi Tebliği'nin 8. Maddesi uyarınca Bakanlıkça ilan edilecek birinci dereceden Genel idari hizmetlerin birinci kademesi olan 19/4/1990 Vakit ve 3628 sayılı Kanun, şube müdürüne ödenen ücretler ve tazminatlar Dahil olmak üzere net aylık tutarı 5.984,12 TL'dir. 01/07/2019

arz / talep etmek istiyorum. Berat ALBAYRAK

Zenpara – Para, Finans, Ekonomi ve Forex Konularında Güvenilir Kaynak.

Zenpara.com hiçbir yatırım tavsiyesi sunmaz, kişileri maddi ve manevi konularda yönlendirmez, yalnızca Genel bilgi verir.

Zenpara, saygı ve sevgilerimizle.

Zenpara hakkında 888 makale
Zenpara Araştırma Grubu, ekonomi, finans ve birçok parasal konuda istatistikleri değerlendirerek analizler gerçekleştirir ve bunları yazıya dökerek paylaşır. Para ile ilgili birçok konu araştırma konusu olabilir. Zenpara.com ekibi yalnızca bilgilendirme amacıyla içerik üretir, yatırım tavsiyesi vermez.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*